Hussvala × ladusvala Delichon urbicum × Hirundo rustica

2015

Samtliga: 1 ex Välen 18.5 (Andreas Eriksson m fl).
Områdets första säkerställda fynd av denna ovanliga hybrid hittades och fotograferades i Välen den 18 maj. Nationellt sett görs några enstaka fynd varje år av skådare som ser en ladusvala med ljus övergump och tänker rostgumpsvala innan polletten trillar ner.
Elis Ölfvingsson