Tofslärka Galerida cristata

2010

Samtliga: 1 ex Redbergsplatsen 17.6 (Lars Wolf).
Under första halvan av 1900-talet var tofslärkan ännu en häckfågel i Göteborgsområdet, men 1959 ägde den sista kända häckningen rum i Sannegårdshamnen. Där blev sedan en ensam individ kvar till 1963 och sedan dess har arten varit en raritet. Årets fynd var det åttonde efter 1963. Fågeln observerades på morgonen den 17 juni, på dagen 19 år sedan det senast begav sig, men kunde inte återfinnas senare under dagen. Under juni sågs tofslärkor tillfälligt på en rad lokaler längs Västkusten, både i Halland och i Bohuslän, möjligen kan Göteborgsfågeln vara samma som någon av dessa.
Magnus Rahm