Blåhake Luscinia svecica

Fenologi

Median Rekord
Första vår 8 maj 30 apr 2012 Flera lokaler
Sista vår 22 maj 30 maj 2004 Ersdalsviken, Hönö (Magnus Unger)
Första höst 3 sep 14 aug 2011 Brudarebacken (Kirsi Oksman Ljungqvist)
Sista höst 17 sep 20 okt 2000 Lagmansholmen (Martin Oomen)

2021

Samtliga: 1 ex Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 14–16.5 (Eva Åkesson m fl). 1 hona Vinga 16.5 (Benga Ragnewall m fl). 1 ex Välen 20.5 (Anders Nilsson). 2 ex Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 31.5 (Gösta Olofsson). 1 1K Mölnlycke stenbrott, Bråta 6.9 (Fredrik Andersson). 1 ex Arendalsudden 8.9 (John Fjörtoft Karlsen).
En hyfsat låg, men inte onormal, summa. Även fördelningen mellan vår- och höstfynd är enligt gängse mönster.
Johan Svedholm

2020

Samtliga: 1 ad hane Brudarebacken 19.5 (Anton Mangsbo m fl). 1 ad hane sj Skeppstadsholmen, Torslanda 21.5 (Christer Fält m fl). 1 ad hane sj Tjälleviks mosse, Hönö 21.5 (Mikael Molin). 1 ex sj Vidingen, Vrångö 26.5 (Tina Widén). 1 ex Torslandaviken 26.9 (Magnus Persson).
Som vanligt föreligger fler vår- än höstfynd, men totalsumman är låg. Under 2000-talet är de högsta noteringarna sexton individer under våren och nio individer under hösten.
Johan Svedholm

2019

Samtliga: 1 ex sj Galterö 15.5 (Lars Hellman). 1 hona Tistlarna 16.5 (Gösta Olofsson). 1 hane Välen 16.5 (Berndt Andersson). 2 ex Tistlarna 20.5 (Tommy Järås m fl). 1 1K hane Ganlet, Önnered 6.10 (Stefan Svanberg).
Normal fördelning mellan vår- och höstfynd där vårfynden är fyra gånger fler än höstfynden. Däremot är totalsumman låg. Under 2000-talet har antalet blåhakar varierat mellan noll och sexton individer under våren och noll och nio individer under hösten.
Johan Svedholm

2018

Samtliga: 1 ex ringmärktes Sudda, Hönö 20.8 (Björn Zachrisson m fl). 1 ex Välen 1.9 (Silke Klick). 1 ex Hyppeln 2.9 (Roger Eskilsson m fl).
Endast tre blåhakar gör 2018 till det sämsta året för arten sedan 1999, då fynd helt uteblev. Detta kan jämföras med förra årets mer normala utdelning på nio vårfynd och fyra höstfynd. Att inga vårfynd gjordes är än mer anmärkningsvärt, arten är normalt betydligt talrikare under vår- än under höststräcket hos oss. Sannolikt påverkas våra fåtaliga förbisträckande blåhakar menligt av rådande väderläge under sträckperioden.
Johan Svedholm

2017

Samtliga: 2 hanar sj Galterö 10.5 (Lars Hellman). 1 hane Brännö 12.5 (Lars Hellman). 1 hane Torslandaviken 12.5 (Magnus Persson m fl). 1 ad hane Sandvik, Hönö 13.5 (Anders Lindroos). 2 hanar Torslandaviken 14–15.5 (Fredrik Larsson, Bo Brinkhoff m fl). 1 ex Brudarebacken 14.5 (Roger Eskilsson). 1 hane Smedstorps ängar, Björketorp 14.5 (Johannes Löfqvist m fl). 1 ex Tjälleviks mosse, Hönö 31.8 (Kjell Häggvik). 1 1K Torslandaviken 2.9 (Magnus Persson). 1 ex Torslandaviken 8.9 (Ola Wennberg). 1 ex Torslandaviken 10.9 (Magnus Persson).
Nio vårblåhakar och knappt hälften så många under hösten är en synnerligen normal årsutdelning efter ett par år med något lägre antal. Arten är en utpräglad sydostflyttare och är därmed betydligt fåtaligare hos oss än i östra Sverige under flyttningen.
Johan Svedholm

2016

Samtliga: 1 hane Rörö 6–7.5 (Sven Ängermark m fl). 1 hane sj Galterö 9.5 (Lars Hellman). 1 honfärgad Nötholmen, Vrångö 13.5 (Tina Widén). 1 hane Torslandaviken 21.5 (Ola Wennberg m fl). 1 ex sj Getryggen, Delsjöområdet 29.5 (Tommy Johansson). 1 honfärgad Rörö 22.9 (Elis Ölfvingsson). 1 1K Brudarebacken 24.9 (David Klingberg m fl).
Fem vårfynd och två höstfynd är en låg, men inte onormal siffra. Under 2000-talet har antalet varierat mellan två och sexton individer under våren respektive noll och nio individer höstetid.
Johan Svedholm

2015

Samtliga: 1 ex Brudarebacken 10.5 (Roger Eskilsson) samt 1 hane samma lokal 14.5 (Göran Sahlin m fl). 1 hane Sandvik, Torslanda 15.5 (Christer Fält). 1 ex Brännö 15.5 (Linus Westlund). 1 hane Hyppeln 21.5 (Stefan Svanberg). 1 ex Vinga 26.9 (Dan Klasson m fl).
Fyra-fem vårfynd och ett höstfynd ligger klart under genomsnittet för 2000–talet, även om det är klart bättre än 2014 då endast två vår- och inga höstfynd gjordes. Sannolikt har rådande väderläge under artens flyttningstid stor betydelse för utfallet.
Johan Svedholm

2014

Samtliga: Vår: 1 ex Galterö 14.5 (Lars Hellman). 1 hona Eklanda, Mölndal 18.5 (Per-Anders Svensson m fl).
Endast två vårfynd och inga höstfynd gör 2014 till det i särklass sämsta blåhakeåret under 2000-talet. Genomsnittssiffrorna för 2000-talet är nio vårfynd och tre höstfynd, och årets dåliga utdelning får sannolikt tillskrivas missgynnsamma väder- och vindförhållanden för denna utpräglade sydostflyttare som alltid varit betydligt sparsammare hos oss än i de östra delarna av landet.
Johan Svedholm

2013

Samtliga: Vår: 1 ex Hummerviken, Öckerö 8.5 (Bo Brinkhoff). 1 ex Torslandaviken 10.5 (Magnus Persson). 1 hona Torslandaviken 11.5 (Ola Wennberg m fl). 1 ex Lappesand, Hönö 11.5 (Hans Zachrisson). 1 ex sj Ersdalsviken, Hönö 14.5 (Thomas Karlsson). 1 ex Ersdalen, Hönö 16.5 (Jon Håkansson). 1 ex Sisjöns skjutfält 23.5 (Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad). Höst: 1 ex Vinga 28.9 (Ingemar Johansson m fl). 1 ex Slingan, Hönö 28.9 (Arne Ekström).
Sju vårfynd och två höstfynd är en normal utdelning som ligger något under genomsnittet för 2000-talet. Som vanligt är arten talrikare hos oss under våren än under hösten.
Johan Svedholm

2012

Samtliga: Vår: 1 ad hane Rörö 30.4 (Thomas Karlsson). 1 ex Torslandaviken 30.4 (Magnus Persson). 1 hane Slottsskogen 1.5 (Hans-Erik Hermansson m fl). 2 ex Hyppeln 1.5 (Magnus Unger). 1 ex Torslandaviken 1.5 (Magnus Persson). 1 hane Galterö 3.5 (Lars Hellman). 1 hane Torslandaviken 13.5 (Elon Wismén m fl). 1 ex Utbyfältet 23.5 (Roger Eskilsson). Höst: 1 ex Smithska udden 20.8 (Thomas Karlsson). 1 ex Torslandaviken 10.9 (Magnus Persson).
Årets summa kan nästan inte bli normalare då det landar exakt på genomsnittssiffrorna för hela 2000-talet, nämligen nio vårfåglar och tre höstfåglar. Vad som däremot inte är så normalt är att såväl vårfynden som första höstfyndet var ovanligt tidiga.
Johan Svedholm

2011

Samtliga: Vår: 1 hane Hyppeln 10.5 (Bo Brinkhoff). 2 ex sj Tjälleviks mosse, Hönö 11.5 (Jon Håkansson m fl). 1 ex Långholmen, Gbg:s södra skärgård 11.5 (Ivar Ivarsson). Höst: 1 hane Brudarebacken 14.8 (Kirsi Oksman Ljungqvist).
Tre vårfynd och ett höstfynd är en dålig utdelning, och gör 2011 till det sämsta blåhakeåret under 2000-talet jämte 2007. Genomsnittssiffrorna under åren 2000–2010 är 9 ex under våren och 3 ex under hösten.
Johan Svedholm

2010

Vår: 1 ad hane Torslandaviken 5.5 (Björn Dellming). 4 ex Torslandaviken 13.5 (Ola Wennberg m fl). 1 ad hane Hyppeln 13.5 (Martin Oomen). 1 hane Slottsskogen 14.5 (Tina Widén m fl). 1 ex sj Galterö 15.5 (Lars Hellman). 2 ex sj Tjälleviks mosse, Hönö 17.5 (Mikael Molin m fl). 1 honfärgad Brudarebacken 17.5 (Roger Eskilsson m fl). 1 hane Sisjöns skjutfält 20.5 (Magnus Rahm m fl).
Höst: 1 ex Rörö 31.8 (Thomas Karlsson). 1 honfärgad Nötholmen, Hönö 11.9 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex Tjälleviks mosse, Hönö 16.9 (Olof Armini).
Tolv vårfåglar och tre höstfynd är ett gott men inte onormalt resultat. Som vanligt är arten betydligt talrikare hos oss under vårsträcket än under höststräcket.
Johan Svedholm

2009

Vår: 1 honfärgad Stora Amundö 14.5 (Svante Martinsson). 1 hane Sandvik, Hönö 14.5 (Per Björkman). 1 ad hane Rördammen, Öckerö 15.5 (Bengt Karlsson). 1 honfärgad Brudarebacken 15.5 (Roger Eskilsson m fl). 2 ex Torslandaviken 15.5 (Ola Wennberg m fl). 1 ex Rådasjön 15.5 (Johannes Löfqvist). 1 hane Tjälleviks mosse, Hönö 15.5 (Leif Andersson). 1 ad hane Nötholmen, Vrångö 15.5 (Tina Widén). 2 ex Rörö 16.5 (Rolf Nyback). 2 hanar Galterö 16.5 (Ola Wennberg). 1 ex Torslandaviken 16.5 (Magnus Persson). 1 ex Rörö 22.5 (Daniel Gustafsson).
Höst: 1 ex Killingsholmen, Askim 5.9 (Jan Mogol m fl). 1 ex Ramberget, Hisingen 19.9 (Matserik Eriksson). 1 ex Tjälleviks mosse, Hönö 22.9 (Claes-Göran Ahlgren).
Femton vårfynd och tre höstfynd är en ganska bra utdelning. Under 00-talet har antalet varierat mellan två och sexton individer under våren respektive en och nio individer höstetid. Det tycks ha varit ett kraftigt inflöde under perioden 14–16 maj, då hela fjorton fåglar noterades.
Johan Svedholm

2008

Vår: 1 hane Ersdalen, Hönö 7.5 (Leif Andersson m fl). 2 hanar Brudarebacken 9.5 (Roger Eskilsson m fl). 1 hane Ramberget 9.5 (Matserik Eriksson). 1 hane Galterö 9.5 (Malin Karlsson). 1 hane Otterbäcken, Askimsviken 10.5 (Ola Wennberg). 1 hane Rörö 11.5 (Per Björkman m fl). 1 hane Torslandaviken 16.5 (Ola Wennberg). 1 hane Rörö 18.5 (Hans Zachrisson). 1 hane Vrångö 19.5 (Tina Widén). 1 hane Galterö 23.5 (Roger Eskilsson).
Höst: 1 hane Rörö 21.9 (Magnus Unger).
Tio vårfynd och ett höstfynd är helt normalt. Även om höstutdelningen är något låg följer fyndbilden det typiska mönstret för rapportområdet med fler vår- än höstfynd. Denna fördelning delar arten för övrigt med ringtrasten.
Johan Svedholm

2007

Vår: 1 hona Brudarebacken 9.5 (Roger Eskilsson m fl). 1 hane död Delsjöområdet 28.5 (Per Boström).
Höst: 1 1K Öxnäs 22.8 (Lars Paterson). 1 ex ringm Sudda, Hönö 29.8 (Björn Zachrisson m fl).
Endast två vårfynd och lika många höstfynd gör 2007 till det sämsta blåhakeåret sedan 1999 då arten uteblev helt i rapportområdet. Under 2000–2006 har årssumman legat i intervallet 6–25 ex.
Johan Svedholm