Bivråk Pernis apivorus

Fenologi

Median Rekord
Första vår 11 maj 3 maj 2001 Sisjöns ind.omr. (Kristoffer Nilsson)
Sista höst 25 sep 12 okt 2006 Brännholmsviken, Styrsö (Martin Fransson)

2021

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 1 par Sisjöns skjutfält (Lars Eric Rahm). 1 par Kålsered, Björlanda (Anders Olsson). 1 par Uppegården, Säve (Stefan Svanberg). 1 par Rådasjöns naturreservat (Johannes Löfqvist). 1 par Puketorp, Sävedalen (Eric Engelbrecht).
Som vanligt när det gäller bivråk är det sällsynt med konstaterade häckningar. Fåglarna är mycket diskreta vid häckningsplatsen. Årets utfall ligger dock i linje med senare års resultat.
Per Björkman

2020

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 1 par Sisjöns skjutfält (Magnus Rahm m fl). 1 par Backered, Rödbo (Tom Ekman). 1 par Kärrsgärde, Härryda (Johannes Löfqvist).
Att hitta häckningar av bivråk är sannerligen inte lätt, eftersom fåglarna är mycket diskreta runt boet, men ett så här magert utfall verkar oroväckande. Visserligen finns ett antal rapporter under juni–juli, men många av dessa rör förbiflygande fåglar i stadsmiljö.
Per Björkman

2019

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 1 ex sp Rödbo 25.5 (Tommy Järås). 1 ex Björlanda 16.6 (Magnus Lundström). 2 par Ragnhildsholmen, Hisingen 12.7 (Tommy Järås).
Årets resultat vad gäller häckning är riktigt svagt jämfört med förra året då sex revir kunde konstateras. Vi får hoppas att arten är underrapporterad och vi uppmanar folk att lägga in adekvata häckningskriterier på obsar under häckningstid.
Per Björkman

2018

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 1 par Delsjöområdet 25.5 (Johan Bergquist). 1 par Torslanda 2.6 (Magnus Persson). 1 par Hultet, Björketorp 24.6 (Johannes Löfqvist). 1 par Hög, Hisingen 29.6 (Tommy Järås). 1 par Eklanda, Mölndal 20.7 (Per-Anders Svensson). 1 par Kvibergsfältet 27.7 (Mikael Forsman). 1 par Slapperhult, Härryda 7.8 (Johannes Löfqvist).
Höga antal: 50 ex str S Brudarebacken 1.9 (Jan-Åke Noresson m fl). 44 ex S Smedstorps ängar, Björketorp 26.8 (Johannes Löfqvist).
Årets sex rapporterade revir får anses som ett gott resultat. Att hitta bivråksbon är dock svårt, då arten är mycket diskret vid häckningsplatsen. Årets höga antal har en bit upp till rekordet från den 26 augusti 2014, då hela 142 bivråkar noterades sträcka söderut vid Smedstorps ängar.
Per Björkman

2017

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 1 par Hårssjön 18.8 (Jan-Åke Noresson). 1 ex lämplig biotop Stora Delsjön 19.8 (Mats Eriksson). 1 ad permanent revir Bråtaskogen, Råda 26.8 (Johannes Löfqvist).
Utöver dessa finns ett tiotal rapporter av fåglar under häckningstid utan häckningskriterier, så vi får anta att bivråkarna fortsätter att vara underrapporterade i området under sommaren.
Per Björkman

2016

Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 hane bobygge Änggårdsbergen 8.6 (Johan Ennerfelt). 1 par Djupedal, Hisingen 28.6 (Bo Brinkhoff). 1 ex sp Gullö, Säve 25.7 (Lars Gustafsson). 1 ad hane Skinnefjäll, Mölnlycke 14.8 (Martin Oomen). 1 par Bråtaskogen, Råda 27.8 (Johannes Löfqvist).
Sena fynd: 1 1K str S Hyppeln 1.10 (Christer Fält m fl).
Som vanligt kommer endast ett fåtal fynd in under häckningstid, men även om inga bivråkar konstaterades häcka i år är dock inte antalet rapporter färre än under senare tid. Oktoberfynd av bivråkar i Göteborgsområdet hör inte till vanligheterna, men den milda hösten gjorde att ett antal fåglar dröjde sig kvar i landet ovanligt länge.
Per Björkman

2015

Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 ex sp Kåhögsberget, Partille 23.5 (Erik Wallentin). 1 ad hane varnande Stora Tjärnet, Kållered 29.7 (Bengt Hallberg).
Utöver dessa två fynd med häckningskriterier finns regelbundna observationer från 6–7 lokaler. Som vanligt kommer endast ett fåtal observationer av bivråkar in under häckningstid.
Per Björkman

2014

Häckningar: 1 par Råda (Elon Wismén). 1 par Tagene (Björn Dellming). 1 par Torslanda (Roger Eskilsson).
Höga antal: 142 ex str S Smedstorps ängar, Björketorp 26.8 (Martin Oomen).
Som vanligt är det sparsamt med rapporter om häckande bivråkar. Vi vill fortsatt uppmana folk att ange häckningskriterier för observerade fåglar under sommaren. Årets högsta antal är med råge ett nytt rekord för rapportområdet, tidigare högsta notering var 79 ex vid Råda Säteri den 30 augusti 2005.
Per Björkman

2013

Häckningar: Rapporter med häckningskriterier föreligger från följande lokaler: Lerbäck, Säve; Balltorps våtmark; Fridhemsberget, Råda; Brudarebacken och Hårssjön.
Höga antal: 16 ex str S Brudarebacken 11.9 (Roger Eskilsson m fl). 14 1K str S Vrångö 19.9 (Martin Oomen).
Även om rapportunderlaget troligen är bristfälligt får nog bivråksbeståndet anses som relativt oförändrat, med häckningsindikationer från en handfull lokaler i området. Några dagar under hösten bjöd på relativt höga antal sträckande bivråkar för våra förhållanden.
Per Björkman

2012

Häckningar: 1 par Kållered (Morgan Johansson).
Ett bo med en unge. Utöver detta föreligger en handfull rapporter av fåglar i lämplig biotop under häckningstid. Under de senaste tre åren har allt färre bivråkar rapporterats under sommaren.
Per Björkman

2011

Häckningar: 2 par Rådasjöns naturreservat (Johannes Löfqvist m fl). Fynd under häckningstid: 1 par Kållered 22.5 (Morgan Johansson). 1 ad hane sp Sisjöns skjutfält 21.6 (Magnus Rahm).
Höga antal: 26 ex str S Lagmansholmen 30.8 (Martin Oomen).
Något färre rapporter av bivråkar under häckningstid än vad som varit normalt för senare år. Vi får hoppas att det beror på lägre skådaraktivitet i skogsområden under sommaren. Årets högsta antal sträckande fåglar kan jämföras med de 79 ex som rapporterades vid Råda Säteri den 30 augusti 2005, vilket är det högsta antalet sträckande bivråkar som finns publicerat i området.
Per Björkman

2010

Häckningar: 1 par Kortedala (Per-Ola Rösiö). Fynd under häckningstid: 1 ad Hårssjön 22.5 (Mats Björkqvist). 1 ex sp Brudarebacken 23.5 (Jan-Åke Noresson m fl). 1 par sp Bokedalen, Jonsered 30.5 (Leif Jonasson). 1 ad hane sp Sisjöns skjutfält 27.6 (Magnus Rahm). 1 ad hane sp Livasgården, Säve 27.6 (Johan Svedholm m fl). 1 par Skålvisered, Säve 11.7 (Lars Gustafsson). 1 par Rådasjöns naturreservat 26.7 (Johannes Löfqvist).
En konstaterad häckning väster om Kortedala, där plundrade getingbon hittades och adulta fåglar sågs komma flygande med föda till ungar. Uppträdandet är normalt för bivråken i vårt område. Under 2000­- talet har antalet rapporter av bivråk under häckningstid varierat från som lägst tre år 2000 och 2001 till som mest fjorton år 2006.
Per Björkman

2009

Häckningar: 1 par Rådasjöns naturreservat (Johannes Löfqvist m fl). Häckningstid: 1 ex Gråkuntan, Landvetter 15.6 (Christer Johansson). 1 ad hane Hårssjön 15.6 (Magnus Rahm). 1 ad hane Uggledal, Askim 20.6 (Mikael Forsman). 1 ad hane Änggårdsbergen 21.6 (Kristoffer Nilsson). 1 ex Ellesbo, Hisingen 2.7 (Göran Karlsson). 1 ad hane Jonsered 17.7 (Kristoffer Nilsson). 1 ex Hög, Hisingen 19.7 (Tommy Järås).
Höga antal: 12 ex str NO Svindal, Askim 17.5 (Mikael Forsman).
Paret vid Rådasjön sågs komma flygande med getingbon. Utöver denna häckning föreligger sju fynd med lägre häckningskriterier. Fyndbilden är normal för senare år. De tolv bivråkarna den 17 maj passerade under ett så kort tidsintervall som en kvart.
Per Björkman

2008

Häckningstid: 1 hona Långås, Hisingen 5.6 (Göran Karlsson). 1 par Mölnlyckemotet, Råda 8.6 (Johannes Löfqvist). 1 ex Brudarebacken 28.6 (Roger Eskilsson). 1 hane Sisjöns skjutfält 2.7 (Lena Essedahl). 1 ad Öxnäs 17.7 (Johan Svedholm). 3 ex Balltorps våtmark, Mölndal 20.7 (Lars Eric Rahm). 1 ex Hög, Hisingen 21.7 (Tommy Järås). 1 par Storgärdet, Råda 30.7 (Johannes Löfqvist). 2 ex Gårdstensberget, Angered 2.8 (Göran Karlsson). 1 ex Gunnebo, Mölndal 2.8 (Fredrik Andersson). 1 ad Hårssjön 3.8 (Elon Wismén).
Höga antal: 27 ex str S Skinteboberget, Askim 23.8 (Mikael Forsman).
Ett normalt antal fynd under häckningstid i rapportområdet. För bivråken är det mycket svårt att kunna säkerställa häckningar, eftersom den har mycket diskreta vanor under häckningstiden, men troligen häckar 5–10 par i området. De 27 ex som sträckte den 23 augusti är den tredje högsta dagssumman under 2000-talet för rapportområdet. Det högsta antalet som har noterats är 79 ex som sträckte förbi Mölnlycke den 30 augusti 2006.
Per Björkman

2007

Häckningstid: Göteborg: 1 ex Gatersered, Askim (Kerstin Wiklander). 1 ex Skintebo, Askim (Mikael Forsman). 3 ex Hög, Hisingen (Tommy Järås). 1 ex Orrekulla industriområde, Hisingen (Roger Eskilsson). 1 ex Lerbäck, Säve (Mats Raneström). 1 ex Långås, Hisingen (Göran Karlsson). 2 ex Brudarebacken (Roger Eskilsson m fl). Härryda: 1 ex Råda (Johannes Löfqvist). Partille: 1 ad Amerikaliden, Jonsered (Kristoffer Nilsson). 1 ex Bokedalen, Jonsered (Tina Widén).
Oktober: 1 ex Brudarebacken 2.10 (Dag Aurell). 1 ex Utby, Göteborg 2.10 (Pelle Gustavsson).
Sammanlagt tio fynd med häckningskriterier, varav sju avser spelflygande fåglar. Bivråken är en fågel med undanskymda vanor under häckningstid vilket gör det svårt att säkert konstatera häckningar. Senast en häckning kunde säkerställas var 2004, då ett par häckade i Jonsered. Arten minskar i landet som häckfågel, men antalet rapporter inom vårt område är högre i år än tidigare.
Per Björkman