Sommargylling Oriolus oriolus

2021

Samtliga: 1 ex sj Välen 12.6 (Silke Klick).
Ett fynd av sommargylling gjordes under typisk tid för arten i rapportområdet. Någon flöjtande gylling brukar dyka upp hos oss nästan varje år. Senast arten uteblev var 2007.
Per Björkman

2020

Samtliga: 1 ad hane Askesby, Säve 28.5 (Lennart Larsson). 1 ex Slottsskogen 31.5 (Tina Widén). 1 ex Björkekärr 3.6 (John Fjörtoft Karlsen).
Tre fynd under typisk tid för sommargylling gjordes i år. Nu har arten varit årlig sedan 2008 i rapportområdet och som mest har fem fynd gjorts under ett år, vilket skedde 2018.
Per Björkman

2019

Samtliga: 1 3K+ hane Välen 9.6 (Jan Mogol m fl).
Efter förra årets toppresultat på fem fynd kom vi ner på mer normala nivåer, då ett fynd gjordes av sommargylling. Tidsmässigt är fyndet mycket typiskt med en sjungande fågel i början av juni.
Per Björkman

2018

Samtliga: 1 ex sj Slottsskogen 16.5 (Tina Widén). 1 ex sj Kobbehall, Askim 20.5 (Markus Lagerqvist). 1–2 ex Tullare Hög – Rödbomotet, Hisingen 29.5–2.6 (Sofie Jonasson m fl). 1 2K sj Vällsjön, Råda 30.5 (Elon Wismén m fl). 1 2K sj Balltorp, Mölndal 1.6 (Stefan Svanberg m fl).
Ta-da! Med fem fynd slår vi sommargyllingsrekord i rapportområdet. Så sent som förra året gjordes fyra fynd, så vi har en positiv utveckling av arten. Sommargyllingen får därmed betraktas som en årlig gäst hos oss i Göteborg.
Per Björkman

2017

Samtliga: 1 ex sj Högen, Tynnered 4.6 (Mikael Bjuggren). 1 2K hane sj Välen 5–6.6 (Hans Börjesson m fl). 1 ex sj Hårssjön 7.6 (Ingemar BE Larsson). 1 ex sj Slottsskogen 10.6 (Tina Widén m fl).
Fyra fynd är ett tangerat årsrekord för sommargylling, men med största sannolikhet är samma fågel inblandad vid Högen och i Välen, då lokalerna inte ligger så långt ifrån varandra och obsarna gjordes tre dagar i rad. Arten får numera betraktas som årlig i rapportområdet.
Per Björkman

2016

Samtliga: 1 ex Hårssjön 19.5 (Ingvar Gunnarsson).
I år gjordes ett fynd av en sjungande fågel på en ny lokal i området. För vår del är det ett relativt tidigt fynd av arten, det fenologiska rekordet är den 17 maj och sattes vid Stora Amundö år 2003. Gyllingen har nu varit årligt förekommande sedan 2008 i Göteborgstrakten.
Per Björkman

2015

Samtliga: 1 2K hane sj Välen 4.6 (Hans Börjesson). 1 hane sj Brännö 4.6 (Ingemar Olsson). 1 ex sj Hönö kyrkogård 12.6 (Hans Zachrisson). 1 ex Askesby, Säve 29.6 (Lennart Larsson).
Sommargyllingen fortsätter att ses årligen i rapportområdet. Fyra fynd är ovanligt många och samtliga gjordes under juni.
Per Björkman

2014

Samtliga: 1 ex sj Stora Amundö 18.5 (Andreas Hagström m fl). 1 2K hane sj Askesby, Säve 26.5 (Lennart Larsson).
Nu har sommargyllingen varit årlig sedan 2008 i rapportområdet. I år föreligger två tidsmässigt typiska fynd från de fina gyllingmarkerna vid Askesby och Stora Amundö.
Per Björkman

2013

Samtliga: 1 2K hane sj Ryds skog, Björkö 28.5 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex sj Hällsvik, Torslanda 4.6 (Magnus Persson). 1 ex sj Torslanda havsbadkoloni 10.6 (Kåre Ström).
Tre fynd av sommargylling under typisk tid. Teoretiskt sett skulle det kunna röra sej om samma fågel som uppehållit sig i området under två veckor.
Per Björkman

2012

Samtliga: 1 ex sj Slottsskogen 27.5 (Stig Fredriksson). 1 ex sj Torslandaviken 11.6 (Ola Wennberg).
Typiska fynd av sommargylling, som nu varit årlig i rapportområdet sedan 2008. Samtliga fåglar är påträffade från slutet av maj till början av juni.
Per Björkman

2011

Samtliga: 2 2K hanar spel/sång Björkö 26.5 (Bo Brinkhoff m fl).
Sommargyllingen har nu varit årlig sedan 2008 i rapportområdet. Fyndet är tidsmässigt typiskt, de flesta gyllingarna gästar oss i sista veckan av maj.
Per Björkman

2010

Samtliga: 2 ex Benareby, Råda 15.6 (Martin Boberg).
Tredje året i rad med fynd av sommargylling i rapportområdet. Årets fynd ligger tidsmässigt senare än vad som är brukligt. Det vanliga är att gyllingarna hörs runt månadsskiftet maj/juni. Första fyndet av sommargylling gjordes i Göteborgs botaniska trädgård den 5 juni 1970, och med årets fynd inräknat är vi nu uppe i totalt 49.
Per Björkman

2009

Samtliga: 1 ex Kärralund 28.5 (Lars Wolf). 1 ex Björkö 29.5 (Bo Brinkhoff).
Två fynd av sommargylling är fullt normalt för senare år. Precis som 2008 dök en gylling upp i en park intill en skola inne i Göteborgs stad. I år var det Kärralundskolans omgivningar som gästades. Tidsmässigt ligger fynden helt i linje med de som gjorts tidigare i rapportområdet.
Per Björkman

2008

Samtliga: 1 ex Kallhed, Björlanda 24.5 (Kjell Wassenius). 1 2K hane Hisingsparken 27.5 (Mattias Pozsgai m fl). 1 ad Askesby, Säve 1.6 (Lennart Larsson). 1 ex Brottkärr, Askim 3.6 (Hans Westerberg).
Fyra fynd av sommargylling är tangerat årsrekord för Göteborgsområdet. Fågeln i Hisingsparken upptäcktes bakom Toleredskolan på morgonen och observerades till och från i området under hela dagen. Askesby på norra Hisingen är en säker gyllinglokal. Det var sextonde året totalt som samma observatör hörde gyllingar sjunga utanför sin stuga. Våra sommargyllingar brukar dyka upp relativt sent på våren, vilket tyder på att det rör sig om kringströvande ickehäckande fåglar.
Per Björkman