Kärrsnäppa Calidris alpina

Fenologi

Median Rekord
Första vår 8 mar 17 feb 2019 Öxnäs (Lars Erik Norbäck m fl)
Sista höst 28 okt 22 nov 2020 Kråkudden (David Armini m fl)

2021

Vinter: Januari: 6 ex Kråkudden, Hönö 25.1 (Tony Norman). December: 1 ex Hyppeln 26.12 (Ingemar Åhlund).
Höga antal: 51 ex str S Kråkudden, Hönö 30.7 (David Armini m fl). 44 1K Torslandaviken 28.8 (Magnus Persson). 44 ex Galterö 29.8 (Andreas Svensson m fl).
Det var inga magnifika toppdagar det här året. De flesta år bjuder på åtminstone någon dag med tresiffrigt antal. Vinterfynd i området är mycket ovanligt och i år gjordes alltså två sådana.
Ola Bäckman

2020

Sena fynd: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 22.11 (David Armini m fl).
Höga antal: 64 ex str N Kråkudden, Hönö 17.5 (Mikael Molin m fl). 107 ex str S Kråkudden, Hönö 4.9 (David Armini m fl). 93 ex str S Vinga 4.9 (Stefan Svanberg m fl). 90 ex str S Kråkudden, Hönö 5.9 (Magnus Rahm m fl).
Årets antal är ett snäppet bättre utfall än de senaste åren. Senast vi hade ett dagsantal över 100 individer var 2015 så årets topp är glädjande. Noteringen av 64 nordsträckare den 17 maj är värd att nämna i sammanhanget då det är sällan vi ser så stora antal under vårsträcket. Individen som sträckte förbi Kråkudden den 22 november innebär ett fenologirekord med tre dagar.
Ola Bäckman

2019

Höga antal: 45 ad Galterö 21.7 (Jan Mogol). 25 1K Galterö 1.9 (Roger Eskilsson m fl). 25 ex str S Kråkudden, Hönö 15.9 (David Armini m fl).
Det är förvisso inte varje år vi har dagar med tresiffriga noteringar av kärrsnäppa men det har snarare varit regel än undantag tidigare år. Detta är dock det fjärde året i rad med betydligt beskedligare toppar.
Ola Bäckman

2018

Höga antal: 80 ad Galterö 29.7 (Roger Eskilsson). 92 ex str S Kråkudden, Hönö 12.9 (David Armini m fl).
Lite roligare toppnoteringar än de senaste två åren utan att vara imponerande. Många år har bjudit på tresiffriga dagsantal, men långt ifrån alla. Bara två noteringar över 50 individer får ses som lite snålt för ett bra höststräck.
Ola Bäckman

2017

Höga antal: 36 ex str S Kråkudden, Hönö 4.8 (Roger Eskilsson). 36 ex str S Kråkudden, Hönö 5.8 (Magnus Rahm m fl).
Precis som förra året blev det inga imponerande toppar under kärrsnäppesträcket. De flesta år bjuder på i alla fall någon tresiffrig notering. Den högsta noterade dagssumman under 2000-talet, vilket dessutom skedde under vårsträcket, är på 720 exemplar vid Kråkudden 2013. Den högsta höstnoteringen är från 2002 på samma lokal då 684 exemplar räknades in.
Ola Bäckman

2016

Höga antal: 41 ex str S Kråkudden, Hönö 8.8 (Rasmus Elleby m fl). 58 ex str S Kråkudden, Hönö 27.8 (Rune Ekman). 40 ex str S Kråkudden, Hönö 29.9 (Matthis Kaby).
Året bjöd inte på någon bra sträckdag för kärrsnäppor. Endast en rapport över 50 exemplar, och det knappt, är en riktigt dåligt utdelning. De flesta år brukar i alla fall bjuda på någon dag med tresiffriga antal.
Ola Bäckman

2015

Höga antal: 127 ad Galterö 26.7 (Roger Eskilsson). 73 ex str S Kråkudden, Hönö 26.8 (Stefan Malm m fl).
Som vanligt sågs de högsta antalen på Galterö och Kråkudden. Två rapporter gällande mer än 50 ex är färre än normalt även om det inte är alla år vi har tresiffriga noteringar.
Stefan Svanberg

2014

Höga antal: 109 ex str S Kråkudden, Hönö 11.8 (Per Björkman m fl). 100 ex Galterö 12.8 (Lars Hellman). 64 ex str S Kråkudden, Hönö 20.8 (Roger Eskilsson).
Tre rapporter gällande mer än 50 ex är något färre än normalt.
Stefan Svanberg

2013

Höga antal: 70 ex str NO Galterö 24.5 (Lars Hellman). 720 ex str S Kråkudden, Hönö 28.5 (Jon Håkansson). 80 ex Bolleskären, Hönö 28.5 (Jon Håkansson). 50 ex str S Kråkudden, Hönö 29.5 (Roger Eskilsson). 50 ex str S Kråkudden, Hönö 28.6 (Jon Håkansson m fl). 51 ex str S Kråkudden, Hönö 16.9 (Roger Eskilsson m fl).
Noteringen på 720 ex från Kråkudden den 28 maj är förmodligen en av de högsta som gjorts i rapportområdet. Att det dessutom är en vårnotering är extra anmärkningsvärt eftersom vi normalt har de högsta antalen under hösten. För jämförelse kan nämnas att det samma dag även rapporterades höga antal kärrsnäppor i sydvästra Skåne, med bland annat 3 500 ex på Måkläppen och 3 000 ex på Skanörs revlar. Även från Nidingen i Halland finns rapporter om höga antal under perioden med bland annat 1 000 ex rastande den 29 maj.
Stefan Svanberg

2012

Höga antal: 69 ad Galterö 11.7 (Magnus Rahm). 65 ad str S Kråkudden, Hönö 16.7 (Magnus Unger m fl). 86 ex Galterö 29.7 (Robert Ennerfelt m fl). 66 ex str S Kråkudden, Hönö 7.8 (Magnus Rahm m fl).
I vanlig ordning sågs de största antalen på Galterö och Kråkudden, men året bjöd inte på någon riktig toppdag. Oftast blir det någon rapport på mer än 100 kärrsnäppor men i år landade toppnoteringen på 86 ex. De två högsta dagssummorna som har rapporterats under 2000-talet lyder på 684 respektive 419 ex, båda från Kråkudden.
Stefan Svanberg

2011

Höga antal: 118 ex Galterö 25.7 (Daniel Gustafsson). 276 ex str S Kråkudden, Hönö 16.8 (Roger Eskilsson m fl). 224 ex str S Kråkudden, Hönö 6.9 (Bo Brinkhoff m fl). 136 ex str S Kråkudden, Hönö 14.9 (Stefan Svanberg m fl). 419 ex str S Kråkudden, Hönö 22.9 (Martin Oomen m fl).
Liksom för sandlöpare bjöd hösten på flera fina sträckdagar med kärrsnäppor. Noteringen på 419 ex från Kråkudden är en av de högsta som gjorts i området, kanske endast slagen av de 684 ex som räknades på samma lokal den 11 juli 2002.
Stefan Svanberg

2010

Vinter: 1–3 ex Galterö 3.1–12.2 (Jon Hessman, Lars Hellman). 1 ex Fotö 15.1 (Uno Unger m fl). 1 ex Kråkudden, Hönö 19.1 och 21.1 (Birger Kaiser, Karl-Olof Johansson). 1 ex Hyppeln 26.1 (Claes-Göran Ahlgren).
Höga antal: 185 ex str S Kråkudden, Hönö 13.7 (Peter Hamrén). 141 ex str S Kråkudden, Hönö 30.7 (Ola Bäckman m fl). 150 ex str S Vinga 30.7 (Musse Björklund m fl).
Vinterfynd av kärrsnäppa är sällsynt i området och görs inte årligen. Om man bortser från årets observationer har det under 2000-talet gjorts vinterfynd 2003, 2006 och 2009.
Stefan Svanberg

2009

Vinter: 1 ex Rörö 20.12 (Christer Fält).
Höga antal: 50 ad Galterö 19.7 (Magnus Rahm). 52 ex str S Kråkudden, Hönö 23.7 (Peter Hamrén). 118 ad str S Kråkudden, Hönö 27.7 (Roger Eskilsson m fl). 103 ex str S Kråkudden, Hönö 31.7 (Roger Eskilsson m fl). 99 ad str S Nordre älvs fjord, Björlanda 31.7 (Johan Svedholm). 80 ex str S Ryd kile, Björkö 31.7 (Per Karlsson Linderum).
Vinterfyndet är det fjärde i rapportområdet på 00-talet och det enda från december månad. De övriga vinterobservationerna är gjorda i januari och februari. Hösten bjöd på flera fina sträckdagar och det är inte varje år dagsummor på mer än 100 ex kan räknas in, även om årets toppnoteringar inte är i närheten av de 684 ex som sträckte förbi Kråkudden den 11 juli 2002.
Stefan Svanberg

2008

Höga antal: 64 ex str S Kråkudden, Hönö 13.7 (Martin Alexandersson m fl). 53 ad Galterö 20.7 (Christer Fält). 72 ex str S Kråkudden, Hönö 21.8 (Roger Eskilsson m fl). 91 ex str S Kråkudden, Hönö 5.10 (Stefan Svensson m fl).
Som vanligt är det Galterö och Kråkudden som står för de högsta noteringarna, vilka ligger väl i linje med senare års uppträdande av arten.
Stefan Svanberg

2007

Vår: Sammanlagt ca 45 ex under perioden mars–juni, flertalet vid lokalerna Torslandaviken, Välen, Galterö och Kråkudden.
Höst: Höga antal: 47 ex str S Kråkudden, Hönö 8.7 (Mattias Pozsgai m fl) och ca 50 ex str S samma lokal 25.8 (Andreas Karlsson). 72 ex Galterö 16.9 (Roger Eskilsson).
För andra året i rad lite mager utdelning under våren, men det kan mycket väl mest handla om tillfälligheter. Höststräcket flöt på enligt gällande mönster med gott om obsar i juli–september följt av enstaka fynd i oktober och början av november.
Pär Lydmark