Kustsnäppa Calidris canutus

Fenologi

Median Rekord
Första vår 19 apr 8 mar 2003 Lammholmsviken, Öckerö (Uno Unger)
Sista höst 24 okt 6 dec 2007 Bolleskären, Hönö (Roger Eskilsson m fl)

2021

Samtliga: Vår: Sammanlagt 18 ex 16.4–10.6. Höst: Sammanlagt ca 450 ex 15.7–31.10. Höga antal: 127 ex str S Kråkudden, Hönö 1.8 (David Armini m fl).
Årets summa av kustsnäppor på åtminstone drygt 460 exemplar är ännu bättre än förra årets ca 410 exemplar och därmed det bästa året sedan 2012 då 597 individer noterades. Innan dess var det vanligare med årssummor på över 500 individer medan det oftast alltså har sett blekare ut under den senaste tioårsperioden. Toppnoteringen på 127 exemplar är den fjärde högsta i området. Rekordet ligger på 200 exemplar från Kråkudden 2003.
Ola Bäckman

2020

Samtliga: Höst: Sammanlagt minst 410 ex 5.7–3.11. Höga antal: 35 ex Bolleskären, Hönö 16.8 (Hans Zachrisson). 50 ex str S Kråkudden, Hönö 22.8 (Jonas Bergman Laurila).
Inga vårfynd gjordes i år vilket har inträffat några gånger de senaste åren. Höstsumman på minst 410 individer är dock mer uppfriskande och faktiskt den högsta sedan 2012 då 597 individer noterades. Innan dess var vi vana vid årssummor över 500 individer men efter 2012 har antalen gått ner betydligt. Årets antal är dessutom försiktigt summerade då det var flera dagar där både Kråkudden och Vinga var bemannade. Den högsta dagssumman på 50 ex den 22 augusti är relativt bra utan att sticka ut sett till senare år.
Ola Bäckman

2019

Samtliga: Vinter: 1 ex Lappesand, Hönö 8.12 (Hans Zachrisson). Vår: 2 ex str S Kråkudden, Hönö 21.4 (Roger Eskilsson m fl). Höst: Sammanlagt ca 185 ex 21.7–31.10. Höga antal: 35 ex str S Kråkudden, Hönö 21.8 (Per Björkman). 35 ex Bolleskären, Hönö 25.8 (Hans Zachrisson).
Vinterfynd är ovanliga i området. Under 2000-talet har det endast hänt 2007, 2009 och 2017. Höstens antal är likt de senaste åren blygsamma och med beskedliga dagstoppar, där 35 ex den 21 och 25 augusti på Hönö är årets högsta noteringar. Endast två individer under vårsträcket kan låta lite men är egentligen ganska normalt för Göteborgsområdet. Faktum är att vårfynd helt uteblivit de senaste fyra åren.
Ola Bäckman

2018

Samtliga: Höst: Sammanlagt 149 ex 18.6–20.9.
Fram till 2012 var det standard att höstsumman av kustsnäppa låg kring minst 500 individer. Sedan dess har dock antalen sjunkit en del och årets totalantal på 149 individer, där större flockar saknas helt, är rekordlågt för 2000-talet. Inga vinterfynd gjordes i år och för fjärde året i rad uteblev dessutom vårfynd av kustsnäppa.
Ola Bäckman

2017

Samtliga: Vinter: 1 ex Lammholmsviken, Öckerö 28.1–2.2 (Dawid Johansson m fl). Höst: Sammanlagt 360 ex 19.6–17.10. Höga antal: 91 ad str S Kråkudden 30.7 (Roger Eskilsson).
För femte året i rad ligger det totala höstantalet av kustsnäppor lägre än det normala, under tidigare år var ca 500 exemplar eller mer brukligt. Årets 360 individer bör nog ändå inte ses som någon katastrofal summa och framtiden får utvisa om det är en trend eller bara lite variation vi upplever. Det är dessutom tredje året i rad som vårfynd helt uteblir vilket historiskt är ovanligt. En individ noterades den 19 juni vilket förvisso skulle kunna röra sig om en väldigt sen vårflyttare. Också mycket ovanligt för rapportområdet är det vinterfynd som gjordes av en individ som stannade i Lammholmsviken en knapp vecka vid månadsskiftet januari/februari. Senast ett vinterfynd gjordes var på nyårsafton 2009, då en individ sågs på Rörö.
Ola Bäckman

2016

Samtliga: Höst: Sammanlagt ca 384 ex 17.7–30.9. Månadsfördelning: juli ca 11 ex, augusti ca 217 ex, september ca 154 ex. Höga antal: 60 ex str S Kråkudden, Hönö 27.8 (Hans Zachrisson m fl) och 58 ex str S Vrångö samma dag (Stefan Svanberg). 45 ex str S Kråkudden, Hönö 11.9 (Hans Zachrisson m fl).
En snäppet högre höstsiffra än de senaste två åren men relativt tidigare år ändå en ganska blygsam siffra. Totalantalet under höststräcket har oftast legat på uppåt 500 individer eller mer. Precis som förra året saknades i år vårfynd vilket är mycket ovanligt även om antalen under vårsträcket brukar vara tämligen blygsamma.
Ola Bäckman

2015

Samtliga: Höst: Sammanlagt ca 240 ex under perioden 7.7–27.9. Månadsfördelning: juli ca 55 ex, augusti ca 138 ex, september ca 48 ex. Höga antal: 49 1K str S Kråkudden, Hönö 28.8 (Stefan Svanberg m fl).
Liksom förra året sågs ovanligt få kustsnäppor under höststräcket. Årets totalsumma landade på cirka 240 ex vilket kan jämföras med tidigare år under 2000-talet då totalsumman ofta legat runt 500–600 ex. Noterbart är att inga vårfynd gjordes vilket inte har inträffat sedan 2005.
Stefan Svanberg

2014

Samtliga: Vår: 2 ex str S Kråkudden, Hönö 21.3 (Jon Håkansson m fl). 2 ex Bolleskären, Hönö 25.5 (Per Björkman m fl). Höst: Sammanlagt ca 257 ex 17.7–2.11. Månadsfördelning: Juli 11 ex, augusti ca 226 ex, september ca 16 ex, oktober 3 ex, november 1 ex. Höga antal: 30 ad str S Kråkudden, Hönö 10.8 (Stefan Andersson m fl).
Klart färre kustsnäppor än vad som brukar ses normal under en höst och högstanoteringen på 30 ex är den lägsta på många år. Oftast har vi åtminstone ett par dagar med sträcksiffror på mer än 50 ex. De två högsta dagssummorna under 2000-talet lyder på 200 respektive 182 ex och är båda från Kråkudden.
Stefan Svanberg

2013

Samtliga: Vår: 3 ex str S Kråkudden, Hönö 14.4 (Stefan Svanberg m fl). 2 ex Galterö 28.4 (Johan Ennerfelt m fl). 10 ex str S Kråkudden, Hönö 30.4 (Jon Håkansson m fl). 32 ex str N Kråkudden, Hönö 29.5 (Roger Eskilsson). 1 ex Galterö 8.6 (Mikael Käll m fl). Höst: Sammanlagt ca 398 ex under perioden 13.7–16.11. Höga antal: 54 ad str S Kråkudden, Hönö 10.8 (Jon Håkansson m fl). 62 ex str S Kråkudden, Hönö 13.8 (Peter Hamrén m fl). 64 ex str S Kråkudden, Hönö 17.9 (Bo Brinkhoff m fl). Månadsfördelning: Juli ca 5 ex, augusti ca 285 ex, september ca 107 ex, november 1 ex.
Våren bjöd på lite fler observationer av kustsnäppor än brukligt även om det inte var exceptionellt på något sätt. Under hösten sågs det däremot lägre antal än vanligt, speciellt i juli vilket annars brukar vara en bra månad för arten.
Stefan Svanberg

2012

Samtliga: Vår: 2 ex Stora Amundö 14.5 (Tina Widén m fl). 2 ex str S Kråkudden, Hönö 14.5 (Jon Håkansson m fl). Höst: Sammanlagt ca 597 ex under perioden 11.7–11.11. Höga antal: 85 ex str S Kråkudden, Hönö 16.7 (Bo Brinkhoff m fl). 105 ex str S Kråkudden, Hönö 7.8 (Magnus Rahm m fl). 45 ex str S Kråkudden, Hönö 23.8 (Martin Oomen m fl). Månadsfördelning: juli ca 133 ex, augusti ca 381 ex, september ca 81 ex, nov 2 ex.
De högsta antalen noterades i vanlig ordning under juli och augusti på Kråkudden. Under 2000-talet föreligger nio rapporter från området gällande dagsnoteringar på mer än 100 ex. Av dessa är sju från Kråkudden, en från Galterö och en från Nordre älvs fjord. Toppnoteringen är på 200 ex och gjordes på Kråkudden den 28 juli 2003.
Stefan Svanberg

2011

Samtliga: Vår: 1 ex Lammholmsviken, Öckerö 19–20.3 (Bengt Karlsson m fl). 1 ex Galterö 22.3 (Lars Hellman). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 28.5 (Magnus Unger m fl). 2 ex Galterö 29.5 (David Kihlberg). Höst: Sammanlagt ca 557 ex under perioden 19.7–25.9 med följande månadsfördelning: juli 51 ex, augusti 351 ex, september 155 ex. Höga antal: 46 ex str S Kråkudden, Hönö 5.8 (Peter Hamrén). 125 ex str S Kråkudden, Hönö 28.8 (Magnus Unger m fl). 65 1K str S Kråkudden, Hönö 6.9 (Martin Oomen m fl).
En typisk fyndbild hos kustsnäppan med några enstaka fynd under våren följt av ett betydligt rikligare uppträdande under hösten, med kulmen under augusti och september.
Stefan Svanberg

2010

Vår: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 11.5 (Martin Oomen m fl). 75 ad str N Sisjöns skjutfält 2.6 (Johannes Tallroth). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 12.6 (Mikael Molin m fl).
Höst: Sammanlagt ca 457 ex under perioden 10.7–31.10.
Höga antal: 121 ex str S Kråkudden, Hönö 24.8 (Roger Eskilsson m fl). 51 ex Galterö 26.8 (Lars Hellman).
Månadsfördelning: juli 138 ex, augusti 277 ex, september 40 ex, oktober 2 ex.
Flockar med nordsträckande kustsnäppor på våren är ingen vanlig syn i Göteborgsområdet. Den fina flocken på 75 ex från Sisjöns skjutfält förtjänar därför lite extra uppmärksamhet. Liksom för kustpipare kulminerar sträcket av kustsnäppor över landet under månadsskiftet maj/juni och går ofta ganska obemärkt förbi, troligen för att de sträcker på hög höjd och endast rastar vid dåligt väder. Hösten bjöd på ett uppträdande i normal omfattning med huvud­delen av observationerna gjorda under augusti.
Stefan Svanberg

2009

Vår: 2 ex str S Kråkudden, Hönö 19.4 (Peter Hamrén m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 10.5 (Mikael Molin m fl). 1 ex Galterö 25.5 (Ola Wennberg).
Höst: Sammanlagt ca 750 ex under perioden 20.7–7.10.
Vinter: 1 1K Rörö 31.12 (Jan-Åke Noresson m fl).
Höga antal: 112 ex str S Kråkudden, Hönö 27.7 (Roger Eskilsson m fl). 82 ex str S Kråkudden, Hönö 31.7 (Roger Eskilsson m fl). 46 ex str S Nordre älvs fjord, Björlanda 31.7 (Johan Svedholm).
I mångt och mycket en typisk fyndbild av kustsnäppa med några enstaka observationer under vårsträcket och ett betydligt talrikare uppträdande under hösten. Avvikande är förstås observationen från Rörö på årets sista dag. En sökning i Svalans och Kustobsar databaser ger endast ett tidigare decemberfynd i rapportområdet, gällande 1 ex på Bolleskären den 6 december 2007. Årets sista observation brukar annars göras i oktober månad.
Stefan Svanberg

2008

Vår: 2 ex str S Kråkudden, Hönö 9.5 (Peter Hamrén). 11 ex str S Rörö 11.5 (Per Björkman m fl).
Höga antal: 96 ex str S Kråkudden, Hönö 21.8 (Roger Eskilsson m fl).
Ett sparsamt uppträdande under våren med endast två fynd om sammanlagt 13 ex. Visserligen är variationen ganska stor från år till år, men årets vårskörd får ändå anses som sämre än normalt. Höststräcket bjöd inte heller på många toppdagar och endast en dag med mer än 35 ex noterades, vilket även det får räknas som under medel.
Stefan Svanberg

2007

Vår: Sammanlagt ca 10 ex fördelat på lokalerna Kråkudden, Galterö och Torslandaviken under perioden 10.3–13.5.
Höst: Höga antal: 73 ad str S Kråkudden, Hönö 28.7 (Mikael Molin m fl). 55 ex str S Kråkudden, Hönö 18.8 (Johannes Löfqvist m fl). 41 ex str S Kråkudden, Hönö 25.8 (Per Björkmanm fl). 182 1K str S Kråkudden, Hönö 2.9 (Mikael Molin m fl). 73 ex str S Kråkudden, Hönö 5.9 (Per Björkman m fl). 58 ex Galterö 16.9 (Roger Eskilsson).
Ett utfall helt enligt mönstret med enstaka vårfynd och relativt bra höststräck. Antalet bra sträckdagar under hösten var lite över det normala, och den fina noteringen på 182 ex den 2 september är den näst högsta sträcksiffran på 2000-talet – bara marginellt lägre än toppnoteringen på 200 ex från 2003. Ansamlingen av 58 ex på Galterö är den största som rapporterats sedan 2002.
Pär Lydmark