Rosenmås Rhodostethia rosea

2011

Samtliga: 1 1K Björnhuvudet, Öckerö–Pinan, Hönö–Knöten, Grötö 25–30.12 (Per Arne Lindgren m fl). 1 ad str S Långe tånge, Öckerö–Kråkudden, Hönö 27.12 (Mats Raneström, Ola Wennberg m fl).
En av årets stora godbitar och dragplåster var den unga rosenmås som på juldagen upptäcktes vid Björnhuvudet på Öckerö och sedan behagade stanna i området under sex dagar. Fågeln som mestadels sågs vid kajen på Björnhuvudet visade upp sig fint och kunde ofta beskådas på några få meters avstånd. Som om inte detta vore nog observerades i samma veva även en sydsträckande adult rosenmås längs Bohuskusten den 27 december. Fågeln sågs först vid Vedholmen utanför Käringön för att två timmar och tre minuter senare passera Långe tånge på Öckerö och strax därefter Kråkudden på Hönö. Med årets fåglar inkluderade har det nu totalt gjorts fyra fynd av rosenmås i Göteborgsområdet samt sex fynd i Bohuslän. För Sveriges del var det fynd nummer 21 respektive 22 och dessutom var det landets första observationer av arten i december månad. Maj är den månad som dominerar statistiken med sju fynd, följt av januari och oktober med tre fynd vardera. De allra flesta rosenmåsar som setts i Sverige har varit adulta och årets 1K-fågel var blott den tredje som observerats i landet.
Stefan Svanberg