Morkulla Scolopax rusticola

2007

Vinter: Januari–februari: 1 ex Donsö 22.1–26.2 (Gösta Olofsson m fl). 1 ex Ersdalen, Hönö 22.1–26.2 (Uno Unger m fl). 1–2 ex Torslanda 24.1 (Anna Kristiansson). 1 ex Slottsskogen 24.1 (Johan Svedholm). 1 ex Ragnhildsholmen 25.1–11.2 (Elvor Ohlin m fl). 1 ex Volvo Torslanda 25.1–21.2 (Stefan Johansson m fl). 1 ex Galterö 28.1 (Lars Hellman). 1 ex Fridhemsviken, Rådasjön 28.1 (Johannes Löfqvist). 1 ex Amhult, Torslanda 28.1 (Niklas Aronsson). 1 ex Arödsberget 2–19.2 (Hans Utterberg). 1 ex Brännö 28.2 (Lars Hellman). December: 1 ex Brännö 6.12 (Lars Hellman). 1 ex Masthugget 16.12 (Johan Svedholm). 1 ex Torslandaviken 31.12 (Magnus Persson).
Åter ett bra år för övervintrande morkullor. Sammanlagt ca 15 fynd är över det normala och får sannolikt tillskrivas den inte särskilt kalla vintern 2006–2007. Även december 2007 var relativt mild.
Anders Kronhamn