Grönlandsstenskvätta Oenanthe oenanthe leucorhoa

2011

Samtliga: 1 1K Arendal, Hisingen 8.9 (Tommy Järås).
Första fyndet i rapportområdet av denna ras, som närmast häckar på Island och Grönland med vinterkvarter i västra Afrika. Fågeln hittades skadad, troligen efter en fönsterkollision, och omhändertogs för vård vid Fågelcentralen. Den tillfrisknade och kunde släppas vid Hög, Hisingen den 15 september. Eftersom den infångades kunde också nödvändiga mått tagas, då Raritetskommittén endast behandlar handhållna fåglar av denna ras. I Sverige finns sedan tidigare 36 fynd av rasen, och tidpunkten på säsongen är normal, de svenska höstfynden är ganska jämnt spridda mellan slutet av augusti och slutet av oktober.
Johan Svedholm