Gök Cuculus canorus

Fenologi

Median Rekord
Första vår 3 maj 23 apr 2011 Brudarebacken (Victor BerghAlvergren)
Sista höst 12 sep 2 okt 2010 Heden (Martin Oomen)

2010

Sena fynd: 1 ex str S Heden, Göteborg 2.10 (Martin Oomen).
Ett relativt sent fynd av en art som i de flesta fall lämnar landet under andra halvan augusti och första halvan av september. Fyndet är det senaste någonsin inom rapportområdet. Hösten 2010 var relativt mild och kanske fanns det även andra faktorer som gjorde att ovanligt många sena observationer gjordes även i övriga Sverige, exempelvis rapporterades 1 ex i Skåne den 1 november.
Martin Oomen