Kejsarörn Aquila heliaca

2012

Samtliga: 1 subad str SO Slottskogen 24.7 (Ola Bäckman).
Utan tvivel var denna fågel den individ som höll till i Skåne under sommaren. Efter att den setts i centrala Göteborg kunde den följas på sin återväg ner till Skåne via Halland, där den sågs av åtskilliga observatörer. Diskussioner fördes om det rörde sig om en östlig eller spansk kejsarörn, men raritetskommittén (Rk) gjorde bedömningen att det med rimlig säkerhet rörde sig om den väntade östliga arten Aquila heliaca. Senaste fyndet i Sverige av kejsarörn gjordes den 13 oktober 2007 då en individ som uppehållit sig i landet sedan 2004 sågs sträcka ut vid Falsterbo. 2003 finns två fynd i Sverige som även det troligen rör samma individ som 2004–2007. Innan dess är arten påträffad cirka 19 gånger, och det första fyndet för landet gjordes vid Gällivare i Lule lappmark i början av juni 1933.
Per Björkman