Brushane Calidris pugnax

Fenologi

Median Rekord
Första vår 24 apr 1 apr 2017 Öxnäs (Stefan Svanberg)
Sista höst 28 sep 20 okt 2009 Välen (Birger Kaiser m fl)

2021

Samtliga: Vår: Sammanlagt 126 ex 31.3–6.6. Höst: Sammanlagt 240 ex 18.6–26.9.
Ett höstantal i linje med fjolårets men däremot ett betydligt högre antal under våren jämfört med de två tidigare år vi sammanställt brushanens förekomst i området. Brushanar uppehåller sig generellt under längre perioder vid exempelvis Torslandaviken och Välen varför sammanställningen av det sanna antalet fåglar blir lite osäker och sammanslagningen av individer har här gjorts ganska strängt. Värt att notera fenologimässigt är en flock på hela 29 individer så tidigt som den 31 mars vid Öxnäs. En ensam brushane observerades dessutom vid välen samma datum. Dessa fynd innebär fenologirekord med en dag och därmed de första marsfynden av arten för området.
Ola Bäckman

2020

Samtliga: Vår: Sammanlagt 42 ex 10.4–15.5. Höst: Sammanlagt 245 ex 11.6–22.9.
En sammanställning av brushanens förekomst i området gjordes för första gången i fjol. Vårsumman var då 39 ex och årets 42 ex ligger då i samma linje. Höstantalen är dock drygt det dubbla jämfört med fjolårets 106 ex. Sammanslagning av samma individer har gjorts ganska strängt då brushanar befinner sig längre perioder under sommaren vid både Välen och Torslandaviken. Därmed finns det givetvis en viss osäkerhet i det sanna antalet individer. Vårfyndet den 10 april är tidigt, det näst tidigaste fyndet av brushane i området. Fenologirekordet är från den 1 april 2017.
Ola Bäckman

2019

Samtliga: Vår: Sammanlagt 39 ex 20.4–17.5. Höst: Sammanlagt 106 ex 14.6–26.9. Månadsfördelning: april 26 ex, maj 13 ex, juni 17 ex, juli 29 ex, augusti 46 ex, september 14 ex.
Brushane har inte sammanställts för Göteborgsområdet tidigare, men det är av intresse att följa artens uppträdande här då den är rödlistad och har uppvisat en vikande trend nationellt under längre tid. Antalen ovan kan innehålla en del dubbelräkningar då individer i olika antal observeras regelbundet i framför allt Torslandaviken. Fynden i andra halvan av juni bedöms tillhöra återsträcket och är därför placerade i höstuppräkningen.
Ola Bäckman

2017

Tidiga fynd: 1 hane Öxnäs 1.4 (Stefan Svanberg).
Höga antal: 40 ex Åseby, Säve 18.9 (Fredrik Larsson).
Fyndet av brushanen den 1 april vid Öxnäs är förstås ett saftigt fenologirekord, det numera krossade rekordet är från den 19 april 2012. Noteringen av 40 exemplar vid Åseby är den högsta under 2000-talet och vi får gå tillbaka till 1996 för att hitta antal av den storleksordningen i Göteborgsområdet.
Ola Bäckman