Turturduva Streptopelia turtur

2020

Samtliga: 1 ex Torslandaviken 10.6 (Christer Fält).
Turturduva är numer en i stort sett årlig gäst i området med enstaka exemplar. Sedan 2010 saknas fynd endast 2012 och 2017. Detta är områdets 36:e fynd av arten.
Ola Bäckman

2019

Samtliga: 1 1K Norgården, Öckerö 20.10 (Tina Widén m fl).
Rapportområdets 35:e fynd av arten som på senare tid noterats i stort sett årligen. Endast från 2012 och 2017 saknas fynd de senaste tio åren. Den 20 oktober är relativt sent men ändå helt inom ramen för höstfynd av turturduva.
Ola Bäckman

2018

Samtliga: 1 ex Toltorpsdalen, Mölndal 11.6 (Jan-Eric Larsson).
Turturduva ses numera nästintill årligen i Göteborgsområdet, sedan 2010 saknas fynd endast 2012 och 2017. Årets fynd är tidsmässigt typiskt, 20 av fynden har gjorts under perioden 9 maj till 22 juni, och utgör områdets 34:e av arten totalt.
Ola Bäckman

2016

Samtliga: 1 ex Torslandaviken 26.5 (Ola Wennberg).
Rapportområdets 33:e fynd av arten som börjat uppvisa en nästintill årlig fyndbild de senaste åren. Tidpunkten är typisk. Duvan noterades i både Västergötland och Bohuslän där landskapsgränsen skär rakt igenom området.
Ola Bäckman

2015

Samtliga: 2 ex sträckande N Vargö 18.4 (Jan Mogol). 1 2K+ förbiflygande Torslandaviken 18.5 (Magnus Persson).
Fynd nummer 31 och 32 för Göteborgs rapportområde. Majfyndet är noterat vid en typisk tidpunkt medan fyndet på Vargö är det första aprilfyndet någonsin för rapportområdet och tillika ett fenologirekord med tre veckor. Komplettering: Den 24 maj 1973 observerades en turturduva på Styrsö av Claes Eliasson. Observationen är inte tidigare noterad i statistiken och utgör nu det 13:e fyndet av arten i rapportområdet.
Rrk Göteborg

2014

Samtliga: 1 ex Torslandaviken 21.5 (Ola Wennberg).
Tjugonionde fyndet för rapportområdet men blott det sjunde under 2000-talet vilket är i linje med artens negativa trend i Europa. Maj är den bästa turturduvemånaden med totalt nio fynd följt av juni med sju fynd av arten.
Ola Bäckman

2013

Samtliga: 1 ex Sudda, Hönö 10.10 (Oskar Wangdell).
Rapportområdets 28:e fynd, men bara det sjätte under 2000-talet. Detta återspeglar den negativa trend som finns på olika håll i Europa och som brukar sättas i samband med i synnerhet förändrade jordbruksmetoder i häckområdena, men även jakt under flyttningen och habitatförändringar på övervintringsplatserna i Afrika. Oktober är nu den tredje bästa turturduvemånaden i rapportområdet med fem fynd, endast slagen av maj och juni med åtta respektive sju fynd.
Johan Svedholm

2011

Samtliga: 1 1K Öxnäs 29–30.9 (Christer Fält m fl).
Efter att inte ha setts i Göteborg sedan 2006 och dessförinnan 1997 gjordes det hela tre fynd i fjol och i och med årets fynd har arten kanske förlorat sitt epitet som notoriskt svårsedd i Göteborg. Detta var totalt det 27:e fyndet i rapportområdet och det fjärde i september. Av de tre tidigare septemberfynden har två gjorts den 26 september, dels på Vinga i fjol, dels i Frölunda 1964. Dessutom sågs en fågel den 17 september 1961 i Billdal. Komplett fyndhistorik finns i FiG-2010. Liksom nästan alla tidigare fynd gjordes också årets på en ny lokal och detta trots Öxnäs förmåga att attrahera åtminstone skogsduvor. Det ska bli intressant att se om det spridda fyndmönstret består i framtiden, eller om vi kan hitta någon favoritlokal för arten i området.
Mikael Molin

2010

Samtliga: 1 ex Lappesand, Hönö 18.5 (Martin Boberg). 1 ex Vrångö 10.6 (Tina Widén m fl). 1 ex Vinga 26.9 (Håkan Eliasson m fl).
Fynd nummer 24–26 i rapportområdet (se separat historikruta). De senaste fynden gjordes 2006 respektive 1997 så att hela 3 ex observerades under året är anmärkningsvärt. Totalt fjorton av fynden har gjorts under en period från slutet av maj till mitten av juni, så vårfynden får anses typiska i det avseendet. Årets fågel inräknad finns även tre fynd från september. Fynden i området är vidare väl spridda geografiskt sett med endast en lokal där fler än en fågel setts, nämligen Riskulla industriområde i Mölndal där två fynd gjorts (maj–juli 1995 samt juli 1997). Fåglar har vidare setts i alla fem kommunerna från Ingebäck, Säve i norr till Billdal/Vrångö i söder och från Vinga i väster till Bergums kyrka, Olofstorp i öster. Sex fynd finns från skärgården och fyra av dessa är från södra skärgården. Varken Vinga eller Vrångö har tidigare gästats.
Mikael Molin