Aftonfalk Falco vespertinus

2021

Samtliga: 1 hona Torslandaviken 24.5 (John Andersson m fl). 1 1K str S Brudarebacken 26.8 (Jonas Bergman Laurila m fl).
Två fynd av aftonfalk gjordes i år, ett i Bohuslän i maj och ett i Västergötland under sensommaren. 2019 var ett toppår för arten i rapportområdet med hela åtta fynd, men 2020 uteblev arten däremot helt, så årets två fynd får anses som en återgång till det normala.
Per Björkman

2019

Samtliga: 1 ad hane str NO Torslandaviken 28.4 (Christer Fält). 1 hane str Ramberget 16.5 (Anders Jihmanner). 2 1K Nolviks kile, Björlanda 29.8 (Tommy Johansson m fl). 1 hane str S Välen 31.8 (Hans Börjesson). 1 1K str S Slottsskogen 7.9 (Peder Winding). 2 1K Torslandaviken 9.9 (Ola Wennberg, Jonatan Uppström). 1 1K str S Brudarebacken 29.9 (Roger Eskilsson m fl).
Även vårt rapportområde fick ta del av den invasion av aftonfalkar som förekom i Sverige under året. Med årets åtta fynd sattes ett prydligt rekord för Göteborgs rapportområde. Arten är långt ifrån årlig hos oss och under de tidigare år som aftonfalkar setts har det endast rört sig om ett till två fynd.
Per Björkman

2018

Samtliga: 1 hona str S Brudarebacken 1.9 (Jan-Åke Noresson m fl). 1 1K rast Galterö 16.9 (Linus Westlund m fl).
Likt förra året gjordes två fynd av aftonfalk, men i motsats till då gjordes dessa i år under hösten. Sedan 2000 har vi haft fynd i princip vartannat år av arten i rapportområdet. Innan dess hade endast två fynd gjorts.
Per Björkman

2017

Samtliga: 1 ad hane str NO Vargö 12.5 (Jan Mogol). 1 2K hona Smedstorps ängar, Björketorp 11.6 och 13–14.6 (Johannes Löfqvist m fl). Komplettering: 1 hane Ramberget, Hisingen 25.7 2013 (Anders Jihmanner).
Äntligen fick vi en aftonfalk som uppehöll sig några dagar på samma lokal i rapportområdet. Denna individ kunde ses jaga insekter över Smedstorps ängar i Björketorp. Fågeln, som bedömdes vara en 2K hona, fanns på plats under morgonen och förmiddagen den 11 juni, var borta nästa dag, men återupptäcktes igen på kvällen den 13 juni, för att försvinna för gott morgonen efter. Årets första fynd följde det vanliga mönstret av en förbisträckande fågel. Tillsammans med det kompletterande fyndet från 2013 är vi uppe i totalt fjorton fynd av aftonfalk i Göteborgstrakten.
Per Björkman

2015

Samtliga: 1 1K Hyppeln 30.8 (Thomas Karlsson).
Årets fågel är det sjätte fyndet av aftonfalk under 2000-talet i rapportområdet och det tionde totalt. Under slutet av augusti skedde en mindre invasion av unga aftonfalkar i södra Sverige och även vi fick ta del av den. Det senaste fyndet av aftonfalk var en fågel som sågs på Brudarebacken i oktober 2014, och innan dess gjordes ett fynd 2012 på Björkö i maj.
Per Björkman

2014

Samtliga: 1 2K+ hane str SV Brudarebacken 13.10 (David Klingberg m fl).
Femte höstfyndet under 2000-talet i rapportområdet och därtill det senaste tidsmässigt. Annars är maj och september klassiska aftonfalksmånader.
Per Björkman

2012

Samtliga: 1 ad hane str O Björkö 1.5 (Per Karlsson Linderum m fl).
Första fyndet sedan 2008. Aftonfalken är en sällsynthet i rapportområdet, årets fynd var endast det nionde i ordningen. Se rutan här intill för komplett fyndhistorik.
Per Björkman

2008

Samtliga: 1 hona Torslandaviken 27.9 (Tina Widén, Magnus Persson).
Denna aftonfalk sågs vid två tillfällen under en knapp timmes tid på två olika delar av samma lokal, först i Västergötland och därefter i Bohuslän. Årets fågel är det sjätte fyndet inom rapportområdet under 2000-talet (se rutan intill för komplett fyndhistorik). Av de tidigare fynden har fyra gjorts på hösten under perioden 28 augusti–2 oktober, medan det femte fyndet rör sig om en fågel som sågs i maj. Aftonfalken häckar närmast i sydöstra Europa, men även Finland har haft häckande par under senare år.
Per Björkman