Stjärtmes, underarterna caudatus × europaeus Aegithalos caudatus caudatus × europaeus

2013

Samtliga: 1 ex Örgryte 7.1 (Martin Oomen). 1 ex Säveåns dalgång 27.12 (Ingemar BE Larsson).
Överraskande nog gjordes två fynd under året. Sedan tidigare finns det ett fynd från Kortedala 1986 samt ett fynd av två individer som höll till på Styrsö i februari 2004. De tidigare fynden är publicerade som europaeus, men det framgår i dåtidens bedömning att hybrider eller anndr typer av övergångsformer ej har uteslutits. För att med säkerhet kunna konstatera europaeus krävs en noggrann observation, gärna styrkt med foto. I övriga fall publicerar vi dem som intermediära i rapporten, precis som i fallen med årets två fynd.
Martin Oomen