Alfågel Clangula hyemalis

Fenologi

Median Rekord
Sista vår 23 maj 24 jun 2008 Kråkudden, Hönö (Martin Oomen)
Första höst 29 sep 5 sep 2012 Kråkudden (Rikard Henricsson)

2021

Höga antal: 87 ex str S Vinga 9.4 (Musse Björklund m fl). 70 ex str S Kråkudden, Hönö 9.4 (David Armini m fl).
Inga sommarfynd gjordes av arten i år. Den 9 april var sannerligen en toppdag för alfågel, de 87 ex som räknades på Vinga utgör ett nytt rekord för 2000-talet i rapportområdet. Det tidigare rekordet var 74 ex och sattes den 19 april 2014.
Per Björkman

2020

Sommar: 1 hona Välen 7–24.6 (Andreas Holm m fl).
Höga antal: 21 ex str S Kråkudden, Hönö 6.4 (Jon Håkansson).
Sommarfynd av alfågel görs i princip vartannat år i rapportområdet. Det högsta noterade antalet är en liten uppryckning från fjolårets bottenrekord på 8 ex, men har en bit upp till de 74 ex som räknades den 19 april 2014 vid Kråkudden.
Per Björkman

2019

Sommar: Inga fynd.
Höga antal: 8 ex str S Kråkudden, Hönö 14.5 (Jon Håkansson).
Inga sommarfynd gjordes under året och det högsta antalet alfåglar är verkligen blygsamt. Under de senaste tio åren ligger medelvärdet för högsta antalet noterade alfåglar på 36 ex och har pendlat mellan som högst 74 ex 2014 och årets bottennotering på 8 ex.
Per Björkman

2018

Sommar: 1 par str S Kråkudden, Hönö 19.6 (Conny Palm m fl). 1 ex Balltorps våtmark, Mölndal 19.6 (Åsa Berndtsson). 2 ex Kråkudden, Hönö 20.6 (Elis Ölfvingsson).
Höga antal: 17 ex Tistlarna 8.1 (Gösta Olofsson). 17 ex str S Kråkudden, Hönö 24.4 (Roger Eskilsson).
Det är ovanligt med tre sommarfynd av alfågel i rapportområdet och den fågel som rastade i Balltorps våtmark är dubbelt anmärkningsvärd, både som inlandsfynd och sommarfynd. Vid den närliggande lokalen Hills golfbana sågs dock en alfågel 2016, men då var det den 7 november och inte under försommaren. De högsta noteringarna är relativt blygsamma. Rekordet under 2000-talet är 74 ex och sattes den 19 april 2014.
Per Björkman

2017

Sommar: 1 ex Torslandaviken 11.7 (Ola Wennberg).
Höga antal: 47 ex str S Hyppeln 9.4 (Roger Eskilsson m fl).
Sommarfynd görs ungefär vartannat år i området och det brukar som regel stanna vid ett enstaka exemplar. Det högsta antalet gjordes under normal tid på året, det är i april månad som de flesta toppnoteringarna bokförs ute vid Kråkudden. Dock ej 2016, då höstens antal översteg vårens med råge, men i år var som sagt ordningen återställd.
Per Björkman

2016

Höga antal: Vår: 25 ex str S Kråkudden, Hönö 18.4 (Roger Eskilsson m fl). Höst: 47 ex str S Kråkudden, Hönö 8.12 (Roger Eskilsson m fl). 43 ex str S Kråkudden, Hönö 13.11 (Jon Håkansson). 32 ex str S Kråkudden, Hönö 28.10 (Ulf Persson m fl).
Udda fynd: 1 ex Hills golfbana, Mölndal 7.11 (Ove Ferling m fl).
Något märkligt är att de högsta noteringarna av alfåglar gjordes under hösten, eftersom de annars brukar göras under april. Inlandsfynd av alfågel är ovanliga i rapportområdet och här är även lokalen mycket udda. Inga sommarfynd gjordes i år.
Per Björkman

2015

Höga antal: 20 ex Kråkudden, Hönö 19.4 (Hans Zachrisson). 20 ex str S Kråkudden, Hönö 29.4 (Jon Håkansson).
Bara blygsamma antal noterades i april, där 20 ex blev toppnotering. Som jämförelse var högsta dagssiffran hela 74 ex den 19 april 2014, vilket i och för sig innebar rekord för rapportområdet. Inga sommarfynd av arten gjordes 2015. Vårens sista alfågel sågs den 17 maj på Kråkudden och höstens första noterades på Vinga den 26 september.
Per Björkman

2014

Sommar: 4 2K+ str N Kråkudden, Hönö 3.7 (Magnus Rahm m fl).
Höga antal: 74 ex str S Kråkudden, Hönö 19.4 (Jon Håkansson).
Årets högsta antal innebär ett nytt rekord. Den tidigare högsta noteringen var 66 ex från den 12 april 2003. Det verkade finnas gott om alfåglar i våra vatten under senare delen av april. Mellan den 13 och 28 april sågs regelbundet över 30 alfåglar vid Kråkudden, Hönö. Även i år gjordes ett fynd under sommaren vid samma lokal när en flock med en hane och tre honor sågs.
Per Björkman

2013

Sommar: 1 honfärgad str S Kråkudden, Hönö 14.6 (Ola Bäckman m fl).
Höga antal: 44 ex str S Kråkudden, Hönö 17.4 (Ola Bäckman m fl).
Även i år gjordes ett sommarfynd av alfågel och sedan 1999 föreligger tre fynd under juni och fem under juli i rapportområdet.
Per Björkman

2012

Sommar: 1 hane Rivö fjord och Galterö 15–28.8 (Magnus Persson m fl).
Höga antal: 25 ex Hyppeln 1.5 (Magnus Unger).
Femte sommarfyndet under 2000-talet. Det högsta antalet alfåglar som rapporterats i rapportområdet är 66 ex den 12 april 2003.
Per Björkman

2010

Höga antal: 51 ex str Kråkudden, Hönö 17.4 (Mikael Molin m fl).
Årets högsta antal sträckande alfåglar är det tredje högsta för rapportområdet under 2000-talet. Tydligen får vi del av en sträcktopp runt mitten av april, eftersom även de två högre antalen, 66 ex den 12 april 2003 och 54 ex den 21 april 2006, är från denna tid. När det gäller rastande fåglar är det högsta noterade antalet 150 ex från Hönö den 3 februari 1993.
Per Björkman

2009

Sommar: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 21.7 (Roger Eskilsson m fl).
Även i år noterades en alfågel under sommaren, vilket har gjorts i genomsnitt vartannat år under 00-talet.
Per Björkman

2008

Sommar: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 24.6 (Martin Oomen m fl).
Höga antal: 30 ex Vinga 26.4 (Björn Sjöstrand m fl).
Udda fynd: 1 ad hane Ängesholmen, Styrsö 27.5 (Kjell Ove Andersson).
Sommarfynd av alfågel har saknats sedan 2004, men i år finns ett fynd av en sträckande fågel vid Kråkudden. Styrsöfågeln är lite udda, dels för att den sågs så sent under våren, dels för att den sågs i par med en kniphona. De trettio fåglar som noterades på Vinga 26 april är ett ovanligt högt antal för rapportområdet.
Per Björkman