Gråtrut × vittrut Larus argentatus × hyperboreus

2017

Samtliga: 1 1K str S Vinga 3.10 (Musse Björklund m fl).
En ungtrut som uppvisade karaktärer för både gråtrut och vittrut sträckte förbi Vinga den 3 oktober. Liknande fåglar har observerats flera gånger tidigare, men tack vare fina fotografier blir detta den första säkerställda hybriden i området. Hybriden är sällsynt, men noteras ändå så gott som årligen i landet.
Elis Ölfvingsso