Svart rödstjärt × rödstjärt Phoenicurus ochruros × phoenicurus

2014

Samtliga: 1 hane Krossholmen, Torslanda 11.7 (Bo Brinkhoff).
Andra fyndet av denna hybrid i rapportområdet. Det första rörde en 2K hane som sågs i Torslandaviken i april 2008. Dessa hybrider är inte sällan till förväxling lika östliga raser av svart rödstjärt varför försiktighet anbefalles vid bestämning av sådana! Möjligen har denna hybrid blivit vanligare under senare år, eller kanske bara mera uppmärksammad. Om det förstnämnda är fallet, är en tolkning att det skulle kunna bero på att rödstjärten i allt högre grad börjat häcka i typiska svart rödstjärtsmiljöer i industriområden, hamnar och dylikt, vilket torde öka risken för att sådana hybrider uppstår.
Johan Svedholm