Ladusvala Hirundo rustica

Fenologi

Median Rekord
Första vår 13 apr 31 mar 2016 Sisjön (Ulf Persson)
Sista höst 24 okt 16 nov 2016 Sandvik, Torslanda (Christer Fält)

2021

Sena fynd: 1 ex Bjurslätt 6.11 (Anders Olsson). 1 ex Hyppeln 25.11 (Ingemar Åhlund).
Två mycket sena ladusvalor – fågeln som sågs och fotograferades på Hyppeln den 25 november utgör till och med fenologirekord för området. Det tidigare rekordet sattes den 16 november 2016 i Torslanda.
Elis Ölfvingsson

2018

Sena fynd: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 3.11 (Fredrik Åstrand m fl). 1 ex Majorna–Stigbergstorget 10–15.11 (Adam Bergqvist).
Två novembersvalor i området hör sannerligen inte till vanligheterna, de flesta ladusvalorna försvinner från våra trakter innan mitten av oktober. Fågeln som sågs vid Stigbergstorget den 13 och 15 november, och dessförinnan i Majorna den 10 november, var snubblande nära att överta fenologirekordet från den rekordsena ladusvala som sågs den 16 november 2016 i Torslanda.
Elis Ölfvingsson

2016

Tidiga fynd: 1 ex Sisjön 31.3 (Ulf Persson).
Sena fynd: 1 ex Sandvik, Torslanda 16.11 (Christer Fält).
2016 kom svalorna tidigt och lämnade sent. Rapportområdets första marsfynd innebar en putsning av tidigare fenologirekord med tre dagar. Nationellt sett görs enstaka fynd i mars så gott som varje år, framför allt i Skåne, och i år sågs den tidigaste svalan den 28 mars vid Vombs fure i Lunds kommun. Även mot slutet av året gjordes en fenologiskt intressant observation då en ladusvala sågs så sent som den 16 november. Också detta innebär ett nytt fenologirekord för området med fyra dagars marginal. Novemberfynd är över huvud taget mycket ovanliga och har inte gjorts i området sedan 2011.
Elis Ölfvingsson

2015

Sena fynd: 1 ex str Torslandaviken–Sandvik 24.10 (Per Lundgren m fl).
Den 24 oktober sågs en ladusvala sträcka förbi Arendalsudden i Torslandaviken och en dryg timme senare sågs vad som bedöms som troligen samma individ vid Sandvik. Detta är ett sent fynd, normalt sett finns inga svalor kvar i området senare än mitten av oktober, men inte helt exceptionellt.
Elis Ölfvingsson

2014

Sena fynd: 1 ex Vrångö 20.10 (Tina Widén). 1 ex str S Skalmered, Landvetter 26.10 (Elon Wismén). 1 ex Mölnlycke 28.10 (Jalle Hiltunen).
Tre ovanligt sena fynd. En fenologiskt medveten ladusvala ser till att ha lämnat landet innan mitten av oktober, men avvikelser är ändå inte helt ovanligt. I vårt rapportområde finns det till och med ett antal novemberfynd.
Magnus Rahm

2013

Sena fynd: 1 ex str S Vrångö 15.10 (Magnus Rahm m fl). 2 ex str SV Nötholmen, Hönö 15.10 (Bo Brinkhoff m fl).
Höga antal: 790 ex str S Vrångö 11.9 (Magnus Rahm).
Arten födosöker gärna i stora grupper och ses relativt ofta i stora antal över fält eller vatten där det för tillfället är god kläckning av insekter eller där till exempel fjädermyggor svärmar. Sträcksummor på 100–790 ex rapporterades från flera lokaler mellan den 24 augusti och 23 september. Dessförinnan noterades flera stora ansamlingar på 100–300 ex under perioden 11 maj–23 augusti. De stora sträcksummorna noteras framförallt i skärgården.
Björn Dellming

2009

Sena fynd: 1 ex Stora Amundö 11.11 (Lars Lundmark).
Ett mycket sent fynd, ett av de senaste som rapporterats i hela Sverige under året. Normalt ses de sista ladusvalorna dra söderut i början och mitten av oktober. Detta är det fjärde novemberfyndet under 00-talet, bland annat noterades en individ på Donsö 10–12 november 2003. En titt i de gamla rullorna visar dock att den senaste observationen någonsin från vårt rapportområde är från 1974 då ett exemplar vid Säve var kvar så länge som till den 19 november.
Jon Håkansson

2008

Tidiga fynd: 2 ex Hökälla 4.4 (Jan Krantz).
Sena fynd: 1 ex Ragnhildsholmen 21.10 (Elisabeth Svensson). 1 ex Johanneshus, Askim 26.10 (Jan Wahlberg m fl). 1 ex Brännö 27–29.10 (Kent Kristenson). 1 ex mot S Hällsvik, Torslanda 29.10 (Niklas Aronsson). 1 ex Vrångö 30.10 (Tina Widén). 1 ex mot S Smithska udden 31.10 (Kristoffer Nilsson).
Höga antal: 750 ex mot S Stora Amundö 3.9 (Stig Fredriksson). 843 ex mot S Smithska udden 9.9 (Kristoffer Nilsson).
Normalt brukar de första ladusvalorna dyka upp i mitten av april så årets fynd vid Hökälla är mycket tidigt och innebär nytt fenologirekord med hela fem dagar. Anmärkningsvärt är också att så många fåglar noterades i slutet av oktober. Efter mitten av månaden har normalt alla ladusvalor lämnat vår breddgrad. Under 2003 och 2004 gjordes dock tre fynd i början av november. Den höga dagsnoteringen på Smithska udden är den högsta sträcksiffra som noterats under 2000-talet.
Jon Håkansson