Stormsvala Hydrobates pelagicus

2018

Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 22.9 (Martin Alexandersson m fl). 1 ex str S Vinga 22.9 (Lennart Fahlgren m fl).
Stormen Knud som drog in över Västsverige den 21 september tryckte in en stormsvala till kusten. Observationerna vid Kråkudden och Vinga gjordes med en och en halv timmes mellanrum och huruvida det var en eller två individer kan man förstås bara spekulera i, men med tanke på hur ovanlig arten är följer vi försiktighetsprincipen och bedömer det som en (1) individ. För den som vill se stormsvala i göteborgskt farvatten krävs en god portion tur samt västvind eller en högtalare. De totalt 14 fynden fördelar sig ganska jämnt från juli till januari. Sensommarens fynd utgörs främst av fåglar som lockats med bandspelare nattetid, medan det senare på året har varit i princip full storm som gällt. Exempel på stormsvalestormar är Gudrun 2005, Yoda 2011 och nu alltså Knud 2018.
Magnus Rahm

2014

Samtliga: 1 ex Hönö både, Hönö 26.7 (Martin Alexandersson).
Trettonde fyndet i rapportområdet. Fågeln observerades i skenet från en kraftig pannlampa efter uppspelning av stormsvaleläten. Fyndet är områdets andra i juli månad.
Magnus Rahm

2011

Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 27.11 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex Tångudden, Älvsborgsfjorden 27.11 (Ola Wennberg). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 15.12 (Roger Eskilsson m fl).
Fynd nummer tio, elva och tolv i rapportområdet. Senaste fyndet gjordes i samband med stormen Gudrun 2005. Fyndet vid Tångudden sticker ut extra eftersom alla tidigare fynd utom ett har gjorts i yttersta skärgården. Undantaget är en individ som samlades in i Göteborgs fiskhamn 20 augusti 1952. Orsaken till årets uppträdande kan naturligtvis sökas i de extrema vindförhållandena under slutet av året.
Magnus Rahm