Småspov Numenius phaeopus

Fenologi

Median Rekord
Första vår 20 apr 9 apr 2011 Torslandaviken (Magnus Persson)
Sista höst 30 aug 21 sep 2008 Rörö (Magnus Unger)

2021

Höga antal: 25 ex Torslandaviken 7.5 (Anne-Catherine Ernehall). 29 ex Näset 14.5 (Stefan Svanberg).
Ett utfall som ligger inom den normala variationen för de senaste åren. Under 10-talet låg snittet gällande högstanoteringar på omkring 10 exemplar medan 00-talets snitt snarare låg kring 50 exemplar. Det högsta noterade antalet i området är 100 sträckande individer från Näset den 11 maj 2003.
Ola Bäckman

2020

Höga antal: 36 ex str Torslandaviken 6.5 (John Fjörtoft Karlsen m fl). 35 ex str Torslandaviken 9.5 (Christer Fält). 26 ex str N Torslandaviken 12.5 (Christer Fält).
Årets dagstoppar är bra sett till de senaste tio åren och faktiskt mer i linje med 00-talet då snittet på sträcktoppen låg på ca 50 ex. Under 10-talet låg snittet snarare runt 20 ex.
Ola Bäckman

2019

Höga antal: 20 ex str N Torslandaviken 7.5 (Magnus Persson).
Årets toppnotering, under typisk sträckperiod, ligger i linje med de senaste tio årens. Under det tidiga 2000-talet låg snittet istället på ca 50 ex. Totalt observerades endast något mer än 90 individer under hela året.
Ola Bäckman

2018

Höga antal: 11 ex Torslandaviken 1.5 (Magnus Persson). 15 ex Torslandaviken 17.5 (Christer Fält).
Högst mediokra toppnoteringar och även den totala årssumman på ca 125 individer lämnar mer att önska.
Ola Bäckman

2017

Höga antal: 19 ex Hyppeln 7.5 (Roger Eskilsson). 25 ex str NO Galterö 10.5 (Lars Hellman). 16 ex str N Torslandaviken 13.5 (Ola Wennberg).
Årets toppnoteringar inföll under typisk sträckperiod och antalen, som inte hör till de mest imponerande, ligger inom variationen under 2000-talet.
Ola Bäckman

2016

Höga antal: 24 ex Galterö 5.5 (Robert Ennerfelt m fl).
Sett till de senaste årens låga dagstoppar av småspov så är detta en återgång till lite mer typiska högsta antal. En flock på 50 individer av troliga småspovar sågs dessutom den 10 maj vid Kråkudden. Det är dock fortfarande en bra bit upp till de bästa årens toppar där de högsta antalen är 100 exemplar vid Näset den 11 maj 2003 och 93 exemplar vid Torslandaviken den 13 maj 2007.
Ola Bäckman

2015

Höga antal: 12 ex str S Galterö 26.7 (Roger Eskilsson).
Det femte året i rad utan några större sträckande flockar av småspov. Totalt rapporterades ca 150 exemplar under året vilket är ett relativt lågt antal. Flertalet är noterade under våren vilket stämmer bra med artens normala uppträdande hos oss.
Ola Bäckman

2014

Höga antal: 9 ex str N Torslandaviken 16.5 (Ola Wennberg).
Återigen ett år utan några större flockar av småspov. De senaste fyra åren har högstaantalen legat runt drygt 10 ex medan snittet snarare varit kring 50 ex tidigare under 2000-talet.
Ola Bäckman

2013

Höga antal: 13 ex str N Torslandaviken 5.5 (Christer Fält). 22 ex str NO Torslandaviken 9.5 (Karin Magnander).
Inga större flockar noterades i år heller. 100 ex vid Långholmen, Näset den 11 maj 2003 är det högsta antal som rapporterats under 2000-talet, följt av 93 ex vid Torslandaviken den 13 maj 2007 och 70 ex vid Kråkudden, Hönö den 11 maj 2010.
Per Björkman

2012

Höga antal: 11 ex str Kråkudden 16.7 (Magnus Unger m fl).
Andra året i rad med ett lågt högsta antal rapporterade fåglar. Under 2000-talet har sträcktoppen pendlat mellan 10 och 100 fåglar med ett genomsnitt på cirka 40 fåglar.
Mikael Molin

2011

Höga antal: 10 ex Tistlarna 7.5 (Per Österman m fl).
Endast som mest 10 ex rapporterade under året är klart under genomsnittet för 2000-talet. Normalt brukar som mest cirka 40 ex rapporteras.
Mikael Molin

2010

Höga antal: 70 ex str Kråkudden, Hönö 11.5 (Martin Oomen m fl).
Årets högsta antal är något fler än genomsnittet 2002–2010 som ligger på cirka 50 ex. Det allra högsta antalet som rapporterats under den perioden är 100 ex Långholmen, Näset 11 maj 2003.
Mikael Molin

2009

Höga antal: 34 ex str NO Askimsviken 1.5 (Ola Wennberg).
Under åren 2002–2008 har det högsta rapporterade antalet småspovar varje år oftast varierat mellan 20 och 55, förutom 2003 då cirka 110 ex sågs och 2007 då 93 ex noterades. Årets resultat är således normalt.
Mikael Molin

2008

Höga antal: 31 ex Torslandaviken 30.4 (Stig Fredriksson m fl). 26 ex str NO Mölnlyckemotet, Råda 30.4 (Johannes Löfqvist). 30 ex str NO Askimsviken 7.5 (Ola Wennberg).
Några större flockar noterades under normal sträcktid för arten och antalen ligger i linje med tidigare års våruppträdande. Det är dock en bit kvar till de högsta sträcksiffrorna som noterats på senare år; 100 ex vid Långholmen, Näset den 11 maj 2003 och 93 ex vid Torslandaviken den 13 maj 2007.
Mikael Molin

2007

Höga antal: 43 ex str SO Kungsladugård 3.5 (Kristoffer Nilsson).
93 ex str Torslandaviken 13.5 (Niklas Aronsson m fl) 93 ex är en bra sträcksiffra för småspov vars vårsträck nästan går helt obemärkt förbi vissa år, dels beroende på väderleken och dels på hur heltäckande bevakningen är på sträcklokalerna.
Anders Kronhamn