Törnskata Lanius collurio

Fenologi

Median Rekord
Första vår 7 maj 24 apr 2016 Smithska udden (Karl-Olof Johansson)
Sista höst 16 sep 21 okt 2012 Torslandaviken (Ola Wennberg)

2021

Häckningar: 1 par Stora Rörmossen, Partille (Peter Andersson). 1 par Årekärr (Markus Lagerqvist). 1 par Bredungen, Hisingen (Mikael Sundberg). 1 par Hårssjön (Magnus Rahm). 1 par Landvetters flygplats (Elon Wismén). 1 par Hökälla (John Thulin). 1 par Sisjöns skjutfält (Magnus Rahm). 1 par Öxnäs (Bo Brinkhoff). 1 par Ragnhildsholmen (Mikael Sundberg). 1 par Horstedammen, Öckerö (Dawid Johansson). Troliga häckningar: 1 par Linnarhult (Are Ehnberg). 1 par Kvibergsfältet (Mikael Forsman). 1 par Brudarebacken (Lars-Olof Sandberg m fl). 1 par Gunnilse (Are Ehnberg). 1 par Samsmarka, Björkö (Kristoffer Lager). 2 par Knös, Härryda (Johan Karlström m fl). 1 par Välen (Stefan Andersson). 1 par Torslandaviken (Ola Wennberg).
Efter en liten topp under fjolåret då hela 29 revir räknades får vi nöja oss med tio konstaterade häckningar och nio troliga häckningar. Detta ger en totalsumma om 19 revir, vilket ändå får anses som ett normalt utfall för rapportområdet.
Per Björkman

2020

Häckningar: 1 par Kallhed, Björlanda (Mikael Sundberg). 1 par Hårssjön (Magnus Rahm). 1 par Torslandaviken (Jan-Åke Noresson). 2 par Landvetters flygplats (Johannes Löfqvist). 1 par Sisjöns skjutfält (Magnus Rahm). 1 par Björkö (Kristoffer Lager). 1 par Äntetjärnsås, Landvetter (Johannes Löfqvist). 1 par Backered (Tom Ekman). 1 par Galterö (Andreas Svensson). 1 par Lunnagården, Mölndal (Lars Eric Rahm). 1 par Välen (Göran Gustavsson). 1 par Kvibergsfältet (Mikael Forsman). 1 par Öxnäs (Bo Brinkhoff).
Summa 14 häckande par är mycket glädjande att konstatera. Ytterligare indikationer finns dessutom på 15 lokaler så årets sommar ser ut att ha varit god för törnskatorna. De totalt 29 reviren innebär det högsta antal som noterats sedan arten började redovisas i rapporten. Det verkar som om vi har en relativt stabil population av törnskator i området.
Per Björkman

2019

Häckningar: 1 par Hårssjön (Jan-Åke Noresson).1 par Maderna, Partille (Tobias Meyer). 1 par Eskilsby vad, Landvetter (Johan Karlström). 1 par Tjälleviks mosse, Hönö (Johan Thor m fl). 1 par Partille golfbana (Tobias Meyer). 1 par Knipeflågsbergen (Tobias Meyer). 1 par Store mosse, Sisjöns skjutfält (Magnus Rahm).
Sju häckningar av törnskata konstaterades i år. Därutöver finns elva rapporterade revir, så med totalt 18 par håller törnskatorna ställningarna i rapportområdet. Sedan 2010 har som mest 24 par och som lägst 11 par noterats.
Per Björkman

2018

Häckningar: 1 par Eskilsby vad, Landvetter (Johan Karlström m fl). 1 par Torslandaviken (Christer Fält). 1 par Björlanda skjutfält (John Fjörtoft Karlsen). 1 par Snällemossarna, Landvetters flygplats (Elon Wismén). 1 par Hårssjön (Fredrik Andersson). 1 par Partille golfbana (Tobias Meyer). 1 par Göteborgs galoppbana, Björlanda (Hans Utterberg). 1 par Kippholmen, Björlanda (Bo Brinkhoff). 1 par Ängåsfältet, Välen (Hans Börjesson). 1 par Hills golfbana, Mölndal (Lars Eric Rahm). 1 par Sisjöns skjutfält (Magnus Rahm). 1 par Smedstorps ängar, Björketorp (Johannes Löfqvist). 1 par Högen, Hisingen (Tommy Järås).
13 konstaterade häckningar rapporterades i år vilket får betraktas som ett normalt utfall, då ytterligare några revir med lägre kriterier kommer till.
Per Björkman

2017

Häckningar: 1 par Galterö (Lars Erik Norbäck). 1 par Brudarebacken (Jan-Åke Noresson). 1 par Lilla Rävholmen, Styrsö (Gösta Olofsson). 1 par Björkö (Christer Fält). 1 par Sisjöns skjutfält (Magnus Rahm m fl). 1 par Sagsjön, Kållered (Bengt Hallberg). 1 par Hårssjön (Jan Tallnäs m fl). 1 par Partille golfbana (Tobias Meyer). 1 par Stora Amundö (Ulf Persson m fl). 1 par Välen (Hans Börjesson m fl). 1 par Råhult, Partille (Ingvar Björhall). 1 par Smedstorps ängar, Björketorp (Johannes Löfqvist m fl).
Tolv konstaterade eller sannolika häckningar blev slutsumman i år. Dessutom föreligger ett antal fynd med lägre häckningskriterier, så utfallet ligger inom det normala för senare år. Toppnoteringen är 24 par från sommaren 2013.
Per Björkman

2016

Häckningar: 1 par Brudarebacken (Marie Mattsson). 1 par Svarttjärnen (Jahn Ekman). 1 par Lunnagården, Mölndal (Lars Eric Rahm). 1 par Rågdal, Härryda (Johan Svedholm). 2 par Hårssjön (Leif Andersson m fl). 1 par Brännö, (Ulf Persson). 1 par Skatte mosse, Björketorp (Elon Wismén). 2 par Björlanda skjutfält (Hans Börjesson). 1 par Bua, Björketorp (Johan Svedholm). 1 par Lottkärr (Mathias Theander). 1 par Torslandaviken (Ola Wennberg). 1 par Björröd, Landvetter (Kristian Thisted). 1 par Store mosse, Sisjöns skjutfält (Lars Eric Rahm). 1 par Hökälla (John Thulin). 1 par Ryds kile, Björkö (Kristoffer Lager).
Ca 17 par finns rapporterade i år vilket ger ett normalt utfall och det verkar som vi har ett stabilt antal häckande törnskator i rapportområdet. Sedan 2004 har antalet inrapporterade par varierat från som lägst 11 par 2010 till som mest 24 par 2013.
Per Björkman

2015

Häckningar: 1 par Kålsered (Märtha Boström m fl). 1–2 par Torslandaviken (Hans Zachrisson m fl). 1 par Göddered (Per Björkman). 1 par Kippholmen (Bo Brinkhoff). 1 par Sisjöns skjutfält (Silke Klick).
Fem–sex konstaterade häckningar av törnskata är två färre än de senaste årens antal. Därutöver finns rapporter om 16 par med lägre kriterier, vilket ger 21–22 par totalt. Detta innebär en svag nedgång av törnskatan som häckfågel i rapportområdet och vi får hoppas att det rör sig om att arten underrapporteras eller att häckningskriterier saknas i rapporterna.
Per Björkman

2014

Häckningar: 1 par Slättås, Delsjöområdet (Martin Oomen m fl). 1 par Kållered (Bengt Hallberg). 1 par Harås, Björketorp (Mats Eriksson). 1 par Galterövägen, Brännö (Peter Strandvik m fl). 2 par Torslandaviken (Magnus Persson m fl). 1 par Hårssjön (Leif Andersson m fl).
Sju säkra häckningar noterades i år, och därutöver minst 15 revir, vilket ger 22 par av törnskator i området. Det är endast två färre än förra året då det bedömdes att täckningen varit god på grund av inventeringsarbetet med fiskgjusar.
Per Björkman

2013

Häckningar: 1 par Fulatjärn, Härryda (Magnus Rahm). 1 par Långetjärn, Härryda (Martin Oomen). 1 par Slättås, Delsjöområdet (Per Boström). 1 par Tolsered, Hisingen (Conny Palm). 1 par Hårssjön (Jan-Åke Noresson m fl). 1 par Västeräng, Hälsö 28.7 (Thomas Karlsson). 1 par Hills golfbana, Mölndal (Lars Eric Rahm).
Sju säkra häckningar och därutöver revirhävdande fåglar vid ytterligare sjutton lokaler ger en något bättre täckning än tidigare år. Förmodligen bidrog riksinventeringen av fiskgjuse till att fler lokaler i rapportområdets östra delar besöktes sommartid.
Per Björkman

2012

Häckningar: 1–2 par Hills golfbana (Lars Persson m fl), 1 par Sisjöns skjutfält (Bengt Hallberg m fl). 1 par Hyppeln (Bo Brinkhoff m fl). Fynd under häckningstid: Rapporterad från ytterligare 14 lokaler.
Sena fynd: 1 1K Syrhåladammen 21.10 (Ola Wennberg).
Fyra till fem säkra häckningarplus 14 fynd under häckningstid ger en något högre siffra än de senaste åren. Vi vill fortsatt uppmana alla observatörer att rapportera törnskator med häckningskriterier i Svalan. Liksom förra året gjordes även ett sent fynd.
Per Björkman

2011

Häckningar: 1 par Rörö (Magnus Unger m fl). 1 par Kållered (Bengt Hallberg). 1 par Sisjöns skjutfält (Leif Andersson m fl). 1 par Svankällan, Hisingen (Bo Brinkhoff m fl). 1 par Bergsjödalen (Amar Hot). 1 par Hökälla (Benga Ragnewall).
Sena fynd: 1 hona Galterö 4.11 (Lars Hellman).
Sex konstaterade häckningar, dessutom rapporterad med lägre häckningskriterier från ytterligare nio lokaler vilket ger femton par totalt. Det är ett bättre resultat än 2010 då totalt elva par noterades. Novemberfyndet på Galterö är extremt sent, normalt sett ses de sista törnskatorna i mitten av september. I övriga Götaland föreligger ett tiotal novemberfynd under 2000-talet.
Per Björkman

2010

Häckningar: 1 par Sisjöns skjutfält (Magnus Rahm). 1 par Smithska udden (Karl-Olof Johansson). 1 par Kärrsjön, Härryda (Mats Eriksson).
Tre konstaterade häckningar av törnskata. Dessutom finns rapporter med häckningskriterier från ytterligare åtta lokaler, varav fem i södra skärgården. Detta innebär att törnskatan tappar mark i rapportområdet. 2004 noterades tretton säkra häckningar och åtta med lägre kriterier. Hur står det till med törnskatan som häckfågel egentligen?
Per Björkman

2009

Häckningar: Fyra konstaterade häckningar: Kappered, Bergum; Svankällan, Hisingen; Sisjöns skjutfält och Brudarebacken. Häckningstid: Rapporterad från ytterligare 14 lokaler med lägre kriterier.
Ny rapporteringsart för rapportområdet. Törnskatan är upptagen på Naturvådsverkets lista över rödlistade arter och tanken är att följa dess status som häckfågel i rapportområdet framöver. Vi uppmanar därför alla att rapportera häckningar av törnskator på Svalan.
Per Björkman