Svarthuvad mås Ichthyaetus melanocephalus

2020

Samtliga: 1 2K Torslandaviken 5.5 (Ola Wennberg). 1 2K Välen 10.5 (Hans Börjesson m fl). 1 2K Torslandaviken 19.5 (Ola Wennberg m fl). 1 2K Torslandaviken 23–24.5 (Ola Wennberg m fl). 1 2K Lunnagårdsfältet, Mölndal 24.5 (Magnus Rahm m fl). 1 3K Torslandaviken 25.5 (Magnus Persson m fl). 1 2K Torslandaviken 16.6 (Christer Fält m fl). 1 1K Torslandaviken 15.11 (Christer Fält).
Hela åtta fynd, nummer 19–26 för rapportområdet, är givetvis ett hejdundrande rekord för denna art som på senare år stadigt ökat i såväl området som i landet i stort. Viss risk för dubbelräkningar föreligger förvisso, men det står åtminstone klart att Torslandaviken gästats av minst fyra olika individer – 1 1K, 2 2K (varav en ringmärkt) och 1 3K.
Elis Ölfvingsson

2019

Samtliga: 1 2K str S Kråkudden, Hönö 21.4 (Roger Eskilsson m fl). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 12.10 (Musse Björklund m fl).
Fynd nr 16–17 för området. Den svarthuvade måsen har en starkt positiv trend i området, liksom i landet i stort, och arten är nu observerad tio år i rad. Detta är anmärkningsvärt, inte minst om man betänker att det allra första fyndet gjordes så sent som 2004.
Elis Ölfvingsson

2018

Samtliga: 1 2K str S Kråkudden, Hönö 19.6 (David Armini m fl).
Den 19 juni på Kråkudden gjordes områdets 15:e fynd av svarthuvad mås och arten har nu observerats nio år i rad. Med tanke på att det första fyndet gjordes så sent som 2004 är detta klart anmärkningsvärt. Det stämmer emellertid väl överens med bilden av en art som expanderar i hela södra Sverige och som numera är att betrakta som en fåtalig, men regelbunden, häckfågel i de sydligaste landskapen.
Elis Ölfvingsson

2017

Samtliga: 1 2K str S Kråkudden, Hönö 31.5 (Roger Eskilsson m fl).
Den svarthuvade måsen som sträckte förbi Kråkudden den sista dagen i maj innebar områdets 14:e fynd. Arten har nu noterats årligen med 1–2 ex sedan 2010, vilket stämmer väl överens med den positiva utveckling som kan ses i hela landet.
Elis Ölfvingsson

2016

Samtliga: 1 3K Öxnäs 30.4 (Magnus Lundström m fl). 1 1K Kråkudden, Hönö 29.9–1.10 (Magnus Rahm m fl).
Från att ha varit en riktig raritet i området har svarthuvade måsar nu rapporterats åtta år i rad. Årets två fynd, det tolfte och trettonde någonsin, befäster alltså senare års upplevelse om en tydligt positiv trend såväl i rapportområdet som i landet i stort.
Elis Ölfvingsson

2015

Samtliga: 1 3K Torslandaviken 26.4 (Christer Fält). 1 ad str N Kråkudden, Hönö samt Hyppeln 6.5 (Bo Brinkhoff, Roger Eskilsson m fl).
Den svarthuvade måsens positiva trend håller i sig. Detta var sjätte året i följd som arten observerades i området, vilket är ganska anmärkningsvärt med tanke på att första fyndet gjordes så sent som 2004. Sammanlagt har det nu gjorts elva fynd i Göteborgsområdet.
Stefan Svanberg

2014

Samtliga: 1 1K Torslanda, Hisingen 23.7 (gnm Tommy Järås).
Ett av de mer udda fynden under året. Måsen lämnades in av en okänd person till Torslanda djurklinik, men hamnade sedan på Fågelcentralen. Tyvärr var den i dålig kondition och dog dagen därpå. Den exakta fyndplatsen är okänd, men troligen var det i Torslanda eller dess närområde. Fyndet utgör det nionde av arten i Göteborgsområdet.
Stefan Svanberg

2013

Samtliga: 1 2K Torslandaviken 20.5 (Magnus Persson).
För fjärde året i rad observerades svarthuvad mås i Göteborgsområdet, vilket är ganska anmärkningsvärt med tanke på att det första fyndet gjordes så sent som 2004. Årets fynd var det åttonde i ordningen och det är väl en kombination av ökad skådaraktivitet i området samt en ökning av artens uppträdande i landet generellt som ligger bakom den stigande fyndkurvan.
Stefan Svanberg

2012

Samtliga: 2 ad str S Torslandaviken 29.4 (Stefan Svanberg). 1 2K Torslandaviken 18–20.5 (Magnus Persson m fl).
Sjätte respektive sjunde fyndet av svarthuvad mås i Göteborgsområdet, varav fem av fynden är gjorda under de senaste tre åren. Med det första fyndet så sent som 2004 visar den svarthuvade på en klart positiv trend.
Stefan Svanberg

2011

Samtliga: 1 ad str S Kråkudden, Hönö 19.4 (Martin Oomen m fl). 1 1K str S Vinga 14.9 (Anders Eriksson m fl).
Det första fyndet av svarthuvad mås i Göteborgsområdet gjordes så sent som 2004. Inte oväntat har fynden sedan snabbt blivit fler, detta genom en kombination av ökad skådaraktivitet samt ett ökat uppträdande av arten på våra breddgrader generellt. Årets observationer utgör det fjärde respektive femte fyndet av arten i området.
Stefan Svanberg

2010

Samtliga: 1 3K Svarte mosse, Biskopsgården 3.4 (Björn Dellming).
Fågeln sågs tillfälligt i den klassiska skrattmåskolonin vid Svarte mosse. Fyndet är ganska tidigt sett ur ett svenskt perspektiv, de flesta vårfynd i landet görs från mitten av april till mitten på maj. Det här är det tredje fyndet av arten i Göteborgsområdet. Det första gällde en ungfågel vid Fiskhamnen den 27 augusti 2004 och det andra var den långstannande övervintrande fågeln i Göteborgs hamn som återkom tre vintrar mellan 2004 och 2007.
Stefan Svanberg

2007

Samtliga: 1 ad Klippan 1.1–8.4 (Uno Unger m fl) och Slottsskogen 27.3–19.4 (Stig Fredriksson m fl).
För tredje året i följd övervintrade denna individ i Göteborg. Likt 2005 drog den sig till Slottsskogen frampå vårkanten. Eftersom den var i andra vinterdräkt under sin första vistelse vet vi att 2007 var dess femte levnadsår. Tyvärr återkom den aldrig under slutet av året för ytterligare en övervintring.
Stefan Svanberg