Medelhavstrut Larus michahellis

2010

Samtliga: 1 1K Fiskhamnen 9.8–21.10 (Christer Fält m fl). 1 ad Fiskhamnen 14.8 (Johan Wallander).
Fjärde och femte medelhavstruten för rapportområdet respektive Västergötland och i samtliga fall har fynden gjorts i Fiskhamnen. Ungfågeln var ringmärkt och visade sig efter avläsning vara märkt som bounge den 19 maj vid Cheseaux-Noréaz i västra Schweiz cirka 126 mil från Göteborg. Intressant i sammanhanget är att det i Träslövsläge (Halland) den 19 augusti dök upp ytterligare en ung medelhavstrut som var ringmärkt på samma plats som Göteborgsfågeln. Denna fågel sågs dock bara tillfälligt och man lyckades aldrig läsa av hela ringen. I och med årets observationer av medelhavstrut och kaspisk trut står vi nu på fem respektive sex fynd av arterna i rapportområdet (se rutorna intill för respektive arts historik). Denna fördelning skiljer sig markant från den i landets sydligaste landskap där det årligen ses cirka tio gånger fler kaspiska trutar än medelhavstrutar.
Stefan Svanberg