Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus

Fenologi

Median Rekord
Sista vår 2 maj 15 maj 2013 Lagmansholmen (Kåre Ström)
Första höst 18 sep 29 aug 2016 Hökälla (John Thulin)

2021

Samtliga: Januari–februari: Minst 5 ex Välen 1.1–5.2 (Stefan Svanberg m fl). Minst 1 ex Torslandaviken 2–21.1 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex Ö Rotemossen, Kållered 2.1 (Tomas Cahier). Minst 3 ex Fässberg, Mölndal 6.1–14.2 (Lars-Eric Rahm m fl). 1 ex Björkö 6.1 (Kristoffer Lager). 1 ex Stora Amundö 16.1 (Lars Lundmark m fl). 1 ex Säveåns dalgång 24.1–17.2 (Erik Ahlgren m fl).1 ex Sandvik, Torslanda 30.1 (Christer Fält). Minst 2 ex Hökälla 30.1–22.2 (John Thulin m fl). 1 ex Johanneshus, Billdal 2–16.2 (Sten Levin). 1 ex Vällsjön, Råda 6–7.2 (Donald Blomqvist m fl). 2 ex Askimsviken 6–11.2 (Uno Unger m fl). 1 ex Sudda, Hönö 6.2 (Petter Yxell). 2 ex Göteborgs botaniska trädgård 7–9.2 (Ove Ferling m fl). 1 ex Landvettersjön 9–10.2 (Fredrik Andersson m fl). 2 ex Stretered, Kållered 13–20.2 (Ove Ferling m fl). Vår: 1 ex Hökälla 3.3 (Mikael Sundberg). 1 ex Rådasjöns naturreservat 13.3 (Johannes Löfqvist). 1 ex Torslandaviken 24.3 (Christer Fält). 1 ex Lagmansholmen, Säve 26.3 (Markus Lagerqvist). 1 ex Sisjöns skjutfält 2–3.4 (Lars-Olof Sandberg m fl). 1 ex Torslandaviken 20.4 (Magnus Persson). 1 ex Ramleberget, Hönö 2.5 (Hans Zachrisson). 1 ex Sisjöns skjutfält 9.5 (Sven Toresson). Höst: Sammanlagt ca 47 ex 18.9–30.11. December: 1 ex Fässberg 8.12 (Lars Eric Rahm). 1 ex Hökälla 4.12 (Stefan Svanberg). 1 ex Stretered, Kållered 7.12 (Ove Ferling m fl). 1 ex Klare mosse, Hisingsparken 9.12 (John Fjörtoft Karlsen). 1 ex Ersdalen, Hönö 12.12 (Bengt Karlsson). 1 ex Eklanda 17.12 (Britta Svensson). Höga antal: 14 ex Hökälla 14.11 (John Thulin m fl).
Vi antar alltid en viss försiktighet i sammanräkningen av rastande dvärgbeckasiner. Med det sagt bör vi ändå kunna konstatera att åtminstone 24 beckasiner verkar ha övervintrat i området 2020–2021. Lägg där till fem individer i december så landar vi på totalt 29 vinterbeckasiner under året. Det är det klart högsta noterade antalet under 2000-talet med 2009 års 22 övervintrare som god tvåa. Snittet ligger snarare på omkring tio individer. Åtta vårfynd är helt i paritet med det normala vilket även höstens ca 47 individer får anses vara.
Ola Bäckman

2020

Samtliga: Januari–februari: 1 ex Ryds kile, Björkö 4.1 (Per Karlsson Linderum m fl). 1 ex Hökälla 15.2 (Benga Ragnewall). Vår: 1 ex Välen 1.3 (Hans Börjesson). 1 ex Välen 26.3 (Stefan Svanberg). 1 ex Torslandaviken 27.3 (Hans Börjesson m fl). 1 ex Torslandaviken 28.3 (Tommy Järås). 1 ex Brudberget, Mölndal 29.3 (Lars Eric Rahm). 4 ex Hökälla 1.4 (John Thulin m fl). 1 ex Torslandaviken 2–3.4 (Örnulf Asker m fl). 2 ex Hökälla 4.4 (Staffan Larsson). 1 ex Hönö 7.4 (Hans Zachrisson). 1 ex Hökälla 7.4 (Andreas Svensson). 2 ex Rörö 10.4 (Per Björkman m fl). 1 ex Fridhemsviken, Rådasjöns naturreservat 11.4 (Johannes Löfqvist). Höst: Sammanlagt 42 ex 12.9–25.11. December: 5 ex Torslandaviken 6–21.12 (Christer Fält m fl). 3 ex Ryds kile, Björkö 20–23.12 (Kristoffer Lager m fl). 1 ex Sandvik, Hönö 20.12 (Bengt Karlsson). 3 ex Välen 24–25.12 (Uno Unger m fl). 1 ex Stora Kärrsvik, Öckerö 29.12 (Bengt Karlsson). Höga antal: 7 ex Hökälla 22.10–23.12 (Jan Hellström m fl). 5 ex Torslandaviken 6–21.12 (Christer Fält m fl).
Endast två individer på vårvintern är lite mindre än vad som normalt brukar rapporteras, medan 13 individer i december är en finare utdelning där dessutom hela fem individer sågs i Torslandaviken. Årssnittet av vinterfynd ligger på ca tio exemplar. Räknar vi lite försiktigt hamnar vi ändå på minst 13 individer under våren vilket är bra då vårantalet sällan blir tvåsiffrigt. Höstens 42 individer är ett relativt normalt uppträdande.
Ola Bäckman

2019

Samtliga: Vinter: 3 ex Storgärdet, Rådasjöns naturreservat 5.1 (Martin Oomen). 1 ex Torslandaviken 6.1–2.2 (Ulf Persson m fl). 1 ex Askimsbadet 17–26.1 (Uno Unger m fl). 1 ex Hökälla 20.1 (John Thulin). 1 ex Prästabäcken, Fässberg 27.1 (Lars Eric Rahm). 1 ex Gunnestorps mosse 27.1 (Bo Brinkhoff). Vår: 1 ex Storgärdet, Rådasjöns naturreservat 23.3 (Johannes Löfqvist). 1 ex Välen 30.3 (Hans Börjesson). 1 ex Välen 5–6.4 (Uno Unger m fl). 1 ex Storgärdet, Rådasjöns naturreservat 28.4 (Johannes Löfqvist). Höst: Sammanlagt 34 ex 24.9–30.11. Höga antal: 11 ex Hökälla 3.10 (Ove Andersson m fl).
Åtta noterade övervintrare är ett ganska normalt utfall för området. Vårfynd överstiger sällan tio individer så fyra exemplar är lågt men inte anmärkningsvärt. Höstens 34 ex med högstaantalet 11 ex i Hökälla den 3 oktober, ligger också inom den normala variationen för Göteborgsområdet.
Ola Bäckman

2018

Samtliga: Januari–februari: 2 ex Storgärdet, Rådasjöns naturreservat 4–5.1 (Johannes Löfqvist m fl). 1 ex Gunnestorps mosse 12.1 (Bo Brinkhoff m fl). 4 ex Askimsviken 14.1–20.3 (Uno Unger m fl). 1 ex Prästabäcken, Fässberg 25.2–17.3 (Lars Eric Rahm m fl). Vår: 1 ex Torslandaviken 7.3–11.3 (Bengt Börjesson m fl). 1 ex Prästabäcken, Fässberg 2.4 (Lars Eric Rahm). 1 ex Stora Amundö 2.4 (Jan Mogol). 2 ex Storgärdet, Rådasjöns naturreservat 15.4 (Johannes Löfqvist). Höst: Sammanlagt ca 50 ex 9.9–12.11. December: 1–2 ex Askimsviken 15–30.12 (Uno Unger m fl). Höga antal: 5 ex Rådasjöns naturreservat 10.10 (Martin Oomen). 5 ex Hökälla 15–16.10 (John Thulin).
8–9 vinterindivider är sett till 2000-talens snitt på ca 10 individer ett helt normalt utfall. Det är troligt att de exemplar som sågs i mars vid Prästabäcken och Askimsviken är samma individer som noterats under vinterperioden varför de är klumpade med dessa i sammanställningen. Vårens fem individer får då numera nästan ses som ganska lågt, där det förstås även är möjligt att exemplaret som sågs tidigt i april vid Prästabäcken är samma individ som tidigare noterats på lokalen. Inga stora flockar under hösten men ett totalantal på ca 50 individer är ett steg i rätt riktning med tanke på ganska låga antal de senaste två åren.
Ola Bäckman

2017

Samtliga: Januari–februari: 1–2 ex Hökälla 16.1–11.2 (Uno Unger m fl). 2–3 ex Fässberg–Eklanda, Mölndal 17.1–9.2 (Uno Unger m fl). 1 ex Askimsbadet 9.2 (Uno Unger). 1 ex Rörö 10.2 (Stefan Svanberg). Vår: 1 ex Hökälla 14–16.3 (John Thulin). 1 ex Rörö 1.4 (Karin Yllö m fl). 1 ex Smedstorps ängar, Björketorp 2.4 (Pär Lydmark). 1 ex Välen 8.4 (Hans Börjesson m fl). 1 ex Stora Amundö 22–27.4 (Lars Lundmark). 1 ex Hökälla 27.4 (Hans Petersson). 1 ex Utbyfältet 29.4 (Roger Eskilsson). 1 ex Fässberg, Mölndal 1.5 (Ivar Ivarsson). Höst: Sammanlagt ca 20 ex 24.9–20.11. December: 1 ex Askimsbadet 12.12 (Uno Unger). 1 ex Rådasjöns naturreservat 25.12 (Johannes Löfqvist).
7–9 vinterindivider ligger strax under snittet på ca 11 exemplar under 2000-talet. Åtta vårindivider är en fler än i fjol och ett antal som ligger väl i linje med artens uppträdande i området. Som förra året sågs ett relativt lågt antal dvärgbeckasiner under hösten och aldrig fler än tre individer samtidigt.
Ola Bäckman

2016

Vinter: Januari–februari: 2 ex Välen 2–21.1 (Morgan Larsson m fl). 1 ex Hökälla 2.1–1.3 (Anders Kronhamn m fl). 2–3 ex Fässberg, Mölndal 9.1–19.2 (Lars Eric Rahm m l). 1 ex Ersdalen, Hönö 9–10.1 (Thomas Karlsson m fl). 1 ex Torslandaviken 10–22.1 (Magnus Persson ml). 1 ex Rörö 17.1 (Uno Unger m fl). 2 ex Gunnestorps mosse 19.1 (Fredrik Larsson). December: 1 ex Prästabäcken, Fässberg 15.12 (Conny Palm).
Vår: 1 ex Välen, Göteborg 19.3 (Uno Unger). 1 ex Välen 31.3 (Hans Börjesson). 1 ex Hökälla 1.4 (Stig Carlsson). 1 ex Kikås avfallsanläggning 4.4 (Morgan Johansson). 1 ex Lunnagården, Mölndal 14.4 (Lars Eric Rahm). 1 ex sp Kvillehed, Nordre älv 23.4 (Tina Widén m fl). 1 ex Smedstorps ängar, Björketorp 1.5 (Johannes Löfqvist).
Cirka tolv individer är precis i paritet med genomsnittet av vinterfynden under 2000-talet. Antalet vårfynd på sju individer är lägre i jämförelse med de senaste tre åren som bjudit på relativt höga antal men ändå strax över genomsnittet sett till tidigare år. För höstperioden brukar endast höga antal redovisas men i år gjordes inga observationer på fler än tre exemplar. Totalt sett sågs faktiskt inte fler än cirka 25 dvärgbeckasiner under hösten vilket är en riktigt låg siffra.
Ola Bäckman

2015

Vinter: Januari–februari: 1 ex Torslandaviken 4.1–7.2 (Tony Norman m fl). 1 ex Hökälla 6.1 (Ulf Persson m fl). 4 ex Välen 22.1–21.2 (Uno Unger m fl). December: 1 ex Välen 2.12 (Göran Gustavsson). 2 ex Hökälla 12–31.12 (Stig Carlsson m fl).
Vår: 1 ex Torslandaviken 15.3 (Elis Ölfvingsson). 3 ex Hökälla 18.3 (Ulf Persson). 6 ex Hökälla 10–15.4 (Stefan Malm m fl). 1 ex Fridhemsviken 2–3.4 (Johannes Löfqvist). 1 ex Björröd, Landvetter 12.4 (Kristian Thistedt). 1 ex Välen 21.4 (Silke Klick). 1 ex sp Öxnäs 2.5 (Magnus Lundström).
Höga antal: 13 ex Hökälla 22.10 (Ove Andersson m fl).
Nio exemplar under vintertid är strax under genomsnittet på ca 11 ex under 2000-talet. Vårsiffran på 14 ex är återigen relativt hög, i fjol noterades minst 17 ex. Högsta antalet ligger i linje med tidigare uppträdanden under 2000-talets höstar där 2012 dock sticker ut rejält med ett högstaantal på hela 27 ex.
Ola Bäckman

2014

Vinter: Januari–februari: 1 ex Välen 13.1 (Uno Unger). 4 ex Hökälla 14.1–16.2 (Per Björkman m fl). 1 ex Gunnestorps mosse 18.1 (Tommy Järås m fl). 2 ex Fässberg 19.1–1.2 (Lars Eric Rahm m fl). 1 ex S:t Jörgens golfbana 21.1 (Freddy Persson). 1 ex Askimsbadet 27.1 (Uno Unger). 1 ex Ellesbo älvstrand 29.1 (Uno Unger). December: 1 ex Hökälla 8.12 (Freddy Persson). 1 ex Torslandaviken 8–21.12 (Ola Wennberg m fl).
Vår: 3 ex Torslandaviken 9.3 (Stefan Svanberg). 1–3 ex Hökälla 11–19.3 (Per Björkman m fl). 2 ex Välen 27.3 (Hans Börjesson). 2 ex Hökälla 1–6.4 (Tina Widén m fl). 1 ex Lunnagården, Mölndal 6.4 (Lars Eric Rahm). 1 ex Sudda, Hönö 6.4 (Bengt Karlsson). 1 ex Torslandaviken 6.4 (Magnus Persson). 1 ex Stora Amundö 7.4 (Lars Lundmark). 1 ex Välen 9.4 (Hans Börjesson). 1 ex Lilla Amundö 12.4 (Silke Klick). 1 ex Fridhemsviken 12.4 (Johannes Löfqvist). 1 ex Lärjeåns dalgång, Angered 16.4 (Martin Oomen). 1 ex Hökälla 19.4 (Benga Ragnewall).
Höga antal: 7 ex Välen 11.10 (Stefan Svanberg). 6 ex Hökälla 11.10 (John Thulin). 6 ex Hökälla 30.10 (Göran Sahlin m fl). 6 ex Hökälla 4.11 (Ulf Persson).
Minst 17 fynd av dvärgbeckasin under våren är den högsta siffran hittills i området. Det tidigare högsta noterade antalet är 13 ex 2005. Årets högsta antal är precis som i fjol relativt blygsamma och inte i närheten av rekordnoteringen 2012 på 27 ex. Antalet vinterfynd på 13 ex är ganska väl i paritet med genomsnittet under 2000-talet som ligger på 12 ex.
Ola Bäckman

2013

Vinter: Januari–februari: Som mest 2 ex Hökälla 12.1–3.2 (Uno Unger m fl). 1 ex Välen 12.1 (Carl Jyker m fl) samt 1 ex samma lokal 13.2 (Lars Nilsson). 1 ex Fässberg 13.1–17.2 (Lars Eric Rahm m fl). 1 ex Rörö 13.1 (Magnus Unger m fl). 2 ex Ellesbo älvstrand 12.2 (Uno Unger). 1 ex Askimsbadet 13–27.2 (Tina Widén m fl). December: 1–2 ex Torslandaviken 10–14.12 (Ola Wennberg m fl).
Vår: 1 ex Hökälla 9.3 (Berndt Lindberg). 1 ex Prästabäcken, Fässberg 16.3 (Lars Eric Rahm) samt 1 ex samma lokal 19.3 (Uno Unger m fl). 1 ex Vrångö 18.4 samt 23.4 (Martin Oomen). 1 ex Fässberg 4.5 (Lars Eric Rahm). 1 ex sp Lagmansholmen 5.5 (Magnus Persson m fl). 1 ex Vinga 5.5 (Anders Jihmanner m fl). 1 ex Hökälla 5.5 (Uno Unger m fl). 1 ex Lagmansholmen 6.5 (Owe Hougström) samt 1 ex samma lokal 15.5 (Kåre Ström).
Höga antal: 6 ex Hökälla 13.10 (John Thulin). 6 ex Hökälla 31.10 (John Thulin m fl). 8 ex Hökälla 8.11 (Kicki Westman m fl).
Det sågs ovanligt många dvärgbeckasiner under våren 2013, framförallt i maj vilket normalt sett är en månad med mycket få observationer av arten. Oftast görs bara något enstaka majfynd och det är inte ovanligt att observationer uteblir helt. Under hösten gjordes som vanligt de högsta noteringarna vid Hökälla. Oftast blir det någon dag med tvåsiffrigt antal så årets maxnotering på 8 ex får ses som lite klenare än vanligt och har en bra bit upp till rekordnoteringen från i fjol på hela 27 ex.
Stefan Svanberg

2012

Vinter: 1 ex Fässberg 1–13.1 (Magnus Rahm m fl). 1–3 ex Hökälla 10.1–8.3 (Jesper Knape m fl). 1 ex Fässberg 28.1–7.2 (Johan Svedholm m fl). 1 ex Torslandaviken 2–11.2 (Uno Unger m fl). 1 ex Säveåns dalgång. Lexby 12–14.2 (Eric Engelbrecht). 1–2 ex Välen 15–20.2 (Uno Unger m fl). 1 ex Ekered, Angered 17.2 (Stefan Svanberg). 1 ex Askimsviken 27.2 (Christer Cederfalk). 1 ex Prästabäcken, Fässberg 1–14.12 (Lars-Eric Rahm m fl). 1 ex Rörö 1–2.12 (Uno Unger m fl). 1 ex Hökälla 1.12 (Per Björkman m fl). 1 ex Mossen och Lappesand, Hönö 1–27.12 (Håkan Möller m fl).
Vår: 1 ex Stora Amundö 17.3 (Uno Unger). 1 ex Torslandaviken 3.5 (Per Björkman).
Höga antal: Hökälla: 13 ex 10.10 (Martin Oomen). 19 ex 18.10 (Jan Krantz m fl). 27 ex 29.11 (John Thulin m fl).
Det 27 ex som rapporterades från Hökälla den 29 november är med bred marginal det högsta antal som rapporterats i området. Det tidigare högsta antalet lydde på 15 ex och observerades vid samma lokal den 20 november 2008. Femton exemplar under vintern är vidare något fler än det genomsnittliga antalet på 2000-talet vilket ligger på 11 ex medan endast två vårfynd är något magert. Nor­-malt brukar kring 5 ex ses varje vår.
Mikael Molin

2011

Vinter: 1 ex Hökälla 2.1–16.2 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex Skulltorp, Partille 16.1 (Kerstin Martinsson). 2 ex Skogomedammen, Hökälla 6–19.12 (Birger Kaiser m fl). 1 ex Välen 6–19.12 (Uno Unger m fl). 1 ex Fässberg, Mölndal 24.12 (Lars-Eric Rahm).
Vår: 1 ex Hökälla 11.3 (Berndt Lindberg). 1 ex Välen 2.4 (Birger Kaiser). 1 ex Hökälla 4.5 (Karl-Olof Johansson).
Höga antal: 8 ex Hökälla 20.10 (Thomas Palholmen m fl).
Endast fem vinterfynd är klart färre än de i genomsnitt 11 som rapporterats under övriga vintrar på 2000-talet. Det är lockande att tro att de stränga vintrarna gjort övervintring svårare än normalt. Antalet vårfynd och högsta antalet är något lägre än normalt; i genomsnitt ses fem ex under våren medan det genomsnittliga högsta antalet under 2000- talet är 11 ex.
Mikael Molin

2010

Vinter: Januari–februari: 1 ex Torslandaviken 1.1 (Magnus Persson). 1 ex Prästabäcken, Fässberg 1.1–4.2 (Ulf Lindell m fl). 1 ex Eklanda, Mölndal 2.1 (Johan Svedholm). 1 ex Brännö 4–24.1 (Lars Hellman). 1 ex Rörö 4.1 (Uno Unger m fl). 1 ex Välen 6.1–4.2 (Magnus Rahm m fl). 1 ex Grevedämmet, Mölndal 7–9.1 (Uno Unger m fl). December: 1–2 ex Välen 1–9.12 (Bo Brinkhoff m fl). 1–2 ex Hökälla 2–21.12 (Uno Unger m fl). 1 ex Askimsbadet 14.12 (Uno Unger).
Vår: 1 ex Välen 20.3 (Björn Sjöstrand m fl). 1 ex Torslandaviken 9.5 (Per-Erik Hagström m fl).
Höga antal: 7 ex Hökälla 28.10 (Bengt Adamsson m fl) och 6 ex samma lokal 6.10 (Martin Oomen).
Tolv vinterfynd är något färre än i fjol, då 22 ex rapporterades men ändå normalt eftersom det i genomsnitt rapporterades 11 ex per år under 2000-talets vintrar. Både de två vårfynd och de sju exemplaren som utgör högsta antalet rapporterade fåglar är dock något färre än normalt eftersom de genomsnittliga antalen av de båda under 2000-talet är 5 respektive 10 ex.
Mikael Molin

2009

Vinter: 1–2 ex Prästabäcken, Mölndal 2.1–28.2 (Lars Eric Rahm m fl). 1–3 ex Hökälla 16.1–5.3 (Bo Brinkhoff m fl). 1–2 ex Torslandaviken 3–4.2 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex Stora Amundö 8.2 (gm Club 300 BMS). 1 ex Välen 17–25.2 (Tony Norman m fl). 1 ex Kärrsviken, Rörö 26.12 (Björn Dellming m fl). 1–3 ex Prästabäcken, Mölndal 20–24.12 (Lars Eric Rahm m fl). 1 ex Välen 20–23.12 (Ingvor Svensson m fl). 1 ex Galterö 5.12 (Christer Fält). 1–7 ex Torslandaviken 1–5.12 (Bo Brinkhoff m fl).
Vår: 1 ex Rådasjön 8.3 (Johannes Löfqvist). 2 ex Stora Amundö 9.3 (Uno Unger). 1 ex Torslandaviken 23.3 (Martin Oomen). 1 ex Stora Amundö 25–26.3 (Hans Wahlberg m fl). 1–2 ex Rådasjön 2–8.4 (Johannes Löfqvist). 1 ex Stora Amundö 6.4 (Lars Lundmark). 1 ex Välen 14–15.4 (Hans Börjesson m fl). 1 ex sp Öxnäs 23.4 (Martin Oomen). 1 ex Rådasjön 26.4–2.5 (Johannes Löfqvist m fl).
Höga antal: 11 ex Hökälla 6.10 (Martin Oomen).
En summering av årets vinteruppträdande av arten ger cirka 22 ex vilket är det högsta antal som rapporterats under 00-talet. Tidigare högsta noteringar är cirka 17 ex (2005) och cirka 15 ex (2007). Även antalet vårfynd, cirka 11 ex, är ganska högt, men inte rekord eftersom det under år 2005 rapporterades cirka 13 ex. Liksom ifjol hördes det glädjande nog en spelande fågel under slutet av april. De två senaste årens spelfynd är de första på många år i rapportområdet. Även tidigare fynd är gjorda vid lokalerna Lagmansholmen och Öxnäs och troligen skulle fler fynd göras om bara fler skådare var ute och lyssnade på kvällarna i andra halvan av april. Högsta antalet är normalt för 00-talet.
Mikael Molin

2008

Vinter: 1 ex Välen 2.1–16.2 Uno Unger m fl). 1 ex Stora Amundö 7.2 (Uno Unger). 1 ex Hökälla 21.2 (Mats Raneström m fl). 1–3 ex Torslandaviken 1–28.12 (Martin Oomen m fl).
Vår: 1 ex Prästabäcken, Fässberg 26.3 (Lars-Eric Rahm), 1 ex Lagmansholmen, Säve 3.4 (Karl-Olof Johansson). 1 ex sp Öxnäs 23.4 (Martin Oomen). 1–2 ex Rådasjön 26.4–2.5 (Johannes Löfqvist).
Höga antal: 15 ex Hökälla 20.11 (Jan Krantz m fl).
Sex exemplar rapporterade under vintern är något under det årliga genomsnittet (10 ex) under 2000-talet. Antalet vårfynd är dock normalt medan högsta rapporterade antal är något högre än den tidigare högsta noteringen under 2000-talet (14 ex Hökälla den 13–16 oktober 2002). Den spelande fågeln vid Öxnäs förtjänar ett extra omnämnande, då spelande fåglar är mycket sällsynta i vårt rapportområde.
Mikael Molin

2007

Vinter: Januari–februari: 3 ex Välen 17.1 (Uno Unger). 1 ex Rörö 22.1 (Uno Unger). 1 ex Stora Amundö 16.2 (Uno Unger). 2 ex Prästabäcken, Fässberg 21.2 (Lars Eric Rahm) och 1 ex samma lokal 23–27.2 (Birger Kaiser m fl). 1 ex Askimsbadet 23.2 (Uno Unger). December: 1 ex Stora Amundö 22.12 (Uno Unger). 1 ex Galterö 30.12 (Lars Hellman). 6 ex Hökälla 30.12 (Martin Oomen).
Vår: 1 ex Stora Amundö 5.3 (Uno Unger).
Höst: Sammanlagt ca 30–40 ex under perioden 15.9–16.11.
Höga antal: 12 ex Hökälla 8.10 (Martin Oomen).
Vinterfynd i en numera normal omfattning. Endast ett vårfynd är emellertid klart under genomsnittet, och fyndet utgörs sannolikt av en övervintrande individ. Vårfynden brukar variera och ligger normalt på 5–10 fynd. Antalet höstfynd är dock normalt och med det lustiga sammanträffandet att, liksom år 2005, ett högsta antal om 12 ex sågs i Hökälla.
Anders Kronhamn