Stormsvala Hydrobates pelagicus

2014

Samtliga: 1 ex Hönö både, Hönö 26.7 (Martin Alexandersson).
Trettonde fyndet i rapportområdet. Fågeln observerades i skenet från en kraftig pannlampa efter uppspelning av stormsvaleläten. Fyndet är områdets andra i juli månad.
Magnus Rahm

2011

Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 27.11 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex Tångudden, Älvsborgsfjorden 27.11 (Ola Wennberg). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 15.12 (Roger Eskilsson m fl).
Fynd nummer tio, elva och tolv i rapportområdet. Senaste fyndet gjordes i samband med stormen Gudrun 2005. Fyndet vid Tångudden sticker ut extra eftersom alla tidigare fynd utom ett har gjorts i yttersta skärgården. Undantaget är en individ som samlades in i Göteborgs fiskhamn 20 augusti 1952. Orsaken till årets uppträdande kan naturligtvis sökas i de extrema vindförhållandena under slutet av året.
Magnus Rahm