Vitvingad trut Larus glaucoides

2012

Samtliga: 1 3K Göteborgs hamn 15.1–14.2 (Lars Erik Norbäck m fl). 1 4K+ Knippleskären, Torslandaviken 15.1 (Elon Wismén m fl). 1 3K+ str S Hyppeln 3.11 (Magnus Unger m fl).
Året inleddes med en invasion av vitvingade trutar i nordvästra Europa och rapporter kom om bland annat hela 600–700 ex på Färöarna. Fynden i Sverige lät inte vänta på sig och larmen om vitvingade trutar duggade tätt under januari månad. Intressant i sammanhanget var att det sågs ovanligt många äldre fåglar och Göteborg fick sitt första fynd av en 4K+. Orsaken till inflödet diskuterades och en bidragande faktor troddes vara de kraftiga västvindar som rådde över Atlanten före årsskiftet, men det spekulerades även i att ovanligt sträng kyla på Grönland kombinerat med födobrist inverkade.
Stefan Svanberg

2009

Samtliga: 1 2K Göteborgs hamn och Slottsskogen 1.1–20.4 (Stefan Svanberg m fl).
Fågeln hittades den 23 december 2008 och vistades sedan nästan fyra månader i området. Den slår dock inte den långstannande ungfågeln från vintern 2004 och 2005, som uppehöll sig i området hela sex månader och två dagar.
Stefan Svanberg

2008

Samtliga: 1 1K Göteborgs hamn och Slottsskogen 23–31.12 (Stefan Svanberg m fl).
Fågeln upptäcktes dagen före julafton och valde sedan att stanna över vintern fram till april. Det här var det sjätte fyndet av vitvingad trut i Göteborgsområdet på 2000-talet. Detta kan jämföras med 1980- och 1990-talet då det gjordes fem respektive två fynd av arten. Tittar man på vilken månad respektive fågel har upptäckts finner man två toppar, december och mars, som står för fem respektive fyra av fynden. Totalt har det nu gjorts 18 fynd i rapportområdet (se rutan på föregående sida för komplett historik). Likt två av de tidigare vitvingade trutar som gästat området observerades även årets fågel i både hamnområdet och Slottskogen.
Stefan Svanberg