Sydnäktergal Luscinia megarhynchos

2012

Samtliga: 1 ex sj Hyppeln 29.4 (Magnus Unger m fl).
Andra fyndet i rapportområdet av denna sydeuropeiska art. Detta besök blev dock betydligt flyktigare än förra gången det begav sig, då en sjungande fågel hävdade revir i Önnered i över två månaders tid (6 maj–8 juli 2003).
Johan Svedholm