Grå flugsnappare Muscicapa striata

Fenologi

Median Rekord
Första vår 5 maj 27 apr 2011 Smithska udden (Karl-Olof Johansson)
Sista höst 29 sep 14 okt 2001 Rörö (Magnus Unger)

2011

Tidiga fynd: 1 ex Smithska udden 27.4 (Karl-Olof Johansson m fl).
Normalt anländer inte de grå flugsnapparna förrän en vecka in i maj. Under 2000-talet har bara ett aprilfynd gjorts tidigare, den 28 april 2009, vilket gör årets fynd till nytt fenologirekord med en dags marginal.
Mikael Molin