Hussvala Delichon urbicum

Fenologi

Median Rekord
Första vår 19 apr 11 apr 2009 Torslandaviken (Hans Petersson)
Sista höst 27 sep 17 okt 2004 Skintebo, Askim (Mikael Forsman)

2013

Tidiga fynd: 1 ex Hökälla 14.4 (Stig Carlsson). 1–5 tidiga ex sågs även på klassiska svallokaler som Torslandaviken, Balltorps våtmark, Hårssjön, Rådasjön m fl under perioden 17–21.4.
Höga antal: 300 ex Stora Amundö 14.5 (John-Mehdi Ghaddas).
Ett mycket tidigt vårfynd, det näst tidigaste någonsin i Göteborgsområdet, återspeglar en vår då många tättingar anlände tidigt i värmen som flödade upp från kontinentala Europa.
Björn Dellming