Isländsk rödspov Limosa limosa islandica

2019

Samtliga: 3 ex Stora Amundö 2.6 (Lars Lundmark). 3 1K Välen 13–17.9 (Hans Börjesson m fl).
Fynd nummer tolv och tretton av underarten islandica i Göteborgsområdet.
Ola Bäckman

2018

Samtliga: 1 1K Torslandaviken 11.8 (Magnus Persson m fl). 1 1K Torslandaviken 21.8 (Juha Autio m fl). 1 1K Fotö 25–26.8 (Thomas Karlsson m fl).
Fynd nummer nio, tio och elva av underarten islandica i Göteborgsområdet.
Ola Bäckman

2016

Samtliga: 1 1K Öxnäs 18.9 (Magnus Lundström).
Ett tidsmässigt typiskt fynd av en ung islandica-spov. De tidigare fem höstfynden i Göteborg är alla gjorda mellan den 5 september och den 6 oktober. Observationen är det åttonde bestämda fyndet av underarten i rapportområdet.
Ola Bäckman

2015

Samtliga: 1 ex Torslandaviken 19.9 (Magnus Persson).
Göteborgsområdets sjunde fynd av underarten islandica gjordes under en tidpunkt som överensstämmer väl med det typiska uppträdandet av islandica-spovar i landet.
Ola Bäckman

2014

Samtliga: 3 1K Torslandaviken–Stora Hästholmen, Björlanda–Torslandaviken 11–13.9 (Magnus Persson m fl).
Sjätte fyndet av bestämd islandica i rapportområdet. Tidsmässigt ett typiskt uppträdande för rödspov av denna ras och det är förstås troligt att obestämda rödspovar kring denna tidpunkt också rör just rasen islandica.
Ola Bäckman

2008

Samtliga: 1 1K Torslandaviken 5–9.9 (Stefan Svanberg m fl) Femte fyndet av denna ras i rapportområdet. Av fynden i Göteborg har tre gjorts under perioden 5–20 september, de resterande två i maj. Se texten under rödspov för fler kommentarer kring uppträdandet.
Mikael Molin