Berglärka Eremophila alpestris

Fenologi

Median Rekord
Sista vår 18 apr 4 maj 2003 Rörö (Magnus Unger)
Första höst 10 okt 1 okt 2017 Brudarebacken (Conny Palm m fl)

2021

Samtliga: 30 ex Torslandaviken 1.1–1.5 (Kim Larsson m fl). 10 ex Galterö 13.2 (Christopher Magnusson m fl). 1 ex str N Styrsö 21.2 (Andy Hultberg). 1 ex str N Kråkudden, Hönö 1.5 (Mikael Molin m fl). 35 ex Torslandaviken 8.10–31.12 (Gunnar Valinder m fl). 2 ex str S Vinga 9.10 (Anders Borgehed). 18 ex Vinga 9.10 (Anders Borgehed). 1 ex str S Vinga 10.10 (Anders Borgehed). Som mest 18 ex Kråkudden, Hönö 11–29.10 (John Thulin m fl). 2 ex Hyppeln 18.12 (Ingemar Åhlund).
Det tycks gå bra för de berglärkor som år efter år väljer att övervintra i Göteborgsområdet. 2019 rapporterade vi om ett nytt antalsrekord, 27 ex, som bara stod sig till hösten 2020 då 28 exemplar räknades in vid Torslandaviken. Under januari månad hade flocken växt ytterligare till 30 ex, men detta nya rekord slogs sedan på nytt den 13 november då 35 exemplar kunde räknas in på samma lokal. Även på andra lokaler gjordes ovanligt många fynd och totalt gjordes inte mindre än 10 fynd av 118 exemplar.
Elis Ölfvingsson

2020

Samtliga: 27 ex Torslandaviken 1.1–13.4 (Bengt Börjesson m fl). 2 ex Stora Amundö 9.10 (Stefan Svanberg). 28 ex Torslandaviken 10.10–24.12 (Christer Fält m fl). 15 ex Galterö 11.10 (Andreas Svensson m fl). 3 ex Vinga 17.10 (Stefan Svanberg m fl). 8 ex str S Vinga 23.10 (Stefan Svanberg m fl). 14 ex str S Vinga 28.10 (Christopher Magnusson m fl). 1 ex str S Galterö 14.11 (Stefan Svanberg).
Berglärkan fortsätter att förära Göteborgsområdet med årliga besök under vinterhalvåret. De trogna övervintrarna vid Torslandaviken fanns på plats såväl under början som under slutet av året och för andra året i rad sattes ett nytt antalsrekord i och med de 28 exemplar som sågs under hösten. Totalt gjordes 8 fynd av 98 exemplar vilket är en mycket fin årssumma.
Elis Ölfvingsson

2019

Samtliga: 22 ex Torslandaviken 1.1–22.4 (Leif Jonasson m fl). 1 ex Galterö 20.4 (Linus Westlund). 1 ex Välen 21.4 (Silke Klick m fl). 27 ex Torslandaviken 5.10–31.12 (Magnus Persson m fl). 3 ex Vinga 5.10 (Stefan Hage m fl). 1 ex str SO Rambo mosse 10.11 (Fredrik Andersson).
Ytterligare ett bra år för denna trevliga vintergäst från norr. Den numera årligt övervintrande flocken i Torslandaviken växer för varje år som går. De 27 exemplar som räknades in den 18 december innebar nytt antalsrekord för området, åtminstone i modern tid – arten anges ha uppträtt i "rent kolossala svärmar" under senhösten på bland annat Hönö under sent 1800-tal (Bothén, C. O. 1902. Iakttagelser rörande fågel-faunan i Göteborgs- och Bohuslän. Stockholm).
Elis Ölfvingsson

2018

Samtliga: 7 ex Torslandaviken 1.1–14.4 (Stig Carlsson m fl). 1 ex Öxnäs 20.1 (Mia Wallin m fl). 25 ex Torslandaviken 10.10–31.12 (Ingegerd Bratt m fl). 1 ex str O Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 12.10 (Staffan Sénby).
Ett uppträdande snarlikt vad vi vant oss vid under senare år, det vill säga med en övervintrande flock vid Torslandaviken under början och slutet av året samt ett par ströobservationer på andra lokaler. Vinterflocken vid Torslandaviken innehöll under oktober–december som mest 25 exemplar vilket utgör nytt antalsrekord för rapportområdet.
Elis Ölfvingsson

2017

Samtliga: 11 ex Torslandaviken 1.1–22.4 (Sussie Carlström m fl). 1 ex Välen 2.4 (Hans Börjesson m fl). 1 ex str S Brudarebacken 1.10 (Conny Palm m fl). 1 ex str S Stora Amundö 5.10 (Stefan Svanberg). 1 ex str O Kråkudden, Hönö 26.10 (David Armini m fl). 9 ex Torslandaviken 27.10–28.12 (Magnus Persson m fl).
Ännu ett bra år för den sällsynta berglärkan och totalt gjordes 6 fynd av 24 ex. Bland dessa gäller två av fynden övervintrande flockar i Torslandaviken vilket nu förekommit sex vintrar i rad. Under årets första månader och fram till slutet av april sågs som mest 11 ex i och omkring Torslandaviken och precis som vanligt återvände arten till området i slutet av oktober, nu med totalt 9 ex. Utöver detta gjordes ett vårfynd i Välen för andra året i rad och under hösten noterades totalt tre sträckande berglärkor.
Elis Ölfvingsson

2016

Samtliga: 2 ex Torslandaviken 4.1–17.4 (Ulf Persson m fl). 1 ex str S Västra begravningsplatsen 1.10 (Stefan Svensson). 11 ex Torslandaviken 26.10–29.12 (Ingemar BE Larsson m fl). 1 ex str SV Rambo mosse 30.10 (Martin Oomen). 2 ex str NV Vargö 30.10 (Jan Mogol). 1 ex Galterö 13.11 (Johan Ennerfelt).
Vi har under senare år blivit bortskämda med samarbetsvilliga berglärkor kring Torslandaviken under vintermånaderna. Det var nu femte vintern i rad som en flock övervintrande fåglar rörde sig mellan Torslanda golfbana och området kring viken. Utöver observationerna i Torslandaviken gjordes fyra fynd under höststräcket vilket också det är ett mycket fint resultat.
Elis Ölfvingsson

2015

Samtliga: 3 ex Torslandaviken 1.1–19.4 (Anders Kronhamn m fl). 1 ex Välen 5–6.4 (Uno Unger m fl). 3 ex Torslandaviken 24.10–31.12 (Stig Fredriksson m fl). 1 ex Brudarebacken 27.10 (Jan-Åke Noresson m fl). 1 ex Hummerviken, Öckerö 1–2.11 (Thomas Karlsson m fl). 1 ex str S Brunnsparken 10.11 (Kristoffer Nilsson).
Ett ganska bra år för berglärkan och för fjärde vintern i rad fanns övervintrande fåglar i området kring Torslandaviken. Dessa fåglar, som likt tidigare vintrar huvudsakligen rörde sig mellan Torslanda golfbana och Mudderdammen, sågs regelbundet under såväl årets första som sista månader även om det tidvis var ganska långt mellan observationerna.
Elis Ölfvingsson

2014

Samtliga: Vinter/vår: Upp till 5 ex Torslandaviken 1.1–14.4 (Benga Ragnewall m fl). Höst/vinter: 1 ex str S Brudarebacken, Göteborg 3.10 (Leif Andersson m fl). Upp till 3 ex Torslandaviken 1.11–31.12 (Christer Fält m fl). 1 ex förbifl Vargö 30.11 (Jan Mogol).
Tre vintrar i rad har nu berglärkor övervintrat i området kring Torslanda golfbana och mudderdammen vid Torslandaviken. Det har gett svältfödda Göteborgsskådare goda möjligheter att få se dessa lärkor som endast bjöd på ströfynd åren 2005–2011. Dessförinnan var Arendalsudden en stabil övervintringslokal under några år.
Magnus Rahm

2013

Samtliga: 5 ex Torslandaviken 1.1–3.4 samt 1.11–28.12 (Carl Jyker, Christer Fält m fl). 1 ex str S Vrångö 10.10 (Magnus Rahm).
Flocken på fem berglärkor som dök upp vid Mudderdammen/Torslanda golfbana under slutet av 2012 var kvar på platsen ända in i april, och sannolikt var det samma fem individer som återkom till området igen i november. I övrigt endast ett sträckfynd under hösten, vilket är i underkant jämfört med det normala. Mer normalt var dock att sträckfyndet gjordes i skärgården. Arten har en vikande trend nationellt.
Björn Dellming

2012

Samtliga: 1 ex Galterö 24.1 (Roger Eskilsson). 1 ex str O Galterö 23.3 (Kristoffer Nilsson). 1 ex str N Galterö 4.4 (Jon Hessman). 2 ex Stora Amundö 6–17.10 (Svante Martinsson m fl). 2 ex Galterö 11.10 (Martin Oomen). 2 ex Tistlarna 12.10 (Roger Börjesson). 2 ex Donsö 12.10 (Lars Davidsson). 1 ex str S Rörö 1.11 (Stefan Svanberg). 2 ex str Vrångö 5.11 (Martin Oomen). 5 ex Torslandaviken 8.11–28.12 (Peter Keil m fl).
Ett mycket bra år för berglärkan där framförallt slutet på året bjöd på stationära fåglar vid både Stora Amundö och Torslandaviken. Precis som tidigare år är det skärgården som står för majoriteten av fynden och där Galterö sticker ut lite i statistiken med flera fynd under både vinter/vår och höst/vinter.
Björn Dellming

2011

Samtliga: 1 ex Södra In-Vinga 1.11 (Roger Eskilsson, Jesper Knape).
Ett enda fynd i rapportområdet under hela året är klart i underkant för arten, som förvisso har en nedåtgående trend nationellt. Numera är arten notoriskt svårsedd i området, och traditionsenligt är det skärgården som står för majoriteten av fynden.
Björn Dellming

2010

Samtliga: 1 ex Rörö 14.1 (Magnus Rahm). 1 ex str S Krossholmen, Torslanda 23.1 (Johan Svedholm). 1 ex Kråkudden, Hönö 10.2 (Birger Kaiser). 2 ex Tistlarna 9–10.10 (Per Österman m fl). 1 ex Brudarebacken 26.10 (Tina Widén m fl). 1 ex Galterö 28.10 (Lars Hellman).
Sex fynd är normalt för senare år för berglärkan som haft en långsiktigt nedåtgående trend. Geografiskt är fyndbilden normal med huvudparten av observationerna i skärgården.
Magnus Rahm

2009

Samtliga: 1 ex str S Knapegården, Askim 9.10 (Stefan Andersson). 1 ex Torslandaviken 13.10 (Magnus Persson). 1 ex str S Smithska udden 24.10 (Kristoffer Nilsson). 1 ex str S Hummerviken, Öckerö 26.10 (Mats Raneström). 6 ex Tjälleviks mosse, Hönö 21.11 (Björn Dellming m fl).
Normal fyndbild med kust- och skärgårdsobservationer under artens sträckperiod på hösten. Vissa år ses berglärkor även under vintern samt på vårsträcket i april. Under några år i början av 00-talet övervintrade till exempel mindre flockar vid Arendalsudden. Årets antal på tio individer är normalt för senare år.
Jon Håkansson

2008

Samtliga: 4 ex Torslandaviken 16.4 (Martin Oomen m fl). 1 ex mot S Kråkudden, Hönö 25.10 (Martin Alexandersson m fl). 3 ex mot S Kråkudden, Hönö 27.10 (Ola Wennberg). 1 ex Brudarebacken 30.10 (Jan-Åke Noresson). 1 ex Rörö 2.11 (Johannes Löfqvist).
Berglärkan har varit årlig gäst i rapportområdet sedan 1997 men antalet har minskat något under de senaste åren. Årets tio exemplar är dock en återhämtning gentemot 2007 då endast två fåglar noterades. Uppträdandet i år är normalt fördelat med fynd under artens båda sträckperioder till och från sina häckningslokaler i norr. Typiskt är också att de flesta observationerna görs i yttersta skärgården.
Jon Håkansson

2007

Samtliga: 1 ex mot S Rörö 17.10 (Christer Fält). 1 ex Rörö 19.10 (Roger Eskilsson).
Den negativa utvecklingen för berglärkan fortsätter och endast två exemplar är den lägsta årssumman som har noterats sedan 1996. Det kan inte heller helt uteslutas att bägge fynden rör sig om samma individ.
Jon Håkansson