Strandskata Haematopus ostralegus

Fenologi

Median Rekord
Första vår 17 feb 23 jan 2005 Grötö (Bengt Karlsson)
Sista höst 19 okt 24 nov 2004 Galterö (Per Björkman)

2021

Vinter: Januari: Upp till 5 ex Kråkudden – Hälsö – Hyppeln – Rörö 2–31.1 (Hans Zachrisson m fl). December: Upp till 4 ex Hönö – Hyppeln 8–27.12 (Ingemar Åhlund m fl).
En handfull övervintrande strandskator i ytterskärgården i både januari och december gör 2020 till ett fullkomligt normalt år.
Johan Svedholm

2020

Vinter: Januari: 1 ex Kråkudden, Hönö 1–6.1 (Jonas Bergman Laurila m fl). 6 ex Böttö, Galterö 12–31.1 (Andreas Svensson m fl). 2 ex Röds fiskehamn, Hönö 13.1 (Bo Brinkhoff). 2 ex Stora Kålskär, Hönö 19–25.1 (Hans Zachrisson m fl). December: 3 ex Bolleskären, Hönö 13–26.12 (Magnus Rahm m fl). 1 ex Lilla Bårholmen, Hälsö 19.12 (Thomas Karlsson).
Vinterfynd från ytterskärgården föreligger enligt känt mönster; januari bjöd likt december 2019 på ovanligt många fåglar medan decembersumman är mer i linje med senare års resultat.
Johan Svedholm

2019

Vinter: Januari: 1 ex Stora Kärrsvik, Öckerö 5.1 (Hans Zachrisson). 2 ex Kråkudden, Hönö 10–29.1 (Lennart Bogren m fl). 1 ex Galterö 12.1 (Jan Mogol). 1 ex Hyppeln 20.1 (Stefan Svanberg m fl). December: 1–2 ex Kråkudden, Hönö 5–29.12 (Jon Håkansson m fl). 1 ex Brevik, Öckerö 13.12 (Thomas Karlsson). 3 ex Stora Kärrsvik, Öckerö 14.12 (Britta Svensson). 4 ex Lappesand, Hönö 21.12 (Tina Widén). 1 ex Långe tånge, Öckerö 22.12 (Tommy Järås m fl). 2 ex Galterö 25–27.12 (Jon Hessman m fl).
Säkerligen föreligger en del dubbelräkningar, men det kan ändå konstateras att det övervintrat fler strandskator än på flera år. Årets summa påminner om hur det såg ut under 00-talet, medan vi under 10-talet fått nöja oss med 1–2 strandskator per vinter. Lokalerna är dock typiska, våra övervintrande strandskator håller uteslutande till i ytterskärgården.
Johan Svedholm

2018

Vinter: Januari: 1 ex Kråkudden, Hönö 28.1 (Roger Eskilsson m fl). December: 2 ex Bolleskären, Hönö 1.12 (Conny Palm). 1 ex Böttö, Gbg:s södra skärgård 28.12 (Per Österman).
Som vi konstaterade i FiG 2017 så är det numera normalt med endast enstaka övervintrande strandskator i ytterskärgården. Anledningen till att det övervintrande beståndet minskat sedan 00-talet då 5–10 ex brukade övervintra är däremot höljd i dunkel.
Johan Svedholm

2017

Vinter: Januari: 2 ex Hyppeln 30.1 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex Rörö 30.1 (Bo Brinkhoff m fl). December: 3 ex Kråkudden, Hönö 2.12 (Edvin Klein m fl). 1 ex Hjälvik, Öckerö 14.12 (Bengt Karlsson).
Vi har nu sedan 2010 så gott som varje år skrivit "lägre antal övervintrare än normalt" när det endast rapporterats enstaka strandskator under vintermånaderna. Kanske är det dags att acceptera att 1–2 strandskator ÄR det nya normala och att siffror runt 5 exemplar snarare hörde 00-talet till? I så fall: Normalt antal övervintrande strandskator. Vad som däremot är lika normalt som någonsin tidigare är lokalerna, vilka som alltid är belägna i yttersta skärgården.
Johan Svedholm

2016

Vinter: Januari: 1 ex Bolleskären, Hönö 21.1 (Lennart Bogren). December: 1 ex Kråkudden, Hönö 13–29.12 (Lars Carlbrand m fl).
Liksom 2015 blev 2016 ytterligare ett år med ett lågt antal övervintrande strandskator, vanligtvis brukar uppemot fem exemplar övervintra. Däremot är lokalerna helt typiska, Kråkudden/Bolleskären har återkommit likt ett mantra i fågelrapporterna så länge som vi haft regelbundet övervintrande strandskator. Delvis är detta givetvis ett resultat av att denna den västligaste delen av Hönö är den bäst bevakade lokalen i skärgården vintertid, men det får nog även tillskrivas lokalens lämplighet med god födotillgång och så gott som alltid någorlunda isfria förhållanden.
Johan Svedholm

2015

Vinter: Januari: 1–2 ex Kråkudden–Bolleskären 5.1 (Per Björkman). 1 ex Nötholmen, Hönö 25.1 (Tommy Järås m fl). December: 1 ex Kråkudden 4–18.12 (Jan-Åke Noresson m fl).
Strandskatans vinteruppträdande är något av det mest förutsägbara i vår göteborgska fågelvärld och att enstaka strandskator ses under december–januari vid Kråkudden och Bolleskären får anses vara minst lika säkert som döden och skatterna, för att parafrasera Benjamin Franklin. Under 2015 var de övervintrande strandskatorna emellertid något färre än normalt, de flesta år brukar åtminstone en handfull individer rapporteras.
Johan Svedholm

2014

Vinter: Januari: 1 ex Kråkudden–Bolleskären, Hönö 4–10.1 (Daniel Steen m fl). December: 1–2 ex Kråkudden–Bolleskären, Hönö 13–28.12 (Benga Ragnewall m fl).
Få övervintrande strandskator, trots milda vintermånader. Arten är en fåtalig men årlig övervintrare i ytterskärgården utanför Hönö–Öckerö och antalet varierar mellan en och sex individer.
Johan Svedholm

2013

Vinter: Januari: Upp till 5 ex Kråkudden–Bolleskären under hela månaden (Uno Unger m fl). 1 ex Skeppstadsholmen, Torslanda 4.1 (Magnus Persson). December: 1 ex Kråkudden 3–26.12 (Tina Widén m fl).
Årets vinterstrandskator visar att det inte alltid är så enkelt som att färre strandskator övervintrar ju kallare vintern är. Endast ett exemplar sågs nämligen under den mycket milda decembermånaden. I övrigt kan noteras ett inomskärsfynd i januari, vilket definitivt inte hör till vanligheterna.
Johan Svedholm

2012

Vinter: Januari: 1 ex Kråkudden, Ärtholmarna och Lappesand, Hönö 11.1–22.1 (Per Björkman m fl). 1 ex Knöten, Grötö och Ledskär, Öckerö 20.1–28.1 (Bo Brinkhoff m fl). December: Upp till 5 ex Kråkudden och Bolleskären, Hönö 20.12–30.12.
Två exemplar i januari är en ganska låg vintersiffra. Decembersumman är mer normal och tyder på att de senare årens stränga vintrar trots allt inte tagit knäcken på de övervintrande strandskatorna.
Johan Svedholm

2011

Vinter: Januari: 1 ex Kråkudden, Hönö–Stora Kärrsvik, Öckerö 10–30.1 (Magnus Rahm m fl). December: 1 ex Ärtholmarna–Kråkudden, Hönö 20–31.12 (Owe Hougström m fl).
Endast ett exemplar under såväl januari som december är en mycket låg vintersiffra. Januarisiffran kan säkert förklaras med den stränga vinterkyla och det svåra isläge som rådde denna vinter. December var betydligt mildare, så det är svårare att härleda varför denna siffra också är lägre än normalt. Kanske har de två stränga vintrarna 2009–2011 knäckt vår lilla övervintrande population. Normalt brukar en handfull strandskator övervintra i den norra ytterskärgården.
Johan Svedholm

2010

Vinter: Januari: Upp till 6 ex i området Kråkudden–Bolleskären–Lindholmen (Uno Unger m fl). December: 1 ex Kråkudden–Bolleskären 27–31.12 (Martin Alexandersson m fl).
Januarisiffran är normal, medan det enda decemberfyndet faktiskt är den lägsta noteringen för månaden sedan 1998 då inga decemberfynd gjordes. Detta torde ha sin förklaring i den ovanligt tidiga vinterkylan och det svåra isläge som rådde i skärgården redan under december 2010.
Johan Svedholm

2009

Vinter: Januari: Upp till 5 ex vid Kråkudden och Bolleskären (Bo Brinkhoff m fl). Dessutom noterades fåglar tillfälligtvis vid Långe tånge, Öckerö samt på Hyppeln. December: 2 ex Bolleskären 7.12 (Thomas Karlsson). 1 1K Kråkudden 13.12 (Bengt Karlsson).
Januarifynd i normal omfattning, men ovanligt få fynd under december. Frågan är om detta beror på låg skådaraktivitet och/eller dålig rapportering, eller om andra faktorer är inblandade. Att samtliga fynd är gjorda i norra skärgårdens yttersta delar är däremot fullt normalt, och troligen är det samma individer som rör sig mellan de olika lokalerna.
Johan Svedholm

2008

Vinter: Upp till 5 ex noterades vid Kråkudden–Bolleskären under januari (Martin Oomen m fl), och under december sågs upp till 6 ex på samma lokal (Per Björkman m fl). 2 ex Lindholmen, Gbg:s norra skärgård 7.12 (Lars och Jennie Walker). 1 ex Lilla Saltboholmen, Öckerö 14.12 (Bengt Karlsson).
Som vanligt tycks de få strandskator som varje år väljer att övervintra i våra trakter söka sig allra längst ut i ytterskärgården. Fynden från Hönös västsida dominerar i vanlig ordning stort, främst beroende på att det är detta område som regelbundet besöks av fågelskådare. Det är mycket möjligt att det är samma individer som rör sig mellan de olika lokalerna i Norra skärgården.
Johan Svedholm

2007

Vinter: I området Bolleskären–Kråkudden noterades upp till 5 ex under januari (Per Björkman m fl) samt upp till 6 ex under december (Nils-Erik Ewers m fl).
Bolleskären är som vanligt en säker övervintringslokal för arten, dock brukar det till skillnad från i år nästan alltid göras observationer på någon eller några andra lokaler i ytterskärgården.
Johan Svedholm