Sidensvans Bombycilla garrulus

Fenologi

Median Rekord
Sista vår 27 apr 7 maj 2002 Botaniska trädgården (Berndt Lindberg)
Första höst 7 okt 20 sep 2005 Kungssten (Kristoffer Nilsson)

2020

Sena fynd: 1 ex Smithska udden 1–2.5 (Karl-Olof Johansson m fl). 2 ex Klarebergsmotet, Hisingen 2.5 (Mona-Lisa Axelsson m fl).
Majfynd av sidensvans är ovanligt och årets fynd var endast det tolfte och trettonde under hela 2000-talet.
Johan Svedholm

2017

Sena fynd: 2 ex Horstebacke, Öckerö 1.5 (Daniel Laveson). 6 ex Berglärkan, Grimmered 2.5 (Göran Gustavsson). 3 ex Solliden, Askim 4.5 (Markus Lagerqvist).
Höga antal: Ca 800 ex Hönö 5.1 (Christer Fält).
Äntligen fick vi en lite större flock av dessa rönnbärsglada, silverklingande kanaljer. Ansamlingar av denna magnitud har faktiskt lyst med sin frånvaro ett flertal år; senast det begav sig var 2013 då ett par flockar på runt 500 exemplar rapporterades. Dessutom fick vi en skvätt majfynd i form av ett litet inflöde av eftersläntrare vilket är riktigt ovanligt, senast arten sågs i maj i rapportområdet var 2008.
Johan Svedholm

2013

Höga antal: 500 ex Brunnsbo, Hisingen 5.12 (Stig Carlsson). Minst 500 ex Tingstadsmotet, Hisingen 7.12 (Tommy Järås). 500 ex Grimmered, Göteborg 15.12 (Hans Börjesson).
Tre noteringar om lite större flockar, varav de första två antagligen rörde sig om samma flock. Några riktigt höga summor har vi inte bjudits på sedan invasionsåret 2004 då tusentals sidensvansar sågs runt om i rapportområdet.
Johan Svedholm

2012

Höga antal: 500 ex Brännås, Mölndal 4.11 (Ove Ferling).
Inte heller i år blev det särskilt många stora sidensvansflockar som gästade vårt rapportområde. Senast vi upplevde kraftigare invasionsrörelser av sidensvans var 2004, då ett flertal flockar på 500–1 000 ex rapporterades.
Johan Svedholm

2010

Höga antal: Ca 750 ex Mölnlycke 25.10 (Pär Lydmark).
På senare år har det varit tunnsått med större sidensvansflockar hos oss, och detta var den största ansamlingen sedan invasionshösten 2004.
Johan Svedholm

2008

Sena fynd: 14 ex Hällsvik, Torslanda 3–8.4 (Magnus Persson). 8 ex Torslandaviken 4.4 (Johan Svedholm). 45 ex Fräntorp 6.4 (Leif Jonasson). 18 ex Mölnlycke 11–12.4 (Pär Lydmark). 1 ex Bingared, Bergum 12.4 (Roger Eskilsson). 20 ex str N Mölnlyckemotet, Råda 13.4 (Johannes Löfqvist). 6 ex Fräntorp 14.4 (Birger Kaiser). 25 ex str N Torslandaviken 14.4 (Johan Svedholm). 1 ex str N Mölnlyckemotet, Råda 20.4 (Johannes Löfqvist). 1 ex str N Masthugget, Göteborg 21.4 (Johan Svedholm). 1 ex Kålltorp 21.4 (Lena Essedahl). 3 ex str N Mölnlyckemotet, Råda 23.4 (Johannes Löfqvist). 2 ex Intaget, Öckerö 2.5 (Martin Alexandersson).
Höga antal: 500 ex Östra sjukhuset 3.11 (Victor Bergh Alvergren).
Ovanligt många aprilfynd och ett majfynd vilket verkligen inte hör till vanligheterna. Precis som de senaste tre åren har det även 2008 varit ont om större ansamlingar av arten.
Johan Svedholm

2007

Sena vårfynd: 12 ex Änggårdsbergen 2–4.4 (Adam Engström Svanberg m fl). 10 ex Fräntorp 6.4 samt 2 ex samma lokal 15.4 (Leif Jonasson). 1 ex str N Brudarebacken 15.4 (Stefan Svanberg). 24 ex Utby 21.4 samt 3 ex samma lokal 27.4 (Pelle Gustavsson). 1 ex Hökälla 23.4 (John Thulin m fl). 7 ex Backa–Röd 23.4 (Thomas Weiler). 2 ex str N Masthugget 25.4 (Johan Svedholm).
Som vanligt noteras ett litet antal eftersläntrande sidensvansar i april. Liksom 2006 kan man notera en avsaknad av större flockar (>500 ex) i området.
Johan Svedholm