Trädgårdsträdkrypare Certhia brachydactyla

2008

Samtliga: 1 hane sj Vrångö 20.4 (Tina Widén m fl).
Första fältfyndet i landet utanför Skåne!
Till och med 2008 finns faktiskt totalt endast fyra fältfynd förutom denna fågel i Sverige.
Vidare har till och med 2008 totalt 29 ex setts i Sverige och av dessa har alla utom tre gjorts i Skåne.
Utanför Skåne har fåglar setts vid Ottenby på Öland samt Hartsö-Enskär och Landsort i Sörmland.
En tydlig fyndtopp finns under den första april-dekaden, då 7 ex setts, vilken troligen representeras av fåglar på förlängd vårflyttning. Vidare finns antydda fyndtoppar under slutet av maj och i mitten av oktober. Vrångö-fågeln faller därmed lite mellan dessa båda toppar men då materialet mest baserar sig på förhållanden i Skåne är det väl ändå rimligt att tro att det är en fågel på förlängd vårflyttning. Fågeln upptäcktes på sången i en trädgård vid Lotsutkiken men höll senare under dagen till i ett skogsområde strax söder om samhället.
Mikael Molin