Havssula Morus bassanus

2021

Höga antal: 1 500 ex str S Vinga 25.9 (Göran Darefelt m fl). 880 ex str Hyppeln 4.10 (Ingemar Åhlund).
Fyrsiffriga sulsummor kan vi inte rapportera om varje år, men i år blev det god utdelning under artens prime time i månadsskiftet mellan september och oktober.
Magnus Rahm

2020

Höga antal: 650 ex str Kråkudden, Hönö 6.7 (Raul Vicente m fl). 350 ex str S Kråkudden, Hönö 29.7 (David Armini m fl). 327 ex sträckande S Vinga 23.8 (Stefan Svanberg m fl).
Udda fynd: 1 2K+ Torslandaviken 23.11 (Ola Wennberg m fl).
I år räknades faktiskt de högsta antalen sulor under sommaren. Höstens antal var betydligt mer beskedliga. Sulan i Torslandaviken var i dålig kondition och hittades tyvärr död dagen efter.
Magnus Rahm

2019

Höga antal: 420 ex str S Kråkudden, Hönö 13.9 (Lars Andersson). 414 ex str S Kråkudden, Hönö 15.9 (David Armini m fl). 488 ex str S Kråkudden, Hönö 12.10 (Musse Björklund m fl).
Udda fynd: 1 adult Lärjedalens golfbana 6.5 (Håkan Thorstensson). 1 adult Torslandaviken 16.5 (Ola Wennberg).
Likt andra pelagiska arter gjorde bristen på hårda västvindar att det blev relativt sparsmakat med sulor under 2019. Under 10-talet har vi blivit bortskämda med fyrsiffriga dagssummor, men i ett längre perspektiv är det inte märkvärdigt att årets bästa dag innebar färre än 500 sulor. En smula märkvärdiga är däremot fynden i Torslandaviken och särskilt Lärjedalens golfbana, förmodligen av sjuka eller utmattade individer.
Magnus Rahm

2018

Höga antal: 2 632 ex str S Kråkudden, Hönö 22.9 (David Armini m fl). 2 654 ex str S Kråkudden, Hönö 26.9 (Martin Alexandersson m fl). 1 500 ex str S Vinga 29.9 (Ulf Lindell m fl). 1 556 ex str S Kråkudden, Hönö 30.9 (Mattias Pozsgai m fl).
Udda fynd: 1 1K str O Välen 15.9 (Hans Börjesson). 1 1K Krossholmen, Torslanda 18.9 (Bo Brinkhoff). 1 2K Nya Varvet, Göteborgs hamn 26.9 (Ola Wennberg). 2 ex Torslandaviken 29–30.9 (Robert Ennerfelt m fl).
Med blott 15 sulors marginal fick vi ett nytt dagsrekord för andra året i rad. Fyrsiffriga dagssummor av sulor har under 10-talet blivit så regelbundna att man nästan får gnugga sig i ögonen när man slår upp årsrapporten från 2010 och läser att högsta dagssumman det året var 210 ex. Med undantag av 2015 har vi nu haft dagssummor över 1 000 ex varje år sedan 2012.
Magnus Rahm

2017

Höga antal: Kråkudden, Hönö: 927 ex str S 3.7 (Mattias Pozsgai m fl). 1 023 ex str S 12.9 (Bo Brinkhoff m fl). 830 ex str S 2.10 (Jon Håkansson). 1 000 ex str S 3.10 (Ulf Persson m fl). 900 ex str S 17.10 (David Armini m fl). 927 ex str S 8.12 (David Armini m fl). Övriga lokaler: 2 639 ex str S Vinga 3.10 (Musse Björklund m fl).
2 639 exemplar är den högsta dagssumman som rapporterats från området. Det tidigare rekordet var bara tre år gammalt och lydde på 2 400 exemplar. De riktigt höga dagssummorna brukar noteras sista veckan i september eller första i oktober. I år fick vi dock även en riktigt fin dagssumma i slutet av året. De 927 ex som räknades den 8 december är nästan tre gånger så många som den tidigare högsta dagssumman i december.
Magnus Rahm

2016

Höga antal: 1 131 2K+ str S Vinga 9.8 (Musse Björklund m fl). 1 427 ex str S Vinga 30.9 (Stefan Svanberg m fl). 1 250 ex str S Hyppeln 1.10 (Roger Eskilsson m fl).
Udda fynd: 1 5K+ förbifl Lagmansholmen, Säve 31.1 (Björn Dellming m fl).
Ett mycket gott år med flera noteringar över 1 000 ex. Till skillnad från stormfågel tycks höga antal bli allt mer frekventa hos oss. Sulan vid Lagmansholmen flög uppåt älven, i riktning mot Fågelcentralen, vilket är en händelse som ser ut som en tanke – havsfåglar i inlandet är sällan i god form.
Magnus Rahm

2015

Höga antal: 400 ex str S Kråkudden, Hönö 3.6 (Roger Eskilsson m fl). 598 ex str S Kråkudden, Hönö 25.10 (Per Björkman m fl). 525 ex str S Vinga 25.10 (Kent Kristensson m fl).
Udda fynd: 1 1K förbifl Torslanda golfbana 25.12 (Christer Fält m fl).
Efter tre år i rad med dagssummor på över 1 000 ex, blev det under 2015 något mer beskedliga summor. Junisiffran är dock värd ett extra omnämnande, eftersom 400 ex är rekord för den månaden.
Magnus Rahm

2014

Höga antal: 830 ex str S Kråkudden, Hönö 13.4 (Ola Bäckman m fl). 500 ex Vinga 13.4 (Kent Kristenson m fl). 2 400 ex str S Kråkudden, Hönö 26.9 (Leif Jonasson m fl). 990 ex str S Hyppeln 26.9 (Roger Eskilsson). 609 ex str S Kråkudden, Hönö 27.9 (Magnus Rahm m fl). 1250 2K+ str S Vinga 27.9 (Göran Darefelt m fl).
Udda fynd: 1 4K Göteborgs fiskhamn 17–18.8 (Lars Eric Rahm m fl). 1 ex str V Partillemotet, Partille 20.10 (Lars Andersson m fl).
Ännu ett år med mycket höga antal. 2 400 ex är det högsta antalet som någonsin rapporterats från området. Siffran om 830 ex utgör rekord i kategorin vårsummor. Även om det generellt sett är svårt att dra slutsatser utifrån havsfåglars uppträdande hos oss, kan man förmoda att fyndbilden har ett samband med artens generellt stigande trend. I Storbritannien, där en hög andel av världspopulationen häckar, har arten ökat med ungefär 2 % per år sedan den fredades vid förra sekelskiftet. Eftersom sulor kan flyga långt från häckningsplatserna, och dessutom är beredda att anpassa sig i valet av föda, tror man att de inte är så känsliga för födobrist. Förhoppningsvis får vi därför även framöver se många sulor i våra vatten.
Magnus Rahm

2013

Höga antal: Vår: 510 ex str S Kråkudden, Hönö 17.4 (Ola Bäckman m fl). 318 ex str S Kråkudden, Hönö 30.4 (Stefan Svanberg m fl). Höst: 2 186 ex str S Kråkudden, Hönö 9.10 (Bo Brinkhoff m fl). 1 147 ex str S Vrångö 10.10 (Magnus Rahm). 950 ex str S Kråkudden, Hönö 24.10 (Uno Unger m fl). 974 ex str S Kråkudden, Hönö 26.10 (Stefan Andersson m fl). 750 ex str S Kråkudden, Hönö 29.10 (Mattias Pozsgai m fl).
2 186 ex är nytt dagsrekord, det tidigare lydde till 2 100 ex som räknades den 3 oktober 2001. Ett exceptionellt inflöde av sulor i Skagerrak och Kattegatt låg till grund för rekordet, som sattes i vindförhållanden som var lämpliga men inte unika. Även dagen efter, då vinden var svag och nordlig, räknades många sulor i Göteborgs skärgård, även om de allra största mängderna då lär ha befunnit sig söder om oss. Också vårsummorna är extremt höga och utgör rekord i denna kategori.
Magnus Rahm

2012

Höga antal: 750 ex str S Vinga 30.9 (Göran Darefelt m fl). 1 355 ex str S Kråkudden, Hönö 2.10 (Osborne Lindberg m fl). 531 ex str Kråkudden, Hönö 4.10 (Ulf Johansson m fl).
Dagssumman den 2 oktober är den högsta sedan 10 oktober 2003 då 1 375 sulor räknades från Kråk- udden. De sista dagarna i september och de första i oktober tycks vara den period då oddsen för riktigt höga dagssummor är som bäst.
Magnus Rahm

2011

Höga antal: Kråkudden, Hönö: 625 ex str S 4.10 (Bo Brinkhoff m fl). 495 ex str S 5.10 (Ola Bäckman m fl). 480 ex str S 6.10 (Martin Oomen m fl). 433 ex str S 22.10 (Ola Bäckman m fl).
Vinga: 450 ex str S 22.10 (Kent Kristensson m fl).
Udda fynd: 1 1K Biskopsgården 14.9 (Stefan Svensson).
Några fina dagssummor under oktober, som ofta är den bästa månaden för arten hos oss. Dagssummor över 500 ex har inte noterats sedan 2008. Fyndet i Biskopsgården rör en utmattad individ som kunde köras till Fågelcentralen.
Magnus Rahm

2010

Höga antal: Kråkudden, Hönö: 160 ex str S 31.7 (Ola Bäckman m fl). 210 ex str S 16.9 (Tina Widén m fl). 126 ex str S 17.9 (Mikael Molin m fl).
Relativt låga dagssiffror i år. Den högsta dagssumman brukar ligga mellan 200 och 1 000 ex, så gott som helt beroende på väderförhållandena under hösten. Under 00-talet inföll åtta av tio toppdagar i oktober men i år blåste det inte tillräckligt då.
Magnus Rahm

2009

Höga antal: Högsta dagssumma blev 491 2K+ str S Kråkudden, Hönö 7.10 (Christian Cederroth).
Udda fynd: 1 ad Torslandaviken 9.5 (Hans Börjesson m fl). 1 1K+ Säve, Hisingen 8.9 (Tommy Järås).
Hur stora de högsta dagssummorna blir varierar mycket från år till år och årets ligger helt inom variationen men är långt ifrån rekordet på 2 100 ex som noterades på Kråkudden den 3 oktober 2001. När på året de bästa dagarna infaller varierar mycket med vindarna, men början av oktober är en bra tid om väderleken är lämplig. Ett och annat inlandsfynd av sjuka eller skadade fåglar görs precis som för stormfågel nästan varje år. Av årets sulor på land rastade den ena på Torslandavikens vadarstrand bland knölsvanar och den andra på en fotbollsplan. Båda lämnade sina udda rastplatser för egen maskin.
Magnus Rahm

2008

Höga antal: 800 ex str S Kråkudden, Hönö 14.8 (Björn Dellming m fl). 1 015 ex str S Kråkudden, Hönö 10.10 (Bo Brinkhoff m fl). 675 ex str S Vinga 11.10 (Tore Holsendahl).
Udda fynd: 1 ad rastande Donsö 4.10 (Lars Davidsson).
Senast det räknades in så mycket som över tusen havssulor på en dag var 2003. Årets andra höga dagssiffra från augusti är också mycket anmärkningsvärd – den tidigare högsta dagsnoteringen som gjorts under augusti var cirka 500 ex 2003. Fyndet på Donsö gällde troligen en sjuk eller utmattad individ.
Magnus Unger

2007

Höga antal: Kråkudden, Hönö: 152 ex str S 17.9 (Tina Widén m fl). Ca 190 ex str S 17.10 (Tina Widén).
Vinga: 135 ex str S 21.9 (Clas Wennerdahl m fl). Ca 100 ex str 22.9 (Christer Fält m fl). 104 ex str S 1.11 (Musse Björklund m fl).
Udda fynd: 1 ex Högsbo industriområde, Göteborg 19.4 (Fredrik Andersson).
Några riktigt höga dagssiffror av havssula blev det inte i år. Ofta ligger högsta dagsiffran för året över 300 ex och ibland upp mot 1 000 ex, men i år blev det alltså under 200. Bland enskilda fynd utmärker sig fyndet i Högsbo industriområde som mest anmärkningsvärt. Observatören upptäckte fågeln när den på låg höjd kom förbiflygande 50 meter utanför kontorsfönstret (!), och i maklig takt fortsatte norrut i riktning mot Slottsskogen och Botaniska. Årets helt klart mest oväntade kontorshändelse.
Magnus Unger