Obestämd Atlant-/madeirapetrell Pterodroma feae/madeira

2011

Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 27.11 (Stefan Svanberg m fl).
Göteborgsområdets första fynd, och Sveriges tredje av obestämd atlant-/madeirapetrell. Med tanke på populationernas storlek är det troligt att det rörde sig om en atlantpetrell.
Magnus Rahm