Lärkfalk Falco subbuteo

Fenologi

Median Rekord
Första vår 28 apr 18 apr 2017 Hårssjön ( Jan-Åke Noresson m fl)
Sista höst 30 sep 14 okt 2007 Slottskogen (Adam Engström Svanberg)

2021

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 2 ex Sagsjön, Kållered 20.5–21.8 (Ove Ferling m fl). 2 ex Hårssjön 22.5–9.6 (Ove Ferling m fl). 1 ex Torslanda 5.7 (Magnus Hallgren m fl).
Fyndbilden fortsätter att vara densamma sedan några år tillbaka, med ett antal stationära fåglar under sommaren vid fina lärkfalkslokaler. Merparten av fynden härrör dock från ett lärkfalkspar som födosöker inne i Göteborgs rapportområde men häckar strax söder om gränsen för vårt område.
Per Björkman

2020

Fynd under häckningstid: 1 ad Sisjöns skjutfält 5.6 (Magnus Rahm). 1 par Sagsjön, Kållered 6.6–14.6 (Ove Ferling m fl). 2 ex Hårssjön 10.6 och 1 ex samma lokal 30.7. (Ove Ferling). 1 ex Mollsjön, Vättlefjäll 10.6 (Ove Andersson). 1 ad Sandvik och Torslanda golfbana 13.6 (Christer Fält). 1 ad Balltorps våtmark 23.6–29.6. (Lars Eric Rahm m fl). 1 ex Rävekärrs Långevatten, Mölndal 18.7 (Bengt Hallberg).
Nu har vi haft samma fyndbild under ett antal år, med stationära lärkfalkar i lämpliga häckningsmiljöer. Flertalet av observationerna av dessa falkar utgörs av fåglar som häckar strax söder om rapportområdet. Så det är läge att hålla ögon och öron öppna för att hitta vår första "egna" häckning. När ungfåglarna är flygfärdiga i månadsskiftet juli–augusti brukar de vara lätta att upptäcka när de flyger runt högljutt ropande i närheten av häckningsplatsen.
Per Björkman

2019

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 2 ex Hårssjön 13.5 (Bengt Hallberg). 1 ex Välen 31.5 (Stefan Andersson). 1 2K Torslandaviken 13.6 (Ola Wennberg). 1 ex Askim 14.6 (Stefan Johansson). 1 ex Härkeshult, Landvetter 23.6 (Jerker Gustafsson). 1 ex Hills golfbana, Mölndal 2.7 (Jan Wahlberg). 1 ex Maderna, Partille 5.7 (Ingvar Björhall). 1 ex Lexby, Björlanda 10.7 (Ingemar BE Larsson). 1 ad Hökälla 8.8 (John Thulin).
Det fortsätter att komma in rapporter om stationära fåglar under häckningstid, men ännu har ingen häckning konstaterats av denna tjusiga falk.
Per Björkman

2018

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 3 ex Hårssjön 13.5 (Ove Ferling). 2 ex Sagsjön, Kållered 13.5 (Ove Ferling). 1 par Landvetter flygplats 18.5 (Henrik Nilsson). 1 ex Skatte mosse, Björketorp 3.6 (Johannes Löfqvist). 1 ex Solängen, Mölndal 3.6 (Lars Eric Rahm). 1 ex Sävedalen 19.6 (Erik Ahlgren). 1 ad Västra Nedsjön, Hindås 16.7 (Elon Wismén). 1 ex Hultet, Björketorp 22.7 (Elon Wismén). 1 ex Slapperhult, Härryda 22.7 (Elon Wismén).
Sommarfynden fortsätter att vara många och i år gjordes även observationer av par i lämplig häckningsbiotop, men någon häckning kunde inte konstateras.
Per Björkman

2017

Häckningar: Fynd under häckningstid av stationära fåglar: Som mest 3 ex Hårssjön 21.5–18.6 (Ove Ferling m fl). 2 ex Sagsjön, Kållered 26.5–10.6 (Lars Eric Rahm m fl). 1 ex Smedstorps ängar, Björketorp 8–13.6 (Mats Eriksson m fl). Övriga fynd under häckningstid: 1 ex Välen 8.6 (Stefan Andersson). 1 ex Stora Oxhagen, Hisingen 10.6 (Åsa Erasmie Hedlund). 2 ex Slottsskogen 19.6 (Torgny Nordin). 1 ex Öxnäs 26.6 (Bo Brinkhoff). 1 ad Sagsjön, Kållered 30.6 (Bengt Hallberg). 1 ex Hökälla 5.7 (Ulf Persson). 1 ex Sagsjön, Kållered 22.7 (Ove Ferling).
Vår: Sammanlagt 14 ex 18.4–24.5 utöver de stationära fåglarna ovan.
Höst: Sammanlagt 50–55 ex 6.8–30.9.
Det blev ett spännande år med ovanligt mycket rapporter av denna läckra falk under sommaren. Hårssjön fortsätter att vara en attraktiv lokal för lärkfalkar, men i år gjordes även regelbundna observationer vid ett par andra potentiella häckningsområden. Vi får hålla ögon och öron öppna vid besök på dessa lokaler under slutet av juli, vilket är den tid eventuella ungfåglar kommer på vingarna och då flyger runt ljudligt ropande.
Per Björkman

2016

Häckningar: Fynd under häckningstid: 3 ad Hårssjön 18.5–15.6 (Bengt Hallberg m fl). 1 ex Fräntorp, Göteborg 2.6 (Leif Jonasson). 1 ex Hökälla 5.6 (Staffan Larsson). 1 ex Sagsjön 11.6 (Morgan Johansson). 1 ex Västra Nedsjön, Hindås 21.6 (Johannes Löfqvist). 1 ex Hårssjön 28.6 (Lars Persson). 1 ex Torslandaviken 29.6 (Ola Wennberg). 1 ad Torslandaviken 2.7 (Christer Fält). 1 ex Hårssjön 3.7 (Lars Persson). 1 ex Skalmered, Landvetter 17.7 (Elon Wismén).
Övriga fynd: Vår: 27 fynd av 29 ex. Höst: 43 fynd av 54 ex.
Även i år föreligger rapporter om ett antal stationära lärkfalkar vid Hårssjön under den tidigare delen av häckningstiden, men några tecken på att häckning ägt rum finns dock inte, även om biotopen är mycket lämplig. Antalet falkar som sågs under vår och höst är normala för senare år.
Per Björkman

2015

Samtliga: Fynd under häckningstid: 4 ad Hårssjön 9.5–24.6 (Leif Bergendal m fl). Vår: Under perioden 1 maj – 17 juni gjordes 16 fynd av 21 ex. Höst: Under perioden 2 juli – 7 oktober gjordes 52 fynd av 55 ex.
Mycket intressant är att upp till fyra adulta falkar observerades under i stort sett hela maj–juni vid Hårssjön. Tyvärr försvann fåglarna den 24 juni och nästa lärkfalkobs från lokalen är från den 30 juli, så någon häckning skedde nog aldrig. Men det är läge att hålla utkik efter varnande falkar och lyssna efter ropande ungar under kommande somrar vid denna lämpliga lokal.
Per Björkman

2014

Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 ex Kortedala 15.6 (Arne Ekström). 1 2K Hökälla, 19.7 (Per Lundgren m fl). 1 ex Yxsjön, Råda 20.7 (Mats Eriksson). 1 ad Torslandaviken 22.7 (Ola Wennberg). 1 ex Arödsberget, Hisingen 26.7 (Per Lundgren m fl).
Övriga: Vår: Sammanlagt 13 ex 6.5–2.6. Höst: Sammanlagt 58 ex 2.8–7.10.
Likt 2013 är det höstens antal som sticker ut. Aldrig tidigare har så många lärkfalkar rapporterats under höststräcket. Reservation finns naturligtvis för dubbelräkningar, men observationerna är väl spridda vad gäller tid och plats. Precis som 2012 uppehöll sig ett par fåglar vid Hårssjön under några dagars tid i mitten av maj.
Per Björkman

2013

Samtliga: Vår: 20 ex under perioden 19.4–2.6. Höst: 45–51 ex under perioden 9.7–11.10. Tidigt fynd: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 19.4 (Ola Bäckman m fl). Höga antal: 9 ex str S Brudarebacken 11.9 (Roger Eskilsson m fl).
Normala antal under våren, medan höstens antal är rekordhöga. Flest lärkfalkar sågs den 11 september då hela 13 ex totalt räknades på olika lokaler i området. Nio av dessa obsades som synes från Brudarebacken.
Per Björkman

2012

Samtliga: Vår: 20–25 ex under perioden 22.4–31.5. Sommar: 1–2 ex Hårssjön 2–3.6 och 20.6 (Leif Andersson m fl). 1 ex Balltorp 2.6 (Per-Anders Svensson). 1 ex Stampen 7.6 (Martin Oomen). 1 ad Rådasjöns naturreservat 9.6 (Johannes Löfqvist). 1 ad Prästgårdskilen, Björlanda 11.6 (Per Björkman). 1 ex Torslandaviken 15.6 och 26–29.6 (Håkan Thorstensson m fl). 1 ex Torslanda Hög 4.7 (Mathias Theander). 1 ex Välen och Askimsviken 7.7 (John-Eric Dahlström). Höst: 11 ex under perioden 13.8–30.9.
Flera intressanta observationer gjordes i år under häckningstid. Vid Hårssjön uppehöll sig 1–2 fåglar under en period från slutet av maj till början av juni. En rapport finns även från lokalen strax före midsommar. Mycket tyder också på att det stora antalet rapporter från Hisingen under juni rör ett par stationära falkar. Antalet vårfynd är högre än normalt, medan observationerna under hösten däremot är färre.
Per Björkman

2011

Samtliga: Vår: Sammanlagt 14 ex under perioden 21.4–28.5. Sommar: 1 ex Hills golfbana, Mölndal 1.6 (Morgan Johansson). 1 ex Rambo mosse, Mölndal 5.6 (Per-Anders Svensson). 1 ex Önnered 6.7 (Jon Håkansson). 1 ex Balltorps våtmark, Mölndal 12.7 (Jan Krantz). 1 ex Smedstorps ängar, Björketorp 16.7 (Elon Wismén m fl).1 1K Hårssjön 30.7 (Pär Lydmark m fl). 1 ex Smithska udden 31.7 (Karl-Olof Johansson). Höst: Sammanlagt 29 ex under perioden 7.8–4.10.
Fortsatt görs det ett antal sommarfynd av lärkfalk i rapportområdet, men inga rapporter om häckning har ännu kommit in. Vår- och höstuppträdandet är normalt för senare år.
Per Björkman

2010

Sommar: 1 ex Gårda 2.6 (Mikael Forsman). 1 ex Rådasjöns naturreservat 7.6 (Johannes Löfqvist).
Vår: Sammanlagt 5 ex under perioden 1–29.5.
Höst: Sammanlagt ca 31 ex under perioden 5.8–5.10.
Ovanligt få vårfynd i år. 2009 sågs hela 24 ex, vilket får betraktas som ett undantag, men antalen brukar normala år ligga på 8–12 ex. Varje år sedan 2005 har lärkfalkar rapporterats under sommaren men inte heller i år gjordes några observationer som tyder på häckning. Antalet höstfynd är normalt för senare år.
Per Björkman

2009

Vår: Sammanlagt ca 24 ex under perioden 25.4–20.6.
Sommar: 1 ex Fridhemsviken, Råda 25–28.7 (Johannes Löfqvist). 1 ex Torslandaviken 25.7 (Jan Ohlin m fl).
Höst: Sammanlagt ca 20 ex under perioden 5.8–20.9.
Ovanligt många vårfynd av lärkfalk i år, medan antalet höstfynd är färre än vad vi har haft de senaste åren. Fortsättningsvis ses även ett fåtal lärkfalkar under sommaren. I år uppehöll sig en fågel under ett par dagar vid Fridhemsviken i Rådasjön. Enligt observatören berodde det troligen på att där fanns god tillgång av sländor.
Per Björkman

2008

Vår: Sammanlagt 8 ex under periden 1–30.5.
Sommar: 1 ad str N Lundby 1.6 (Ingegerd Bratt m fl). 1 ex Alelyckan 27.6 (Leif Andersson). 1 ex Balltorps våtmark, Mölndal 27.6 (Lars Eric Rahm). 1 ad str SV Välen 18.7 (Hans Börjesson). 1 ex Kortedala 29.7 (Matserik Eriksson).
Höst: Sammanlagt 39 ex under perioden 1.8–29.9.
Höga antal: 4 ex str S Smithska udden 11.9 (Kristoffer Nilsson m fl).
Antalet sommarfynd av lärkfalk är ovanligt högt. Även det totala antalet fynd fortsätter att öka i området och landar i år på 52 ex, vilket är rekord. Under senare år har antalet legat på ett tiotal vårfynd och 25–40 höstfynd. God häckningsframgång för arten, gynnsamma väderförhållanden under hösten och ökad skådaraktivitet i området är faktorer som kan ha påverkat denna ökning.
Per Björkman

2007

Vår: Sammanlagt 8 ex under perioden 28.4–28.5.
Sommar: 1 ex Toftekulla, Hisingen 2.6 (Johan Svedholm). 1 ex Ragnhildsholmen 4.6 (Bo Brinkhoff). 1 ad Nordeälvstranden, Öxnäs 9.7 (Göran Karlsson m fl).
Höst: Sammanlagt 27 ex under perioden 9.8–14.10.
Sena fynd: 1 ex str S Fridhem, Hisingen 2.10 (Johan Svedholm). 1 ex Slottsskogen 14.10 (Stig Fredriksson m fl).
Årets 38 lärkfalkar ligger något under fjolårets toppnotering på 46 ex, men är ändå klart över snittet jämfört med tidigare år. Antalet vårfynd har legat på 8–12 ex under senare år. Även i år finns sommarfynd av lärkfalkar vilket varit fallet 2002 och 2004–2006. Som vanligt ses dock flest fåglar under september då arten har sin egentliga sträckperiod under hösten. Slottskogsfågeln den 14 oktober är ett anmärkningsvärt sent fynd och utgör nytt fenologiskt rekord för rapportområdet.
Per Björkman