Tuvsnäppa Calidris melanotos

2010

Samtliga: 1 1K Välen 12.9 (Hans Börjesson m fl).
Blott det andra fyndet någonsin i Göteborgsområdet. Fågeln upptäcktes på eftermiddagen och kunde sedan beskådas fram till skymningen. Troligen sträckte den vidare under natten då den eftersöktes förgäves morgonen därpå. Första fyndet i rapportområdet gällde en rastade fågel i Torslandaviken den 8–12 maj 2000 och var således ett vårfynd. Tuvsnäppan ses årligen i landet med ett flertal exemplar, såväl under artens vårflyttning som höstflyttning, dock med en klar majoritet av fynden under den senare.
Stefan Svanberg