Tofslärka Galerida cristata

2020

Samtliga: 1 ex Torslandaviken 11–16.10 (Christer Fält m fl).
Den tofslärka som upptäcktes på Torslanda golfbana den 11 oktober kom att bli en av höstens stora publikfavoriter. Fyndet utgör det första i rapportområdet sedan 2010, då en tofslärka sågs helt kort av en ensam observatör en junidag vid Redbergsplatsen, och dessförinnan har arten inte noterats sedan 1991. Går vi längre tillbaka i tiden återfanns däremot tofslärkan i områdets regelbundet häckande fågelfauna. Arten har dock nu för länge sedan försvunnit som häckfågel från hela landet och allt sedan 1959 är häckande tofslärkor i Göteborg ett minne blott.
Elis Ölfvingsson

2010

Samtliga: 1 ex Redbergsplatsen 17.6 (Lars Wolf).
Under första halvan av 1900-talet var tofslärkan ännu en häckfågel i Göteborgsområdet, men 1959 ägde den sista kända häckningen rum i Sannegårdshamnen. Där blev sedan en ensam individ kvar till 1963 och sedan dess har arten varit en raritet. Årets fynd var det åttonde efter 1963. Fågeln observerades på morgonen den 17 juni, på dagen 19 år sedan det senast begav sig, men kunde inte återfinnas senare under dagen. Under juni sågs tofslärkor tillfälligt på en rad lokaler längs Västkusten, både i Halland och i Bohuslän, möjligen kan Göteborgsfågeln vara samma som någon av dessa.
Magnus Rahm