Stenskvätta Oenanthe oenanthe

Fenologi

Median Rekord
Första vår 2 apr 18 mar 2017 Torslandaviken (Mikael Forsman)
Sista höst 27 okt 24 nov 2007 Askimsviken (Lars Lundmark)

2021

Sena fynd: 1 ex Skintebo hamn, Askim 8.11 (Lennart Rönnblad).
Novemberfynd av stenskvätta är långt ifrån årligt förekommande, och detta var det första sedan 2016.
Johan Svedholm

2017

Tidiga fynd: 1 ex Torslandaviken 18.3 (Mikael Forsman).
Stenskvättan är en av våra tidigare återvändare bland flyttfåglarna och ett efterlängtat vårtecken. I år blev den extra tidig i och med detta fynd vilket innebär fenologirekord med fyra dagar.
Johan Svedholm

2016

Sena fynd: 1 ex Torslandaviken 13.11 (Magnus Persson m fl).
Novemberfynd av stenskvätta är ovanligt och har nu noterats under åtta av åren på 2000-talet.
Johan Svedholm

2015

Sena fynd: 1 ex Rörö 4.11 (Bo Brinkhoff m fl).
Endast en dryg handfull novemberfynd har gjorts av stenskvätta under 2000-talet – bortsett från 2011 när det som en blixt från klar himmel brakade in inte mindre än 17 novemberstenskvättor! Många av dessa sena fynd har liksom årets gjorts ute i skärgården.
Johan Svedholm

2014

Sena fynd: 1 ex Rörö 13.11 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex Torslandaviken 15–18.11 (Bo Sobéus m fl).
Novemberfynd av stenskvätta är ovanliga och långt ifrån årliga och årets två fynd är därför anmärkningsvärda. Det förbleknar dock i jämförelse med 2011, då arten hade ett rekorduppträdande utan motstycke under senhösten och hela 17 stenskvättor sågs i november.
Johan Svedholm

2011

Sena fynd: 1 ex Saltasviken, Öckerö 1.11 (Jon Håkansson). 1 ex Hummerviken, Öckerö 1.11 (Jon Håkansson). 1 honfärgad Södra In-Vinga 1.11 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex Lappesand, Hönö 1.11 (Jon Håkansson). Max 3 ex Rörö 5–12.11 (Magnus Unger m fl). Max 4 ex Galterö 5–6.11 (Jon Hessman m fl). 1 ex Torslandaviken 5–6.11 (Ola Wennberg m fl). 1 ex Stora Amundö 5.11 (Hans Wahlberg). 1 ex Hyppeln 6.11 (Magnus Unger). 1 ex Hästen, Hönö 6.11 (Magnus Unger). 1 honfärgad Brudarebacken 7–10.11 (David Klingberg m fl). 1 ex Nordres tånge, Hönö 10.11 (Simon Bäck).
Stenskvättans uppträdande i november 2011 saknar motstycke. 12 fynd av 17 individer rapporterades, vilket kan jämföras med att det tidigare gjorts endast 9 novemberfynd av arten sedan 1976! Kanske kan förklaringen sökas i det extremt milda väder som rådde under stora delar av oktober och november.
Johan Svedholm

2009

Sena fynd: 1 ex Rörö 24.11 (Christer Fält).
Detta var det nionde novemberfyndet av stenskvätta sedan 1976. Den aktuella fågeln hade ett intressant utseende med en mustigt rosttonad buk, vilket skulle kunna indikera att det rörde sig om den grönländska rasen leucorhoa. Även östliga populationer av stenskvätta kan dock ha denna typ av utseende, och det sena datumet kanske snarare talar för detta alternativ då de grönländska stenskvättorna flyttar betydligt tidigare.
Johan Svedholm

2007

Sena fynd: 1 honfärgad Lappesand, Hönö 11.11 (Bengt Karlsson). 1 1K Marholmen, Askimsviken 11.11 (Karl-Olof Johansson). 1 ex Otterbäcken, Askimsviken 24.11 (Lars Lundmark m fl).
Sjunde och åttonde novemberfynden av stenskvätta sedan 1976. De båda fynden i Askimsviken utgörs troligen av samma individ.
Johan Svedholm