Sandlöpare Calidris alba

Fenologi

Median Rekord
Första vår 12 maj 12 maj 2002
Sista vår 6 jun 6 jun 2006
Första höst 30 jul 19 jul 2015 Vargö (Jan Mogol)
Sista höst 28 sep 2 nov 2008 Tistlarna (Gösta Olofsson)

2021

Samtliga: Höst: Sammanlagt ca 55 ex 25.7–9.10. Höga antal: 8 ex str S Kråkudden, Hönö 12.9 (Magnus Rahm m fl).
Årsantalen av sandlöpare har varierat mellan 24 och 102 exemplar de senaste 20 åren med en median strax under 50 individer. Årets resultat är alltså relativt gott och där kan det möjligen gömma sig några individer till beroende på hur man väljer att se på sammanslagning av individer som noteras längs olika kustlokaler under samma dag. Årssumman når väldigt sällan över 50 individer och de två bästa åren med 91 individer 2016 respektive 102 individer 2011 sticker ut ganska rejält i jämförelse med andra år.
Ola Bäckman

2020

Samtliga: Höst: Sammanlagt minst 30 ex 29.7–18.10. Höga antal: 6 ex str S Kråkudden, Hönö 23.8 (Daniel Laveson m fl).
Ett relativt normalt uppträdande av sandlöpare där fynden uteslutande gjordes i yttre skärgården. Höstmedianen under 2000-talet ligger strax under 50 individer med en variation mellan 24 och 102 exemplar, så minst 30 individer är lågt utan att vara anmärkningsvärt. Avsaknad av vårfynd är också helt normalt och sådana har inte gjorts i området sedan 2007.
Ola Bäckman

2019

Samtliga: Höst: Sammanlagt 36 ex 25.8–12–10. Höga antal: 12 ex str S Kråkudden, Hönö 3.9 (David Armini m fl). 7 ex Torslandaviken 12.9 (Ola Wennberg).
Antalsmässigt och tidsmässigt ett helt normalt uppträdande av sandlöpare i Göteborgsområdet. Det som sticker ut en aning är flocken på sju individer i Torslandaviken den 12 september då de allra flesta individer normalt sett observeras i yttre skärgården.
Ola Bäckman

2018

Samtliga: Höst: Sammanlagt ca 40 ex 22.8–7.10. Höga antal: 7 ex str S Kråkudden, Hönö 22.9 (Daniel Laveson m fl). 8 ex Torrbeskär 7.10 (Dawid Johansson).
Ett relativt normalt uppträdande av sandlöpare under höststräcket både antalsmässigt och med avseende på lokaler där norra skärgården alltid dominerar fyndbilden överlägset. Ca 40 individer hamnar helt inom variationen där höstantalen under 2000-talet legat mellan 24–102 exemplar med en median som hamnar närmare 50 individer. Avsaknad av vårfynd är standard i området och senast en vårobservation av sandlöpare gjordes var 2007.
Ola Bäckman

2017

Samtliga: Höst: Sammanlagt ca 35 ex 29.7–16.9. Höga antal: 6 ex str S Kråkudden, Hönö 26.8 (Hans Zachrisson).
Ett relativt blygsamt antal sandlöpare under höststräcket, om än inom den normala variationen. Inga vårfynd gjordes vilket är i linje med hur uppträdandet brukar se ut för området. Senast sandlöpare observerades under vårsträcket var 2007.
Ola Bäckman

2016

Samtliga: Höst: Sammanlagt ca 91 ex 31.7–1.10. Höga antal: 19 ex Kråkudden, Hönö 26.8 (Stefan Berg). 10 ex str S Kråkudden, Hönö 27.8 (Hans Zachrisson m fl).
Minst 91 individer sågs under höststräcket vilket innebär en hög totalsumma för 2016. Årssumman når sällan över 50 exemplar och endast 2011, då 102 exemplar noterades, och 2012, med 91 individer, är på samma nivå som årets under 2000-talen. Höstfynd i form av sträckande fåglar i skärgården dominerar alltid årssumman och vårfynd av sandlöpare har inte gjorts sedan 2007 och saknades även i år.
Ola Bäckman

2015

Samtliga: Höst: Sammanlagt ca 26 ex under perioden 19.7–26.9. Höga antal: 5 ex Kråkudden, Hönö 19.9 (Emil Agneholm).
Ett magert år för sandlöparen. Normalt ses det dubbla antalet under artens höststräck och som vanligt gjordes heller inga observationer under våren. Det är nu åtta år sedan vi senast hade ett vårfynd i området.
Stefan Svanberg

2014

Samtliga: Höst: Sammanlagt ca 57 ex 31.7–28.9. Höga antal: 7 ex rast Kråkudden, Hönö 20.9 (Jesper Andersson). 5 ex str S Kråkudden, Hönö 26.9 (Leif Jonasson m fl). 8 1K str S Kråkudden, Hönö 27.9 (Johan Södercrantz m fl).
Ett uppträdande i normal omfattning där de högsta dagsnoteringarna som vanligt gjordes på Kråkudden. Vårfynd saknas återigen, senast det begav sig var 2007.
Stefan Svanberg

2013

Samtliga: Höst: Sammanlagt ca 32 ex under perioden 11.8–29.9. Höga antal: 6 ex str S Tjälleviks mosse, Hönö 31.8 (Bengt Karlsson). 4 ex str S Kråkudden, Hönö 16.9 (Roger Eskilsson m fl).
Som vanligt under senare år saknas observationer under våren. Senast det begav sig var 2007 då vi hade tre vårfynd i området. Hösten bjöd däremot på en del sandlöpare i vanlig ordning, även om uppträdandet var ganska blygsamt.
Stefan Svanberg

2012

Samtliga: Höst: Sammanlagt ca 91 ex under perioden 23.7–17.10. Höga antal: 26 ex str S Kråkudden, Hönö 23.8 (Martin Oomen m fl). 9 ex Fjärskären, Vinga 27.8 (Ivar Ivarsson). 9 1K Kråkudden, Hönö 31.8 (Ulf Johansson).
För andra året i följd sågs ovanligt många sandlöpare under höststräcket och dagssumman på 26 ex från Kråkudden den 23 augusti är den högsta noteringen för Göteborgsområdet som står att finna i Artportalen. Den näst högsta dagsnoteringen är på 19 ex och gjordes den 21 augusti 2008.
Stefan Svanberg

2011

Samtliga: Höst: Sammanlagt ca 102 ex under perioden 6.8–24.9. Höga antal: 14 ex str S Kråkudden, Hönö 6.9 (Martin Oomen m fl). 14 ex str S Kråkudden, Hönö 7.9 (Mikael Molin m fl). 11 1K str S Kråkudden, Hönö 14.9 (Uno Unger m fl). 11 ex str S Kråkudden, Hönö 20.9 (Bo Brinkhoff m fl).
Hösten bjöd på ett ovanligt rikligt uppträdande och sammanlagt drygt 100 ex är den högsta noteringen under 2000-talet, där årsummorna normalt legat runt 50 ex.
Stefan Svanberg

2010

Höst: Sammanlagt ca 37 ex under perioden 30.7–19.9.
Höga antal: 17 ex str S Kråkudden, Hönö 30.7 (Roger Eskilsson m fl). 6 ex Kråkudden, Hönö 31.7 (Ola Bäckman m fl). 5 ex str S Kråkudden, Hönö 24.8 (Jan-Åke Noresson m fl).
De flesta observationer gjordes som vanligt vid Kråkudden och den fina dagsnoteringen på 17 ex är den näst högsta i rapportområdet under 2000-talet. Toppnoteringen som är från samma lokal lyder på 19 ex och gjordes den 21 augusti 2008. Återigen en vår utan fynd av sandlöpare, senast det begav sig var 2007 då tre vårfynd gjordes i området. Allt som allt är arten endast observerad under tre vårar på 2000-talet och förutom 2007 gjordes vårfynd även 2002 och 2006.
Stefan Svanberg

2009

Höst: Sammanlagt ca 49 ex under perioden 21.7–4.10.
Höga antal: 5 ad str S Kråkudden, Hönö 27.7 (Peter Hamrén m fl). 7 ex str S Kråkudden, Hönö 29.8 (Björn Dellming m fl).
Ett uppträdande i normal omfattning där de högsta dagsnoteringarna som vanligt gjordes på Kråkudden. Inga vårfynd gjordes under 2009 vilket dock inte är så ovanligt, då observationer under vårsträcket inte förekommer årligen i rapportområdet.
Stefan Svanberg

2008

Höga antal: 8 ex str S Kråkudden, Hönö 14.8 (Birger Kaiser m fl). 19 ex str S Kråkudden, Hönö 21.8 (Roger Eskilsson m fl). 8 ex Bolleskären, Hönö 30.8 (Rolf Nyback). 12 ex str S Kråkudden, Hönö 2.9 (Per Björkman m fl). 8 ex str S Kråkudden, Hönö 3.9 (Jon Håkansson m fl).
Höststräcket bjöd på ovanligt många bra dagar och årets toppnotering på 19 ex är en mycket fin siffra. Inga vårfynd av sandlöpare gjordes under 2008 vilket dock inte är något ovanligt, observationer under vårsträcket görs bara enstaka år i rapportområdet.
Stefan Svanberg

2007

Vår: 1 ad Tistlarna 12.5 (Stig Karlsson m fl). 2 ex Torslandaviken 14–20.5 (Magnus Lundström m fl). 2 ex Tistlarna 6.6 (Bengt-Åke Svensson).
Höst: Höga antal: 6 ex str S Kråkudden, Hönö 4.8 (Peter Hamrén). 5 ex str S Kråkudden, Hönö 25.8 (Andreas Karlsson m fl). 5 ex str S Kråkudden, Hönö 2.9 (Mikael Molin m fl). 4 ex Torslandaviken 10–12.9 (Magnus Larsson m fl).
Vårfynd av sandlöpare är sällsynt och görs inte varje år. I och med årets noteringar har fynd gjorts tre av åtta vårar på 2000-talet (tidigare 2002 och 2006), och årets tre fynd av fem exemplar är den högsta noteringen hittills. Höststräcket blev efter förra årets bottennotering åter i normal omfattning och sammanlagt räknades ca 45 ex in, varav drygt hälften under augusti.
Pär Lydmark