Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis

2016

Samtliga: 4 ex Torslandaviken 10.4 (Christer Fält m fl).
Under typisk tid för arten dök en rekordstor flock svarthalsad dopping upp på vår bästa svarthalsad dopping-lokal. Över hälften av områdets 21 fynd har gjorts i Torslandaviken, men aldrig tidigare har mer än tre individer setts samtidigt.
Magnus Rahm

2015

Samtliga: 3 ex Västra Nedsjön, Hindås 10–11.4 (Elon Wismén m fl).
Tjugonde fyndet i rapportområdet, och det första i Härryda kommun! Mitten av april faller väl in i tidigare fyndbild, och det är nog ingen djärv gissning att dessa doppingar var på väg till Hornborgasjön, där nästan hela den svenska populationen häckar.
Magnus Rahm

2012

Samtliga: 1 ex Torslandaviken 28.4 (Ola Wennberg m fl).
Ett fynd är helt normalt. April är den bästa månaden för arten i Göteborgsområdet. I och med årets fynd har sju av områdets 19 fynd gjorts i april.
Magnus Rahm

2011

Samtliga: 1 ex Torslandaviken 14.8 (Ola Wennberg).
Ett fynd av en individ i Torslandaviken är typiskt i alla avseenden. I snitt gjordes 1,1 fynd av 1,8 individer per år under 00-talet.
Magnus Rahm

2009

Samtliga: 1 ex Röds sund, Hönö 23–28.1 (Monica Brink m fl). 2 ad Torslandaviken 25.4 (Ola Wennberg m fl). 2 ad str S Hönö 5.5 (Tina Widén m fl).
Den högsta årsumman någonsin för Göteborgs rapportområde (se separat ruta för komplett fyndhistorik). I övriga Sverige går det inte lika bra för arten som sedan några år tillbaka är helt koncentrerad till Hornborgasjön. Beståndet har där de senaste åren haft en tydlig nedåtgående trend. Januarifyndet kräver ett extra omnämnande, det var inte bara Hönös första fynd utan även Sveriges tredje januarifynd någonsin.
Martin Oomen

2007

Samtliga: 1 ad Torslandaviken 9.4 (Stefan Svanberg m fl).
Fjortonde fyndet i rapportområdet, varav elva är gjorda efter 1997. Av dessa har flest individer påträffats i april precis som årets fynd.
Magnus Unger