Brushane Calidris pugnax

Fenologi

Median Rekord
Första vår 24 apr 1 apr 2017 Öxnäs (Stefan Svanberg)
Sista höst 29 sep 20 okt 2009 Välen (Birger Kaiser m fl)

2019

Samtliga: Vår: Sammanlagt 39 ex 20.4–17.5. Höst: Sammanlagt 106 ex 14.6–26.9. Månadsfördelning: april 26 ex, maj 13 ex, juni 17 ex, juli 29 ex, augusti 46 ex, september 14 ex.
Brushane har inte sammanställts för Göteborgsområdet tidigare, men det är av intresse att följa artens uppträdande här då den är rödlistad och har uppvisat en vikande trend nationellt under längre tid. Antalen ovan kan innehålla en del dubbelräkningar då individer i olika antal observeras regelbundet i framför allt Torslandaviken. Fynden i andra halvan av juni bedöms tillhöra återsträcket och är därför placerade i höstuppräkningen.
Ola Bäckman

2017

Tidiga fynd: 1 hane Öxnäs 1.4 (Stefan Svanberg).
Höga antal: 40 ex Åseby, Säve 18.9 (Fredrik Larsson).
Fyndet av brushanen den 1 april vid Öxnäs är förstås ett saftigt fenologirekord, det numera krossade rekordet är från den 19 april 2012. Noteringen av 40 exemplar vid Åseby är den högsta under 2000-talet och vi får gå tillbaka till 1996 för att hitta antal av den storleksordningen i Göteborgsområdet.
Ola Bäckman