Kustsnäppa Calidris canutus

Fenologi

Median Rekord
Första vår 16 apr 8 mar 2003 Lammholmsviken, Öckerö (Uno Unger)
Sista höst 25 okt 6 dec 2007 Bolleskären, Hönö (Roger Eskilsson m fl)

2015

Samtliga: Höst: Sammanlagt ca 240 ex under perioden 7.7–27.9. Månadsfördelning: juli ca 55 ex, augusti ca 138 ex, september ca 48 ex. Höga antal: 49 1K str S Kråkudden, Hönö 28.8 (Stefan Svanberg m fl).
Liksom förra året sågs ovanligt få kustsnäppor under höststräcket. Årets totalsumma landade på cirka 240 ex vilket kan jämföras med tidigare år under 2000-talet då totalsumman ofta legat runt 500–600 ex. Noterbart är att inga vårfynd gjordes vilket inte har inträffat sedan 2005.
Stefan Svanberg

2014

Samtliga: Vår: 2 ex str S Kråkudden, Hönö 21.3 (Jon Håkansson m fl). 2 ex Bolleskären, Hönö 25.5 (Per Björkman m fl). Höst: Sammanlagt ca 257 ex 17.7–2.11. Månadsfördelning: Juli 11 ex, augusti ca 226 ex, september ca 16 ex, oktober 3 ex, november 1 ex. Höga antal: 30 ad str S Kråkudden, Hönö 10.8 (Stefan Andersson m fl).
Klart färre kustsnäppor än vad som brukar ses normal under en höst och högstanoteringen på 30 ex är den lägsta på många år. Oftast har vi åtminstone ett par dagar med sträcksiffror på mer än 50 ex. De två högsta dagssummorna under 2000-talet lyder på 200 respektive 182 ex och är båda från Kråkudden.
Stefan Svanberg

2013

Samtliga: Vår: 3 ex str S Kråkudden, Hönö 14.4 (Stefan Svanberg m fl). 2 ex Galterö 28.4 (Johan Ennerfelt m fl). 10 ex str S Kråkudden, Hönö 30.4 (Jon Håkansson m fl). 32 ex str N Kråkudden, Hönö 29.5 (Roger Eskilsson). 1 ex Galterö 8.6 (Mikael Käll m fl). Höst: Sammanlagt ca 398 ex under perioden 13.7–16.11. Höga antal: 54 ad str S Kråkudden, Hönö 10.8 (Jon Håkansson m fl). 62 ex str S Kråkudden, Hönö 13.8 (Peter Hamrén m fl). 64 ex str S Kråkudden, Hönö 17.9 (Bo Brinkhoff m fl). Månadsfördelning: Juli ca 5 ex, augusti ca 285 ex, september ca 107 ex, november 1 ex.
Våren bjöd på lite fler observationer av kustsnäppor än brukligt även om det inte var exceptionellt på något sätt. Under hösten sågs det däremot lägre antal än vanligt, speciellt i juli vilket annars brukar vara en bra månad för arten.
Stefan Svanberg

2012

Samtliga: Vår: 2 ex Stora Amundö 14.5 (Tina Widén m fl). 2 ex str S Kråkudden, Hönö 14.5 (Jon Håkansson m fl). Höst: Sammanlagt ca 597 ex under perioden 11.7–11.11. Höga antal: 85 ex str S Kråkudden, Hönö 16.7 (Bo Brinkhoff m fl). 105 ex str S Kråkudden, Hönö 7.8 (Magnus Rahm m fl). 45 ex str S Kråkudden, Hönö 23.8 (Martin Oomen m fl). Månadsfördelning: juli ca 133 ex, augusti ca 381 ex, september ca 81 ex, nov 2 ex.
De högsta antalen noterades i vanlig ordning under juli och augusti på Kråkudden. Under 2000-talet föreligger nio rapporter från området gällande dagsnoteringar på mer än 100 ex. Av dessa är sju från Kråkudden, en från Galterö och en från Nordre älvs fjord. Toppnoteringen är på 200 ex och gjordes på Kråkudden den 28 juli 2003.
Stefan Svanberg

2011

Samtliga: Vår: 1 ex Lammholmsviken, Öckerö 19–20.3 (Bengt Karlsson m fl). 1 ex Galterö 22.3 (Lars Hellman). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 28.5 (Magnus Unger m fl). 2 ex Galterö 29.5 (David Kihlberg). Höst: Sammanlagt ca 557 ex under perioden 19.7–25.9 med följande månadsfördelning: juli 51 ex, augusti 351 ex, september 155 ex. Höga antal: 46 ex str S Kråkudden, Hönö 5.8 (Peter Hamrén). 125 ex str S Kråkudden, Hönö 28.8 (Magnus Unger m fl). 65 1K str S Kråkudden, Hönö 6.9 (Martin Oomen m fl).
En typisk fyndbild hos kustsnäppan med några enstaka fynd under våren följt av ett betydligt rikligare uppträdande under hösten, med kulmen under augusti och september.
Stefan Svanberg

2010

Vår: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 11.5 (Martin Oomen m fl). 75 ad str N Sisjöns skjutfält 2.6 (Johannes Tallroth). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 12.6 (Mikael Molin m fl).
Höst: Sammanlagt ca 457 ex under perioden 10.7–31.10.
Höga antal: 121 ex str S Kråkudden, Hönö 24.8 (Roger Eskilsson m fl). 51 ex Galterö 26.8 (Lars Hellman).
Månadsfördelning: juli 138 ex, augusti 277 ex, september 40 ex, oktober 2 ex.
Flockar med nordsträckande kustsnäppor på våren är ingen vanlig syn i Göteborgsområdet. Den fina flocken på 75 ex från Sisjöns skjutfält förtjänar därför lite extra uppmärksamhet. Liksom för kustpipare kulminerar sträcket av kustsnäppor över landet under månadsskiftet maj/juni och går ofta ganska obemärkt förbi, troligen för att de sträcker på hög höjd och endast rastar vid dåligt väder. Hösten bjöd på ett uppträdande i normal omfattning med huvud­delen av observationerna gjorda under augusti.
Stefan Svanberg

2009

Vår: 2 ex str S Kråkudden, Hönö 19.4 (Peter Hamrén m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 10.5 (Mikael Molin m fl). 1 ex Galterö 25.5 (Ola Wennberg).
Höst: Sammanlagt ca 750 ex under perioden 20.7–7.10.
Vinter: 1 1K Rörö 31.12 (Jan-Åke Noresson m fl).
Höga antal: 112 ex str S Kråkudden, Hönö 27.7 (Roger Eskilsson m fl). 82 ex str S Kråkudden, Hönö 31.7 (Roger Eskilsson m fl). 46 ex str S Nordre älvs fjord, Björlanda 31.7 (Johan Svedholm).
I mångt och mycket en typisk fyndbild av kustsnäppa med några enstaka observationer under vårsträcket och ett betydligt talrikare uppträdande under hösten. Avvikande är förstås observationen från Rörö på årets sista dag. En sökning i Svalans och Kustobsar databaser ger endast ett tidigare decemberfynd i rapportområdet, gällande 1 ex på Bolleskären den 6 december 2007. Årets sista observation brukar annars göras i oktober månad.
Stefan Svanberg

2008

Vår: 2 ex str S Kråkudden, Hönö 9.5 (Peter Hamrén). 11 ex str S Rörö 11.5 (Per Björkman m fl).
Höga antal: 96 ex str S Kråkudden, Hönö 21.8 (Roger Eskilsson m fl).
Ett sparsamt uppträdande under våren med endast två fynd om sammanlagt 13 ex. Visserligen är variationen ganska stor från år till år, men årets vårskörd får ändå anses som sämre än normalt. Höststräcket bjöd inte heller på många toppdagar och endast en dag med mer än 35 ex noterades, vilket även det får räknas som under medel.
Stefan Svanberg

2007

Vår: Sammanlagt ca 10 ex fördelat på lokalerna Kråkudden, Galterö och Torslandaviken under perioden 10.3–13.5.
Höst: Höga antal: 73 ad str S Kråkudden, Hönö 28.7 (Mikael Molin m fl). 55 ex str S Kråkudden, Hönö 18.8 (Johannes Löfqvist m fl). 41 ex str S Kråkudden, Hönö 25.8 (Per Björkmanm fl). 182 1K str S Kråkudden, Hönö 2.9 (Mikael Molin m fl). 73 ex str S Kråkudden, Hönö 5.9 (Per Björkman m fl). 58 ex Galterö 16.9 (Roger Eskilsson).
Ett utfall helt enligt mönstret med enstaka vårfynd och relativt bra höststräck. Antalet bra sträckdagar under hösten var lite över det normala, och den fina noteringen på 182 ex den 2 september är den näst högsta sträcksiffran på 2000-talet – bara marginellt lägre än toppnoteringen på 200 ex från 2003. Ansamlingen av 58 ex på Galterö är den största som rapporterats sedan 2002.
Pär Lydmark