Sädesärla, alba × yarellii Motacilla alba alba × yarrellii

2020

Samtliga: 1 3K+ hane Torslandaviken 5–27.4 (Magnus Persson m fl). Komplettering, 2020: 1 2K hane Torslandaviken 27.4–18.6 (Per Lundgren m fl).
Efter omgranskning nu godkänd som underartshybrid alba x yarellii (tidigare publicerad som engelsk sädesärla). En svårbestämd ärla sågs under större delen av april månad kring det så kallade Krutlagret i Torslandaviken. På exakt samma plats sågs ett år tidigare vad som då bedömdes vara en 2K hane engelsk sädesärla. Efter långa diskussioner, detaljgranskning och konsultation av Alexander Hellquist (Taxonomiansvarig i BirdLife Sveriges raritetskommitté och något av en nationell expert på den aktuella bestämningsproblematiken) blir bedömningen nu att dessa observationer sannolikt rör samma återvändande individ. Dräktkaraktärerna som observerades i år, med bland annat relativt mycket gråa inslag på ryggen, bedöms inte förenliga med en "ren" adult yarrellii-hane utan talar tydligt för inslag av gener från nominatrasen alba. Fågeln ser i mångt och mycket ut precis så som man kan förvänta sig att en äldre hybridhane skall se ut. Detta innebär således också att förra årets fynd nu omgranskats och bedöms som en underartshybrid alba x yarrellii – det första fyndet av denna hybrid som vi hittills publicerat.
Elis Ölfvingsson