Tornfalk Falco tinnunculus

2021

Häckningar: Göteborgs södra skärgård: 1 par Saltkälen (Gösta Olofsson). 1 par Sockertoppen (Gösta Olofsson). 1 par Lökholmen (Gösta Olofsson). 1 par Galterö (Andreas Svensson m fl). Övriga Göteborgs kommun: 1 par Säveåns mynning (Roger Eskilsson). 1 par Kvibergs kyrkogård (Peter Keil). 1 par Tyska kyrkan (Johan Svedholm). 1 par Gunnilse (Mikael Sundberg). 1 par Gamla flygfältet, Torslanda. 1 par Volvo Tuve. 1 par Trädet, Säve. 1 par Sörred. 1 par Askesby strandängar. 1 par Gullö norra strand. 1 par Lärjedalens golfbana. 1 par Ekered, Angered (samtliga Tommy Järås). Öckerö kommun: 1 par Rördammen (Thomas Karlsson). 1 par Stora Kärrsvik (Bengt Karlsson). 1 par Kalvsund (Petter Yxell). 1 par Hökälla (Jimi Björk). Härryda kommun: 1 par Landvetters flygplats (Fredrik Andersson m fl).
21 häckningar kunde konstateras i år, vilket är något fler än i fjol men har en bit upp till de 56 häckningar som konstaterades 2001. Vad gäller antalet ringmärkta ungar så var fjolåret bättre än i år med 57 boungar i fjol mot 44 boungar i år.
Per Björkman

2020

Häckningar: Göteborgs södra skärgård: 1 par Lökholmen. 1 par Rårholmen. 1 par Skarholmen (samtliga Gösta Olofsson). Övriga Göteborgs kommun: 1 par Bur, Torslanda. 1 par Trädet, Säve. 1 par Askesby, Säve. 1 par Lärjedalens golfbana. 1 par Björsbo, Bergum (samtliga Tommy Järås). 1 par Kålsereds dammar, Björlanda. 1 par Volvo Tuve. 1 par Bergum k:a (samtliga Tommy Järås m fl). 1 par Gamla flygfältet, Torslanda (Gun-Britt Thor m fl). 1 par Arendal (Gunnar Valinder). 1 par Hökälla (Inga-Lisa Ahlfors). 1 par Gunnilse, Angered (Lars Erik Norbäck). Öckerö kommun: 1 par Lyngnholmen, Fotö (Hans Zachrisson). 1 par Rördammen, Öckerö (Thomas Karlsson m fl). Mölndals kommun: 1 par Fässberg (Lars Eric Rahm).
18 häckningar kunde konstateras under året vilket är i paritet med senare års resultat. Sammanlagt ringmärktes hela 57 boungar. Rekordkullen som fanns i Björsbo, Bergum, bestod av sju ungar och fick sina ringar av Tommy Järås den 9 juni.
Per Björkman

2019

Häckningar: Göteborgs södra skärgård: 1 par Fjordholmen. 1 par Lökholmen (samtliga Gösta Olofsson).
Övriga Göteborgs kommun: 1 par Gamla flygfältet, Torslanda. 1 par Volvo Tuve. 1 par Björsbo, Bergum. 1 par Gustegården, Angered. 1 par Trädet, Säve. 1 par Sörred, Hisingen. 1 par Bergum k:a. 1 par Gullö, Säve. 1 par Ekered, Angered. 1 par Askesby, Säve (samtliga Tommy Järås). 1 par Kvibergs kyrkogård (Fredrik Bothén). 1 par Hökälla (Jan Hellström m fl).
Mölndals kommun: 1 par Fässberg (Lars Eric Rahm).
15 kullar där ungar setts kan verka vara ett lågt antal, men då saknas ett antal bon från södra skärgården där ingen ringmärkning av boungar kunde genomföras under året. Fortsätt gärna att rapportera bon av tornfalk så vi kan få en heltäckande bild av antalet häckande par i området.
Per Björkman

2018

Häckningar: Göteborgs södra skärgård: 1 par Galterö. 1 par Smögholmen. 1 par Sjumansholmen. 1 par Lökholmen. 1 par Rårholmen. 1 par Saltkälen, Billdals skärgård. 1 par Sockertoppen, Billdals skärgård (samtliga Gösta Olofsson). Övriga Göteborgs kommun: 1 par Volvo Sörred. 1 par Gamla flygfältet, Torslanda. 1 par Gullö norra strand. 1 par Ingebäcks älvstrand. 1 par Volvo Tuve. 1 par Lärjedalens golfbana. 1 par Björsbo, Bergum. 1 par Trädet, Säve. 1 par Bergums k:a (samtliga Tommy Järås). 1 par Fiskebäck (Gösta Olofsson). 1 par Ardalsberget, Torslandaviken (Johan Svedholm). 1 par Skogomedammen (John Thulin). Mölndal: 1 par Fässberg (Lars Eric Rahm). Öckerö: 1 par Rördammen (Thomas Karlsson).
21 noterade häckningar är det bästa resultatet sedan 2009 då 26 häckningar inrapporterades.
Per Björkman

2017

Häckningar: Göteborgs södra skärgård: 1 par Rårholmen. 1 par Lökholmen. 1 par Skarholmen. 1 par Smögholmen. 1 par Galterö (samtliga Gösta Olofsson).
Övriga Göteborgs kommun: 1 par Torslandaviken. 1 par Trädet, Säve. 1 par Gullö, Säve. 1 par Volvo Tuve. 1 par Hökälla. 1 par Ingebäcks älvstrand. 1 par Lärjedalens golfbana (samtliga Tommy Järås). 1 par Sockertoppen, Billdals skärgård (Gösta Olofsson). 1 par Örgryte (Hampus Lybeck). 1 par Kappered, Bergum (Allan Högberg m fl). 1 par Ellesbo älvstrand (Robert Ennerfelt). Mölndal: 1 par Fässberg, Mölndal (Lars Eric Rahm). Öckerö: 1 par Stora Kärrsvik, Öckerö (Bengt Karlsson).
18 häckningar får anses som ett gott resultat. Dessutom var ungkullarna ovanligt stora och i fyra bon ringmärktes inte mindre än sex ungar. I år fick vi även in en häckning i Mölndals kommun, vilket var glädjande.
Per Björkman

2016

Häckningar: Göteborgs södra skärgård: 1 par Fjordholmen. 1 par Rårholmen. 1 par Skarholmen. 1 par Galterö. 1 par Smögholmen. 1 par Brustholmarna. 1 par Kungsö. (Samtliga Gösta Olofsson). Övriga Göteborgs kommun: 1 par Skeppstadsholmen (Mikael Nilsson). 1 par Bergum (Håkan Thorstensson). 1 par Lagmansholmen (Staffan Larsson). 1 par Trädet, Säve (Bo Brinkhoff). 1 par Utbyfältet (Roger Eskilsson). 1 par Saltkälen, Billdals skärgård (Gösta Olofsson). 1 par Stora Varholmen (Gösta Olofsson). 1 par Gullö (Lars Gustafsson). Öckerö kommun: 1 par Nötholmen, Hönö (Roger Eskilsson m fl). 1 par Rördammen, Öckerö (Bengt Karlsson).
I år landade antalet häckande tornfalkspar på 17, vilket ligger inom variationen för senare år. Även i år saknas rapporter från ett antal lokaler där tornfalkar tidigare brukat häcka, så förmodligen är det verkliga antalet par högre. Som vanligt håller södra skärgården ställningarna. Något märkligt är det också att inga tornfalkar verkar häcka i Mölndal, Härryda och Partille.
Per Björkman

2015

Häckningar: Göteborgs södra skärgård: 1–2 par Galterö (Robert Ennerfelt m fl). 2 par Vrångö (Tina Widén, Gösta Olofsson). 1 par Brustholmarna. 1 par Stora Lyngnskär, Styrsö. 1 par Sjumansholmen. 1 par Fjordholmen. 1 par Kungsö. 1 par Lökholmen. 1 par Smögholmen. 1 par Värsholmen. 1 par Saltkälen. 1 par Östra holmen, Donsö. 1 par Rivö (samtliga Gösta Olofsson). Övriga Göteborg: 1 par Gullö, Säve (Lars Gustafsson m fl). 1 par Sävenäs (Ulf Hedlund m fl). 1 par Hökälla (Per Lundgren m fl). 1 par Trädet, Säve (Bo Brinkhoff). Norra skärgården: 1 par Fotö (Hans Zachrisson).
Södra skärgården håller ställningarna vad gäller tornfalksbeståndet. I övrigt saknas tyvärr rapporter från ett antal kända lokaler, men häckningsutfallet verkar ändå relativt gott. 19 inrapporterade par är i nivå med 2011–2012 års resultat och en ökning på fem par från i fjol.
Per Björkman

2014

Häckningar: Södra skärgården: 1 par Brustholmarna. 1 par Fjordholmen. 1 par Sjumansholmen. 2 par Vrångö. 1 par Donsö. 1 par Köpstadsö (samtliga Gösta Olofsson). 1 par Lökholmen (Staffan Sénby). 1 par Galterö (Johan Ennerfelt). Övriga lokaler: 1 par Hökälla (Fredrik Lindqvist). 1 par Gullö, Säve (Tommy Järås m fl). 1 par Lyngnholmen, Fotö (Gösta Olofsson). 1 par Stora Varholmen, Torslanda (Gösta Olofsson). 1 par Torslandaviken (Karin Magnander).
Nio par i södra skärgården och fem par i övriga Göteborgsområdet ger fjorton inrapporterade tornfalkshäckningar. Det är fyra mindre än förra året.
Per Björkman

2013

Häckningar: Södra skärgården: 1 par Valö, 1 par Fjordholmen, 1 par Sjumansholmen, 1 par Brustholmarna, 1 par Smögholmen (samtliga Gösta Olofsson). 2 par Galterö (Jon Hessman m fl). Norra skärgården/Hisingen: 1 par Björkö (Gösta Olofsson). 1 par Stora Måvholmen, Hake fjord (Gösta Olofsson). 1 par Stora Varholmen (Gösta Olofsson). 1 par Sörred, 1 par Gullö (Tommy Järås). 1 par Hökälla (Per Lundgren). Övriga lokaler: 1 par Tyska kyrkan, Nordstaden (Hans-Erik Hermansson). 1 par Liseberg (gm Håkan Thorstensson). 1 par Stora Eskilsholmen (Gösta Olofsson) 1 par Eklanda, Mölndal (Lars-Eric Rahm).
Årets summa stannade på 18 inrapporterade par tornfalkar, vilket är i nivå med de senaste åren.
Per Björkman

2012

Häckningar: Hisingen: 1 par vardera vid Trädet, Gullö och Stora Oxhagen (samtliga Tommy Järås). 1 par Hökälla (John Thulin). Norra skärgården: 1 par Öckerö (Martin Oomen). 1 par Stora Måvholmen, Hake fjord (Gösta Olofsson). Södra skärgården: 1 par vardera vid Rårholmen, Skarholmen, Fjordholmen, Valö, Smögholmen, Brustholmarna, Sillfarsholmen, Östra holmen, Stora Eskilsholmen (samtliga Gösta Olofsson). 1 par Lökholmen (Staffan Sénby). 1 par Styrsö (Ivar Ivarsson). Mölndal: 1 par Eklanda (Lars Eric Rahm). Övriga lokaler: 1 par Gustegården, Angered (Tommy Järås).
Antalet tornfalkspar som konstaterades häcka blev i år 19, vilket är ett mer än under fjolåret. Noterbart är att över hälften av rapporterna kommer från södra skärgården, medan Hisingen i år endast bidrar med fyra par jämfört med åtta 2011. Totalt sett ligger ändå antalet häckande par på en fortsatt låg nivå jämfört med de antal som rapporterades runt sekelskiftet.
Per Björkman

2011

Häckningar: Hisingen: 1 par vardera vid Arendal, Trädet, Solberg, Sörred och Stora Oxhagen (samtliga Tommy Järås), 1 par Älvsborgshamnen (Bengt Hallberg), 1 par Hökälla (Bo Brinkhoff m fl) och 1 par Gullö (Lars Gustafsson). Göteborgs södra skärgård: 1 par vardera vid Skarholmen, Brustholmarna, Sjumansholmen, Rivö, Värsholmen och Fjordholmen (samtliga Gösta Olofsson). Norra skärgården: 1 par Öckerö (Bo Brinkhoff). Övriga lokaler: 1 par Tyska kyrkan, Nordstaden (Johan Svedholm). 1 par Eklanda, Mölndal (Lars Eric Rahm). 1 par Bergum (Tommy Järås).
Höga antal: 27 ex str S Nötholmen, Hönö 11.9 (Magnus Unger m fl).
Totalt har 18 kullar rapporterats i år. Det är fortsatt ett oroande lågt antal. På några lokaler har holkar blivit nedtagna där falkar har häckat tidigare. Två stränga vintrar i rad har nog även det decimerat vårt tornfalksbestånd en del. Vi får verkligen hoppas att trenden bryts. I fjällen hade däremot tornfalkarna det gott ställt. Ovanligt många sågs därför sträcka söderut under hösten, så även i vårt rapportområde. De 27 fåglar som sågs vid Nötholmen är den högsta rapporterade dagssumman i Göteborgstrakten. Tidigare högsta dagsnotering under 2000-talet är 16 ex på Brudarebacken den 20 september 2003.
Per Björkman

2010

Häckningar: Hisingen: 1 par vardera vid Stora Oxhagen, Volvo Tuve, Sörred, Trädet och Gullö (samtliga Tommy Järås). 1 par Hökälla (Jan Hellström m fl). 1 par Stora Varholmen (Gösta Olofsson). Göteborgs södra skärgård: 1 par vardera vid Tornö, Donsö, Köpstadsö, Rårholmen, Sjumansholmen, Fjordholmen och Sillfarsholmen (samtliga Gösta Olofsson). Norra skärgården: 1 par Hyppeln (Gösta Olofsson). 1 par Björkö (Gösta Olofsson). Övriga lokaler: 1 par Brodalen, Partille, 1 par Bergum k:a och 1 par Gunnilse (samtliga Tommy Järås). 1 par Näset (Gösta Olofsson).
Höga antal: 15 ex str S Vrångö 26.9 (Tina Widén).
I år stannade antalet konstaterade häckningar för tornfalk på 20, vilket är ett relativt klent resultat. 2009 häckade 26 par viket var en återhämtning från 2008 då antalet häckningar var nere på en så låg nivå som elva par. År 2000–2001 konstaterades så många som 55–56 par häcka, och går vi tillbaka till 1990 rapporterads hela 70 par. Detta hade sin förklaring i att ett stort holkprojekt sattes igång vid denna tid och många entusiaster bedrev ett intensivt inventeringsarbete. Kanske behövs det en ny generation holkbyggare för att häckningsantalen åter ska nå upp till dessa nivåer.
Per Björkman

2009

Häckningar: Hisingen: 1 par vardera vid Hökälla, Sörred, Trädet, Solberg, Stora Oxhagen, Ingebäcks älvstrand, Gullö, Bärby, och Volvo Tuve (samtliga Tommy Järås). 1 par Torslandaviken (Jan Mogol). Övriga Göteborgs kommun: 1 par Bergum k:a (Tommy Järås). 1 par Gunnilse, Angered (Tommy Järås). 1 par Utbyfältet (gnm Tommy Järås). 1 par Galterö (Jon Hessman m fl). 1 par Sillfarsholmen, Gbg:s södra skärgård (Andreas Nyström m fl). Dessutom ytterligare tio häckningar i Södra skärgården (Kjell Ove Andersson). Partille kommun: 1 par Partille industriområde (Tommy Järås).
Sammanlagt 26 konstaterade häckningar, där totalt 63 ungar ringmärktes eller observerades i bo. Av de häckningar där boungar ringmärkts eller på annat sätt kontrollerats, framgår att tornfalken haft ett gott år med en kullstorlek på i medeltal 4,7 ungar per kull.
Per Björkman

2008

Häckningar: 1 par Torrekullamotet, Mölndal (gnm Jörgen Grahn). 1 par Eklanda, Mölndal (Lars Eric Rahm). 1 par Hyppeln (Isak Lagerström). 1 par Hökälla (Jan Hellström m fl). 1 par Kungsö (Tina Widén). 1 par Tyska kyrkan (Uno Unger). 1 par Stora Oxhagen (Tommy Järås). 1 par Utbyfältet (Tommy Järås). 1 par Sörred, Hisingen (Tommy Järås). 1 par Gullö, Säve (Tommy Järås). 1 par Gunnilse, Angered (Lars Erik Norbäck).
Tornfalken fortsätter sin kräftgång, i år får vi konstatera en ny nedgång i antalet häckande par. Elva konstaterade häckningar av tornfalk inom rapportområdet kan jämföras med 18 par 2007 och 55 par så sent som vid sekelskiftet (se förra årets rapport för ett heltäckande diagram). Dock visade varken atlasinventeringen som avslutades förra året, eller Övervakning av fåglarnas populationsutveckling – Årsrapport för 2008 (Lindström m fl 2009, Lunds universitet) på att arten minskar. En uppmaning bör således vara på sin plats att fortsätta rapportera häckningar av tornfalk i området, så att en korrekt bedömning av häckningsstatusen för denna charmiga falk ska kunna göras.
Per Björkman

2007

Häckningar: Norra skärgården: 1 par Fotö (Tina Widén). Södra skärgården: 1 par Billdals skärgård (Totte Weber Eliasson). Hisingen: Tio bon rapporterade från följade lokaler: Backadalens industriområde, Askesby, Bärby, Gullö, Ingebäck, Hökälla (2 par), Solberg, Trädet samt Tumlehed. Göteborgs centrum: Tre bon rapporterade från Gullbergskaj, Götaälvbron och Tyska kyrkan. Övriga lokaler: 1 par vardera vid Angered, Utbyfältet och Västra Frölunda.
Sammanlagt 18 häckningar under året, där 36 ungar kunnat ringmärkas. I början av 2000-talet var antalet häckande par runt 55, så trots aktivt atlasinventeringsarbete kan en kraftig minskning för tornfalken konstateras i rapportområdet.
Per Björkman