Törnskata Lanius collurio

Fenologi

Median Rekord
Första vår 7 maj 1 maj 2009 Torslandaviken (Hans Börjesson m.fl.)
Sista höst 15 sep 21 okt 2012 Torslandaviken (Ola Wennberg)

2015

Häckningar: 1 par Kålsered (Märtha Boström m fl). 1–2 par Torslandaviken (Hans Zachrisson m fl). 1 par Göddered (Per Björkman). 1 par Kippholmen (Bo Brinkhoff). 1 par Sisjöns skjutfält (Silke Klick).
Fem–sex konstaterade häckningar av törnskata är två färre än de senaste årens antal. Därutöver finns rapporter om 16 par med lägre kriterier, vilket ger 21–22 par totalt. Detta innebär en svag nedgång av törnskatan som häckfågel i rapportområdet och vi får hoppas att det rör sig om att arten underrapporteras eller att häckningskriterier saknas i rapporterna.
Per Björkman

2014

Häckningar: 1 par Slättås, Delsjöområdet (Martin Oomen m fl). 1 par Kållered (Bengt Hallberg). 1 par Harås, Björketorp (Mats Eriksson). 1 par Galterövägen, Brännö (Peter Strandvik m fl). 2 par Torslandaviken (Magnus Persson m fl). 1 par Hårssjön (Leif Andersson m fl).
Sju säkra häckningar noterades i år, och därutöver minst 15 revir, vilket ger 22 par av törnskator i området. Det är endast två färre än förra året då det bedömdes att täckningen varit god på grund av inventeringsarbetet med fiskgjusar.
Per Björkman

2013

Häckningar: 1 par Fulatjärn, Härryda (Magnus Rahm). 1 par Långetjärn, Härryda (Martin Oomen). 1 par Slättås, Delsjöområdet (Per Boström). 1 par Tolsered, Hisingen (Conny Palm). 1 par Hårssjön (Jan-Åke Noresson m fl). 1 par Västeräng, Hälsö 28.7 (Thomas Karlsson). 1 par Hills golfbana, Mölndal (Lars Eric Rahm).
Sju säkra häckningar och därutöver revirhävdande fåglar vid ytterligare sjutton lokaler ger en något bättre täckning än tidigare år. Förmodligen bidrog riksinventeringen av fiskgjuse till att fler lokaler i rapportområdets östra delar besöktes sommartid.
Per Björkman

2012

Häckningar: 1–2 par Hills golfbana (Lars Persson m fl), 1 par Sisjöns skjutfält (Bengt Hallberg m fl). 1 par Hyppeln (Bo Brinkhoff m fl). Fynd under häckningstid: Rapporterad från ytterligare 14 lokaler.
Sena fynd: 1 1K Syrhåladammen 21.10 (Ola Wennberg).
Fyra till fem säkra häckningarplus 14 fynd under häckningstid ger en något högre siffra än de senaste åren. Vi vill fortsatt uppmana alla observatörer att rapportera törnskator med häckningskriterier i Svalan. Liksom förra året gjordes även ett sent fynd.
Per Björkman

2011

Häckningar: 1 par Rörö (Magnus Unger m fl). 1 par Kållered (Bengt Hallberg). 1 par Sisjöns skjutfält (Leif Andersson m fl). 1 par Svankällan, Hisingen (Bo Brinkhoff m fl). 1 par Bergsjödalen (Amar Hot). 1 par Hökälla (Benga Ragnewall).
Sena fynd: 1 hona Galterö 4.11 (Lars Hellman).
Sex konstaterade häckningar, dessutom rapporterad med lägre häckningskriterier från ytterligare nio lokaler vilket ger femton par totalt. Det är ett bättre resultat än 2010 då totalt elva par noterades. Novemberfyndet på Galterö är extremt sent, normalt sett ses de sista törnskatorna i mitten av september. I övriga Götaland föreligger ett tiotal novemberfynd under 2000-talet.
Per Björkman

2010

Häckningar: 1 par Sisjöns skjutfält (Magnus Rahm). 1 par Smithska udden (Karl-Olof Johansson). 1 par Kärrsjön, Härryda (Mats Eriksson).
Tre konstaterade häckningar av törnskata. Dessutom finns rapporter med häckningskriterier från ytterligare åtta lokaler, varav fem i södra skärgården. Detta innebär att törnskatan tappar mark i rapportområdet. 2004 noterades tretton säkra häckningar och åtta med lägre kriterier. Hur står det till med törnskatan som häckfågel egentligen?
Per Björkman

2009

Häckningar: Fyra konstaterade häckningar: Kappered, Bergum; Svankällan, Hisingen; Sisjöns skjutfält och Brudarebacken. Häckningstid: Rapporterad från ytterligare 14 lokaler med lägre kriterier.
Ny rapporteringsart för rapportområdet. Törnskatan är upptagen på Naturvådsverkets lista över rödlistade arter och tanken är att följa dess status som häckfågel i rapportområdet framöver. Vi uppmanar därför alla att rapportera häckningar av törnskator på Svalan.
Per Björkman