Storspov Numenius arquata

Fenologi

Median Rekord
Första vår 15 mar 25 feb 2000 Galterö (Lars Hellman)
Sista höst 13 nov 28 dec 2006 Kråkudden, Hönö (Lars Carlbrand)

2021

Vinter: Januari–februari: 2 ex Hönö – Öckerö 3.1–27.2 (Thomas Karlsson m fl). December: 1 ex Lammholmsviken, Öckerö 2–23.12 (Bo Brinkhoff m fl).
Höga antal: 161 ex str NO Brudarebacken 18.4 (Jonas Bergman Laurila m fl). 84 ex str NO Öxnäs 18.4 (Hans Börjesson m fl). 103 ex str NO Brudarebacken 18.4 (Jan-Åke Noresson). 78 ex str NO Slottsskogen 19.4 (Peder Winding). 107 ex str NO Öxnäs 20.4 (Mikael Sundberg).
Som brukligt på senare år övervintrade storspov i norra skärgården där två individer observerades under vårvintern och en spov noterades vid ett par tillfällen i december. Sträckmässigt är en toppnotering på 161 spovar, sett till många år under de senaste 20 åren, bra men står sig ändå slätt mot Göteborgsrekordet på 730 individer den 23 april 2008. Ett rekord som tillsammans med det näst högsta antalet på 500 individer den 21 april 2009 förvisso sticker ut rejält i jämförelse med andra år under 2000-talet.
Ola Bäckman

2020

Vinter: Januari–februari: 3 ex Hönö – Öckerö 9.1–14.2 (Jan-Åke Noresson m fl). 2 ex Kråkudden, Hönö 21.2 (Nils Abrahamsson m fl). December: 2 ex Hönö – Öckerö 10–25.12 (Thomas Karlsson m fl). 1 ex Krossholmen, Torslanda 31.12 (Christer Fält m fl).
Höga antal: 114 ex Öxnäs 15.4 (Benga Ragnewall). 106 ex str NO Välen 19.4 (Victor Tjernberg). 150 ex str NO Balltorps våtmark 20.4 (Lars Eric Rahm). 101 ex str NO Slottsskogen 21.4 (Tina Widén). 200 ex str N Stora Amundö 21.4 (Stig Fredriksson). 200 ex str O Hårssjön 21.4 (Lars Eric Rahm).
Storspov får numer anses vara en regelbunden övervintrare i norra skärgården. Fyndet i Torslanda den 31 december kan nog mycket väl ha varit en av skärgårdsspovarna som gjorde ett kort besök på fastlandet. En sträcktopp på 200 individer hör faktiskt till de bättre för Göteborgsområdet, även om det är långt till rekordet som ligger på 730 individer den 23 april 2008.
Ola Bäckman

2019

Vinter: Januari–februari: 2 ex Hönö – Öckerö 3.1–26.2 (Thomas Karlsson m fl). December: 2 ex Hönö – Öckerö 10–26.12 (Thomas Karlsson m fl).
Höga antal: 100 ex str NO Billdal, Askim 18.4 (Jan Wahlberg m fl). 100 ex str O Orrekulla skans, Hisingen 18.4 (Mats Raneström). 53 ex str NO Lagmansholmen 19.4 (Roger Eskilsson m fl).
Övervintring av storspov har numer blivit standard i området Hönö-Öckerö. Årets två spovar innebar den femte övervintringen och i december var två spovar tillbaka för en trolig sjätte övervintring. Toppnoteringarna skedde vid typisk tidpunkt med 100 ex som flest den 18 april.
Ola Bäckman

2018

Vinter: Januari–februari: 2 ex Hönö–Öckerö 3.1–2.3 (Conny Palm m fl). December: 2 ex Bredviken, Hönö 12–26.12 (Thomas Karlsson m fl).
Höga antal: 30 ex str S Kråkudden, Hönö 18.4 (Nils Abrahamsson). 70 ex Nolviks kile, Björlanda 22.4 (Tommy Johansson).
Nu är det fjärde året i rad som storspov övervintrar i norra skärgården från att tidigare år varit ett mycket ovanligt fenomen för Göteborgsområdet. Två fåglar observerades mellan Hönö och Öckerö från den 3 januari fram till åtminstone den 3 mars. Från mitten av mars observerades storspov i samma område och det är förstås svårt att säga med säkerhet huruvida det rör sig om samma kvarstannade fåglar eller ej. I slutet av året observerades två exemplar vid Bredviken från den 12 december fram till annandagen vilket alltså talar för det femte året i rad med övervintring. Sträcktopparna var i år ganska beskedliga med ett högstaantal på 70 individer vilka rastade vid Nolviks kile den 22 april.
Ola Bäckman

2017

Vinter: Januari–februari: 2 ex Hönö–Öckerö 2.1–7.3 (Per-Erik Hagström m fl). December: 2 ex Hönö–Öckerö 16–17.12 (Thomas Karlsson m fl).
Höga antal: 64 ex Öxnäs 14.4 (Magnus Lundström). 60 ex str N Skintebo, Askim 16.4 (Hans Wahlberg). 135 ex Haga kile, Askim 20.4 (Johan Lundgren).
Återigen övervintrade storspov och även i år var det kring Hönö–Öckerö spovarna uppehöll sig. Två individer sågs till och från fram till åtminstone den 7 mars. I december dök två storspovar åter upp i området. Övervintrande storspov börjar nu bli en trend. Toppnoteringarna gjordes helt typiskt kring den 20 april och antalen låg inom den normala variationen, om än långt ifrån rekordnoteringen på 730 exemplar som gjordes den 23 april 2008.
Ola Bäckman

2016

Vinter: Januari–februari: 2 ex Fotö-Öckerö under hela perioden (Bo Brinkhoff m fl). December: 1 ex Bredviken, Hönö 18.12 (Thomas Karlsson m fl). 1 ex Lammholmsviken, Öckerö 30.12 (Bengt Karlsson).
Höga antal: 75 ex str N Välen 13.4 (Hans Börjesson). 63 ex Askimsviken 19.4 (Bengt Adamsson m fl). 68 ex str NO Stora Amundö 26.4 (Thomas Svensson m fl).
För andra året i rad övervintrade storspov i norra skärgården, något som tidigare varit högst ovanligt i rapportområdet. En fågel dök dessutom åter upp i slutet av december vilket betydde den tredje övervintringen i rad. Högsta antalen ligger typiskt i tid med relativt beskedliga sträcktoppar. I relation kan nämnas att de högsta topparna under 2000-talen utgörs av 730 exemplar vid Mölnlyckemotet den 23 april 2008 och minst 500 exemplar vid Lilla Amundö den 21 april 2009.
Ola Bäckman

2015

Vinter: Januari–februari: 1 ex Fotö – Hönö 2.1–12.2 (Bengt Karlsson m fl). December: 2 ex Fotö 20.12 (Thomas Karlsson m fl).
Sena fynd: 1 ex Kråkudden, Hönö 5.11 (Jon Håkansson).
Höga antal: 60 ex Torslandaviken 21.4 (Håkan Larsson). 57 ex Välen 21.4 (Eva Åkesson).
Högst mediokra högsta antal som dock inföll under en helt typisk tid. Vinterfynd gjordes redan den 2 januari av en fågel som stannade fram till den 2 februari kring Fotö och den 20 december gjordes ett fynd av två individer på samma lokal. Övervintrande individer är högst ovanligt norr om Varbergstrakten. 2014 sågs en fågel så sent som den 14 december men i övrigt saknas vinterfynd sedan 2007.
Ola Bäckman

2014

Sena fynd: 1 ex Hyppeln–Hönö–Öckerö 15.11–12.12 (Thomas Karlsson m fl). 1 ex Öxnäs 14.12 (Pär Lydmark m fl).
Höga antal: 100 ex str NO Stora Amundö 24.4 (Hans Wahlberg).
Sträcktoppen ligger tidsmässigt typiskt i slutet av april och högstaantalet är i linje med de senare årens siffror. Vinterfynd av storspov är relativt ovanligt i rapportområdet och det förefaller troligt att det rör sig om en individ som uppehållit sig i området mellan Kråkudden och Hyppeln från den 15 november till den 12 december.
Ola Bäckman

2013

Höga antal: 95 ex str NO Torslandaviken 16.4 (Christer Fält).
Sena fynd: 1 ex str S Björkö 5.11 (Bo Brinkhoff).
Årets högsta antal är beskedligt, men ligger ändå rätt i tiden. Liksom i fjol gjordes ett fynd av en fågel i november.
Per Björkman

2012

Sena fynd: 1 ex str Hyppeln och Ärtholmarna, Hönö 29.11 (Roger Eskilsson m fl).
Höga antal: 179 ex Välen 21.4 (Hans Börjesson). 108 ex str Hyppeln 21.4 (Magnus Unger). 103 ex str Torslandaviken 22.4 (Christer Fält). 100 ex Sandvik, Torslanda 22.4 (Christer Fält). 100 ex str Järkholmen, Askimsviken 22.4 (Jan Mogol).
Årets sträcktopp inföll liksom de senaste fem åren vid tiden kring 20 april. Det högsta antalet rapporterade fåglar är dock ganska beskedligt om man jämför med de högsta som rapporterats under 2000-talet, vilka utgörs av 730 ex Mölnlyckemotet den 23 april 2008 och minst 500 ex Lilla Amundö den 21 april 2009. Novemberfyndet är anmärkningsvärt och senast det inträffade var 13 november 2009 då en fågel sträckte förbi Smithska udden och 5–12 november 2006 då tre fynd av totalt 15 fåglar gjordes vid Hyppeln, Torslandaviken och Ragnhildsholmen.
Mikael Molin

2011

Höga antal: 130 ex str NV Nya varvet, Göteborg 18.4 (Marinko Karabatic). Minst 100 ex str NO Smithska udden 18.4 (Karl-Olof Johansson).
Årets högsta antal är båda rapporterade under en för arten typisk tid. Normalt brukar nämligen en sträcktopp infalla kring 20 april men årets högsta antal är inte i närheten av det högsta rapporterade antalet som utgörs av 730 ex som sträckte förbi Mölnlyckemotet 23 april 2008.
Mikael Molin

2010

Höga antal: ca 120 ex str SO Brudarebacken 18.4 (Christer Fält).
Återigen rapporteras en stor flock av arten under perioden mitten–slutet av april. Årets antal är dock en bra bit från dagsrekordet i området som är 730 ex str NO Mölnlyckemotet, Råda 23 april 2008.
Mikael Molin

2009

Höga antal: Minst 500 ex str NO Lilla Amundö 21.4 (Håkan Sivencrona). 202 ex str S Kråkudden 18.6 (Stefan Svanberg m fl).
Återigen rapporteras två för området mycket höga dagssummor. Noteringen från Lilla Amundö är den näst högsta som rapporterats i området under 00-talet efter 730 ex sträckande vid Mölnlyckemotet den 23 april 2008. Höga antal brukar i området oftast rapporteras från mitten och slutet av april, något som kan illustreras av att de fyra högsta dagssummorna för arten alla har gjorts den 20–23 april. Däremot är de höga vårsummorna ganska väl spridda över rapportområdet (Mölnlyckemotet, Lilla Amundö och Lagmansholmen). Juniantalet är vidare det högsta som rapporterats i området under 00-talet. Tidigare högsta dagssummor i juni är 146 ex den 23 juni 2002, 97 ex den 24 juni 2008 och 96 ex den 23 juni 2008, där samtliga sträckte mot syd vid Kråkudden. Till skillnad från vårsträcket verkar således retursträcket uppvisa en viss koncentration till ytterskärgården.
Mikael Molin

2008

Höga antal: 214 ex str NO 20.4 Mölnlyckemotet, Råda och 730 ex str NO samma lokal 23.4 (Johannes Löfqvist).
Två mycket höga dagssummor. Under 2000-talet var tidigare högsta rapporterade antalet 215 ex som sträckte förbi Lagmansholmen den 23 april 2005. Den 23 april 2008 verkar ha varit en bra sträckdag för storspov i hela Sverige då rapporter föreligger om 1 608 ex vid Värmlandsnäs (Vrm), 1 015 ex vid Kåseberga (Sk) och 665 ex vid Landsort i (Srm).
Mikael Molin

2007

Vinter: 1 ex Hyppeln 13.1 (Christer Fält).
Andra vinterfyndet sedan 2000 – kanske till och med samma individ som på Kråkudden i december 2006? Arten övervintrar årligen i Halland, men vinterfynd norr om Varbergstrakten är ovanliga.
Anders Kronhamn