Knölsvan Cygnus olor

2021

Höga antal: 140 ex Billdals skärgård 11.2 (Uno Unger). 123 ex Brännö 15.8 (Andreas Svensson). 119 ex Torslandaviken 26.8 (Magnus Persson). 198 ex Haga kile, Askim 7.12 (Hans Wahlberg).
Vad har hänt i Torslandaviken? Där finns vanligen flera hundra knölsvanar under sommaren, men årets toppnotering klättrar nätt och jämnt över hundrastrecket. Årets toppnotering hittar vi istället i Haga kile i december. Kuststräckan i södra Göteborg hyser ofta ansamlingar om ett eller ett par hundra knölsvanar på vintern.
Magnus Rahm

2020

Höga antal: 377 ex Torslandaviken 31.7 (Magnus Persson).
Antalet översomrande knölsvanar i Torslandaviken har haft en sjunkande trend sedan 2015, men i år bröts den trenden. Högstanoteringen om 377 ex är drygt hundra svanar fler än i fjol.
Magnus Rahm

2019

Höga antal: 274 ex Torslandaviken 23.6 (Magnus Persson).
De senaste fem åren har antalet knölsvanar i Torslandaviken sjunkit sakta men säkert.
Magnus Rahm

2018

Höga antal: 296 ex Torslandaviken 12.8 (Per Björkman).
Årshögsta antal för Torslandavikens knölsvanar var något lägre än de senaste åren, men några dramatiska förändringar rör det sig inte om. 2017 var till exempel den högsta noteringen 339 ex.
Magnus Rahm

2017

Höga antal: 339 ex Torslandaviken 19.8 (Magnus Persson).
Det högsta antalet knölsvanar ligger helt i linje med de senaste årens toppnoteringar. Svanarna samlas i viken för att rugga och de högsta antalen brukar noteras i andra halvan av juli eller augusti. Som kuriosa kan nämnas att nästan lika många svanar fanns på plats redan några veckor innan årets toppnotering, närmare bestämt den 20 juli då en satellit svepte över viken och fångade 333 vita pluppar på bild, sedermera räknade i Google Earth av en nitisk rapportkommittéledamot med originell approach till fältornitologi.
Magnus Rahm

2016

Höga antal: 343 2K+ Torslandaviken 4.8 (Robert Ennerfelt). 198 ex Billdals skärgård 4.12 (Hans Wahlberg).
Två årstider och platser brukar sticka ut när vi sammanfattar de högsta knölsvansansamlingarna: Torslandaviken under sommaren och Billdals skärgård–Askimsfjorden–södra skärgården under vintern. Medan antalen i Torslandaviken har pendlat kraftigt de senaste åren har vinterflockarna legat på en jämn nivå. Årets antal får betraktas som normala.
Magnus Rahm

2015

Höga antal: 431 2K+ Torslandaviken 31.7 (Magnus Persson).
En viss återhämtning i antalet ruggande svanar i Torslandaviken. År 2013 och 2014 låg de högsta räknade antalen under 200 ex, men årets antal ligger i linje med 2011 och 2012 då 423 respektive 445 ex räknades som mest.
Magnus Rahm

2014

Höga antal: 190 ex Killingsholmen, Askim 23.1 (Hans Wahlberg). 131 ad Torslandaviken 22.5 (Magnus Persson).
Antalet knölsvanar sommartid i Torslandaviken har störtdykt de senaste två åren. År 2005 räknades hela 920 ex och så sent som 2012 räkandes som mest 445 ex, men både 2013 och 2014 har topp­noteringarna rört mindre än 200 ex.
Magnus Rahm

2013

Höga antal: 215 ex Donsö 27.1 (Jan Mogol). 196 2K+ Torslandaviken 26.7 (Magnus Persson).
Ett bottenår för knölsvanar i Torslandaviken, och för första gången under 2000-talet kommer årets toppnotering från en annan lokal. Vintertid ansamlas ofta knölsvanar i eller innanför södra skärgården.
Magnus Rahm

2012

Höga antal: 445 ad Torslandaviken 29.7 (Magnus Persson).
Trots god bevakning i juli då som flest knölsvanar brukar befinna sig i Torslandaviken blev toppnoteringen ganska beskedlig. Den högsta noteringen under 2000-talet inföll 2005 då 920 ex kunde räknas.
Magnus Rahm

2011

Höga antal: 423 2K+ Torslandaviken 20.8 (Magnus Persson).
Tyvärr verkar antalet svanar i Torslandaviken minska igen. Toppen inföll ungefär en månad senare än vanligt.
Magnus Rahm

2010

Höga antal: 572 ad Torslandaviken 27.7 (Birger Kaiser).
Under 00-talet var den genomsnittliga årliga maxsumman av knölsvanar i Torslandaviken 680 ex. Årets relativt låga summa kan möjligen vara ett tecken på att Torslandavikens födoresurser har försämrats igen, men antalet är långt från 2007 års bottenrekord på 205 ex. Det är dessutom osäkert om toppen inföll just den 27 juli eller om det möjligen kan ha funnits fler svanar dagar då ingen räknade.
Magnus Rahm

2009

Höga antal: 743 ex Torslandaviken 20.7 (Johan Svedholm).
Sommartid ansamlas årligen höga antal knölsvanar i Torslandaviken. År 2007 var dock ett bottenår med en toppnotering på bara 205 ex. Födobrist pekades ut som orsak. Att antalet nu är tillbaka på nivåer som var normala under början av 00-talet är glädjande eftersom det tyder på att det finns gott om föda i Torslandaviken igen.
Magnus Rahm

2008

Höga antal: 570 ex Torslandaviken 10.7 (Björn Dellming).
En hyfsad återhämtning av antalet individer sommartid i Torslandaviken – kanske kan födan vara på återtåg (se Fåglar på Västkusten nr 4/08). Toppnoteringen för året ligger en hel månad senare än 2007 och antal upp emot 450 ex noterades så sent som den 10 oktober. En lovande utveckling men ännu en bit kvar till rekordåret under 2000-talet 2005 då på 920 ex noterades.
Magnus Unger

2007

Höga antal: 205 ex Torslandaviken 12.6 (Uno Unger).
En rejäl försämring av toppnoteringen jämfört med tidigare år. Så sent som 2005 sågs som mest 920 ex. Toppnoteringen inföll vidare en och en halv månad tidigare än de senaste åren vilket kan tyda på att svanarna i större utsträckning lämnat platsen direkt efter häckningen. Anledningen antas vara födobrist men varför födan försvunnit är osäkert (se Fåglar på Västkusten nr 4/08).
Magnus Unger