[Svart svan] Cygnus atratus

2008

Samtliga: 1 ex Torslandaviken 15.5–24.10 (Reino Andersson m fl).
Fågeln sågs till och från i området under hela obsperioden men var inte inne i viken hela tiden, utan även vid Älvsborgs fästning och Arendal. Svart svan ses så gott som årligen på Västkusten och troligen är det samma enstaka rymlingar som står för samtliga fynd. Senast arten sågs i Göteborg var på Styrsö den 25 juni 2000.
Magnus Unger