Obestämd skrikörn Clanga pomarina/clanga

2008

Samtliga: 1 ex str NO Bredvik, Vrångö 19.5 (Tina Widén).
Andra fyndet av skrikörn i Göteborgsområdet och det första i modern tid. Det tidigare gäller en 1K hona av större skrikörn, skjuten vid Fässberg 1901 och belagd med skinn. Årets fågel, som sågs på Vrångö i Göteborgs södra skärgård, kom insträckande på relativt hög höjd och skruvade några varv över norra delen av ön innan den drog vidare mot nordost. Det ligger nära till hands att misstänka att det rörde sig om en större skrikörn, då flera fåglar var i omlopp vid Skagen den 15–17 maj.
Per Björkman