Gulsparv Emberiza citrinella

2013

Höga antal: 600 ex 19–20.1 Trädet, Säve (Uno Unger m fl).
Likt fjolåret var det några oskördade vetefält som drog till sig denna stora flock med gulsparvar. Den tidigare högsta noteringen som finns inlagd i Artportalen är från januari 2010 då minst 500 ex rapporterades vid Kalshed.
Martin Oomen

2012

Höga antal: 350 ex Bärby Övergård, Säve 23–28.1 (Martin Oomen m fl).
Det var ett par oskördade vetefält kring Bärby som drog till sig stora mängder fältsparvar under januari och februari. Gulsparven har efter en kraftig nedgång i samband med kvicksilveranvändningen på 50- och 60-talet därefter hämtat sig ganska väl och beståndet förefaller vara stabilt. Det är tänkbart att flockar som den i årets storlek inte var någon ovanlighet på 80- och 90-talet. Dessvärre verkar inte sådana uppgifter finnas publicerade i dåtidens fågelrapporter. Den högsta noteringen av gulsparvar som rapporterats i Göteborgstrakten är från januari 2010 då minst 500 ex rapporterades vid Kalshed.
Martin Oomen