Gök Cuculus canorus

Fenologi

Median Rekord
Första vår 3 maj 21 apr 2019 Sagered, Kållered (Björn Schröder)
Sista höst 13 sep 7 okt 2018 Brudarebacken (Mikael Forsman m fl)

2010

Sena fynd: 1 ex str S Heden, Göteborg 2.10 (Martin Oomen).
Ett relativt sent fynd av en art som i de flesta fall lämnar landet under andra halvan augusti och första halvan av september. Fyndet är det senaste någonsin inom rapportområdet. Hösten 2010 var relativt mild och kanske fanns det även andra faktorer som gjorde att ovanligt många sena observationer gjordes även i övriga Sverige, exempelvis rapporterades 1 ex i Skåne den 1 november.
Martin Oomen