Stormfågel Fulmarus glacialis

2021

Höga antal: 94 ex str S Vinga 9.4 (Musse Björklund m fl). 163 ex str S Kråkudden, Hönö 23.9 (Mikael Molin m fl).
En uppryckning från de senaste två årens extremt låga antal, men fortsatt är det totala antalet observationer relativt lågt.
Magnus Rahm

2020

Höga antal: 69 ex str S Kråkudden, Hönö 12.9 (David Armini m fl).
Udda fynd: 1 ex Kättilsröd, Hisingsparken 12.9 (Jan-Olof Roos).
En högsta dagssumma om 69 ex utgör en försämring från fjolårets nivå, som redan var den lägsta på över 20 år. Det återstår att se om vi måste vänja oss vid dessa magra nivåer. Den utmattade stormfågeln som hittades i Hisingsparken dog tyvärr innan den han komma till Fågelcentralen.
Magnus Rahm

2019

Höga antal: 81 ex str S Kråkudden, Hönö 15.9 (David Armini m fl).
Udda fynd: 1 ex förbifl Göteborgs fiskhamn 24.7 (Torgny Nordin).
"Höga antal" är kanske inte den mest träffande rubriken när den högsta dagssumman var lägre än på nästan 20 år. Överhuvudtaget gjordes ovanligt få observationer av stormfågel, vilket kan illustreras av att arten bara rapporterades två dagar i oktober och ingen i november, månader då det annars brukar göras regelbundna observationer. Man bör inte dra alltför höga växlar på havsfåglars uppträdande enstaka år längs Västkusten med tanke på att både väder och tillfällig födotillgång har stor inverkan, men det kan påpekas att arten haft en vikande trend i nordöstra Atlanten under 2000-talet. Denna nedgång sker dock efter en mycket kraftig ökning under 1900-talet, så möjligen kan det vi ser vara en återgång till mer normala nivåer.
Magnus Rahm

2018

Höga antal: 306 ex str S Vinga 22.9 (Stefan Svanberg m fl). 317 ex str S Kråkudden, Hönö 26.9 (David Armini m fl).
Dagssummor om över 300 ex noteras inte varje år, senast det begav sig var faktiskt 2014. Ofta noteras de högsta antalen i andra halvan av september, något tidigare än havssulans topp som snarare brukar ligga i början av oktober, även om sådana resonemang gärna handlar om genomsnitt över flera år eftersom uppträdandet varierar kraftigt med väderläget.
Magnus Rahm

2017

Höga antal: 150 ex str Kråkudden, Hönö 5.8 (Magnus Rahm m fl). 107 ex str Kråkudden, Hönö 6.8 (Magnus Rahm m fl).
Ännu ett år med måttliga högsta dagssummor. Senast vi hade en riktigt fin stormfågeldag var den 27 september 2014 då 800 exemplar räknades från Vinga.
Magnus Rahm

2016

Höga antal: 100 ex str S Kråkudden, Hönö 29.9 (Bertil Breife m fl).
Stormfågelåret blåste förbi tämligen obemärkt. En så låg högsta dagssumma har vi inte haft sedan 2006. Oftast ligger de högsta dagssummorna på minst det dubbla.
Magnus Rahm

2015

Höga antal: 250 ex str S Vinga 25.9 (Göran Darefelt m fl).
Inga riktigt höga dagssummor noterades under året.
Magnus Rahm

2014

Höga antal: 300 ex Vinga 13.4 (Kent Kristenson m fl). 200 ex str S Kråkudden, Hönö 26.9 (Leif Jonasson m fl). 800 ex str S Vinga 27.9 (Göran Darefelt m fl).
Udda fynd: 1 ex Enerbacken, Mölndal 27.9 (gnm Lars Eric Rahm).
800 ex utgör den högsta dagssumman som publicerats sedan 2003, då 2 000 ex sträckte förbi Kråkudden den 14 december. 300 ex den 13 april är den högsta vårsiffran sedan 2007 då ca 320 ex passerade Kråkudden den 19 april. Fågeln i Enerbacken låg urblåst och utmattad på en väg och lämnades till Fågelcentralen.
Magnus Rahm

2013

Höga antal: Kråkudden, Hönö: 425 ex str S 24.10 (Uno Unger m fl). 500 ex 3.12 (Bo Brinkhoff m fl).
I slutet av november och början av december höll en stor flock med stormfåglar till ett par kilometer utanför Hönö, säkerligen på grund av god födotillgång där. Fenomenet har noterats förr under samma tid på året, bland annat 2010, men inte i denna omfattning. Födosökande stormfåglar är normalt inte helt lätta att räkna, och 500 ex den 3 december var högsta uppskattningen av flocken som säkert också varierade i storlek över tid.
Magnus Rahm

2012

Höga antal: 272 ex str S Kråkudden, Hönö 17.9 (Martin Oomen m fl). 200 ex str S Vinga 30.9 (Göran Darefelt m fl).
Udda fynd: 1 ex förbifl. Fiskhamnen, Göteborgs hamn 4.1 (Hans-Erik Hermansson).
Högsta antal av helt normal storleksordning. Fågeln vid Fiskhamnen var säkerligen ett offer för stormarna i slutet av 2011.
Magnus Rahm

2011

Höga antal: Kråkudden, Hönö: 374 ex str S 19.10 (Stefan Svanberg m fl). 463 ex str S 30.11 (Martin Oomen m fl). 205 ex str S 15.12 (Roger Eskilsson m fl). Ca 200 ex str S 29.12 (Uno Unger m fl). Övriga lokaler: 243 ex str S Vinga 14.9 (Musse Björklund m fl).
De senaste åren har det varit sparsmakat med höga antal av stormfågel, men i år fick vi i allafall några fina dagssummor. 463 ex är den högsta noteringen sedan den 27 september 2004 då cirka 500 ex sträckte söderut vid Vinga.
Magnus Rahm

2010

Höga antal: 307 ex str S Kråkudden, Hönö 3.11 (Mikael Molin m fl). 180 ex Bolleskären, Hönö 6.12 (Martin Oomen).
Högsta dagssummor av normal storleksordning. De 180 individerna den 6 december utgjordes av en flock som födosökte väster om Bolleskären, ett fenomen som inte är helt ovanligt vintertid.
Magnus Rahm

2009

Höga antal: 205 ex str S Vinga 26.9 (Musse Björklund m fl). 161 ex str S Vinga 27.9 (Musse Björklund m fl). 153 ex str S Kråkudden, Hönö 4.10 (Mikael Molin m fl).
Udda fynd: 1 ex Smithska udden 28.9 (Karl-Olof Johansson). 1 ex Prästgårdskilen, Björlanda 1.10 (Bo Nilsson).
Ganska mediokra högsta dagssummor men ändå inom variationen. Fynd över land brukar röra sig om sjuka eller skadade fåglar. Fågeln vid Smithska udden hade båda vingarna brutna och fick avlivas medan fågeln vid Prästgårdskilen kunde fångas och lämnas in för rehabilitering på Fågelcentralen.
Magnus Rahm

2008

Höga antal: 220 ex str S Kråkudden, Hönö 10.6 (Roger Eskilsson m fl). 337 ex str S Kråkudden, Hönö 5.10 (Markus Tallroth m fl). 300 ex str S Kråkudden, Hönö 22.10 (Hans Elleby). 245 ex str S Vinga 25.10 (Mikael Molin m fl).
Udda fynd: 1 ex rastande Rivö fjord, Göteborg 25.2 (Marinko Karabatic).
Höga dagssummor under sommaren är väldigt ovanligt och summan på 220 ex den 10 juni är den högsta dagssiffran under perioden juni–augusti på hela 2000-talet. Fyndet i Rivö fjord utgjordes troligen av en sjuk eller utmattad individ.
Magnus Unger

2007

Höga antal: Kråkudden, Hönö: Ca 320 ex str S 19.4 (Roger Eskilsson). 283 ex str S 17.9 (Tina Widén m fl). Ca 300 ex 26.12 (Uno Unger m fl). Övriga lokaler: Ca 160 ex Tistlarna 12.5 (Stig Karlsson m fl). Ca 150 ex str Vinga 22.9 (Christer Fält m fl).
Udda fynd: 1 ex Stora Amundö 7.1 (Sven-Olof Johannesson m fl). 1 ex omhändertaget Jaegerdorffsmotet, Göteborg 13.1 (gnm Tommy Järås). 1 ex Nya Varvet, Göteborg 14.1 (Ola Wennberg). 1 ex str S Stora Amundö 14.1 (Birger Kaiser m fl). 1 ex död Torslandaviken 4.2 (Anders Olsson). 1 ex omhändertaget Krokslätt, Mölndal 14.9 (gnm Tommy Järås).
Fynden inomskärs under januari beror på de kraftiga stormar som rådde under perioden, annars ses stormfågeln sällan annat än i yttersta skärgården. Mest anmärkningvärt är att högsta noteringen på 320 ex inföll i april, som annars är en av de sämre månaderna för arten. De höga siffrorna höll i sig ända in i maj och kan jämföras med uppträdandet i mars 2003 då det på en dag noterades 455 ex.
Magnus Unger